Mijn jaaroverzicht 2011: Deel 1

Wat hebben we dit jaar geleerd? Ik heb het voor U opgezocht. Een selectie uit de artikels die ik publiceerde op deze blog.

JANUARI 2011

David Kato_rouw002.jpgDavid Kato vermoord
2011 begon met een overlijden. De Oegandese activist David Kato werd vermoord teruggevonden in zijn woning. WISH-voorzitter Jan Beddeleem had hem eerder geïnterviewd: “We zijn als homobeweging de laatste jaren mondiger en actiever geworden. We kwamen op tegen stigmatisering en voor ons recht op aidsmedicijnen. Mensen die beticht werden onder de huidige sodomiewetten, kwamen terug vrij omdat rechters oordeelden dat er geen bewijsmateriaal was. Dit leidde tot ergernis van sommige religieuze machthebbers. Deze evolutie leidde tot een scherpe tegenreactie met de steun van ultraconservatieve kerken uit Amerika.”  Vrijdag 28 januari, daags na het nieuws over de moord werd in Brussel actie gevoerd aan het ministerie van buitenlandse zaken.Demonstration in front of the Ministry of Foreign Affairs in Brussels, Belgium_27jan2011.jpg Een snelle, passende reactie, mogelijk gemaakt door alerte activisten van WISH met de steun van het Regenbooghuis, The Pride, Merhaba, Fedasil’s AHHA-project en True Colours Café (samen het collectief “Rainbows United”) alsook Çavaria, Omnia, ILGA World, ILGA Europe, Amnesty International en de Parijse organisatie Ardhis.

Alle artikels over Afrika

red pepper_uganda-newspaper_jpg.jpgOuten mag niet meer in Oeganda
Het outen van homoseksuelen onder de kop “Hang hen op” mag niet meer. Dat besliste een rechtbank in Oeganda. De Oegandese tabloid ‘Rolling Stone’ had in de loop van de oktober 2010 de namen, adressen en foto’s van een honderdtal holebi’s afgedrukt.  Dit bracht het leven van velen onder hen in gevaar. Niet alleen de privacy werd geschonden. Er werden ook groteske berichten aan gekoppeld zoals “De homogemeenschap wil één miljoen kinderen rekruteren tegen 2012”.

Ben je bij_Lotte001.jpgSteeds jonger op zoek naar…
De Holebifoon en Wel Jong Niet Hetero lanceren hun nieuwe affichecampagne. De slogans “Ben je bij hem, maar denk je aan haar?” en “Ben je bij haar, maar denk je aan hem?” verwijzen naar de twijfel over seksuele identiteit. Het is de zoveelse poging om het onderwerp aan te kaarten in het onderwijs.

Holebifoon

Stefano Giuliani001.jpgProces Léonard: Çavaria zegt NJET
Op de nieuwjaarsreceptie van Çavaria werden niet alleen de homofobie- en folieprijzen uitgereikt. We vernamen er ook het antwoord van de raad van bestuur van Çavaria op de vraag van Jean Marie Demeester om zich als holebitransgenderkoepel burgerlijke partij te stellen in zijn klacht tegen aarstbisschop Léonard. CGKR-voorzitter Jozef De Witte had de trieste eer het nieuws bekend te maken. We zullen de vraag opnieuw stellen op de algemene vergadering van Çavaria.  De folie- en Fobieprijs gaan naar Stefano Giuliani en Léonard.

Simon Vandereecken001.jpg“De dag waarop we geen actvisten meer nodig hebben zal prachtig zijn”
Enkele jongeren nemen het initiatief voor de ‘Shame’-betoging tegen het uitblijven van een nieuwe regering. Eén van de organisatoren is de jonge homo Simon Vandereecken.  Zijn kijk op activisme: “Het is fout dat in deze tijd gediscrimineerd worden omwille van wat ze zijn, geloven of wat dan ook. Iemand herleiden tot één aspect van zijn persoonlijkheid en de rest minachten is gewoon stom.  Momenteel moet de mentaliteit verder evolueren. De strijd hiervoor blijft nodig helaas. De dag dat men geen activisten meer nodig zal hebben zal een prachtige dag zijn.”

FEBRUARI 2011

Egypt20110205.jpgEgypte: Tahrirplein is trefplaats voor homo’s
De opstanden in de Arabische wereld wekken ook de belangstelling van holebi’s en transgenders. Zullen ze zich kunnen optrekken aan dit protest om ook hun rechten op de politieke agenda te krijgen? Ik publiceerde een interview met een 22-jarige Eygytische homo. Hij noemt zich “IceQueer”.

MAART 2011

Wat heb ik aan Çavaria?
Dat vroegen wij ons af toen op de jaarlijkse algemene vergadering van Çavaria 71 procent tegen het voorstel stemde om Jean Marie de Meester te steunen in zijn klacht tegen Mgr. Léonard. Eerder was een artikel over Jean Marie geweigerd door de redactie van Zizo en kwam er ook een njet op de vraag of hij zijn zaak mocht bepleiten bij de beruchte ‘Werkgroep Politiek’ van Çavaria. Intussen was Immanent opgericht. Via stickers, ballonnen en een website wordt verder steun gezocht. Het gebeurt wel meer dat de koepelorganisatie belangrijke initiatieven boycot.

Thuis_25mrt2011_001a.jpgEen taboe om niet te missen
Er is veel te doen in de media over de coming-out van Franky in de soap Thuis op één.  Die week zendt Canvas ook ‘Silent Stories’ uit, een respectvolle docu over twee mannen en twee vrouwen uit Algerije, Senegal, Irak en Guinée die in België en Nederland asiel kregen. Eén van hen is Jean-Louis uit Senegal, activist bij WISH.

APRIL 2011

Falko001.jpgFalko zaait paniek bij jonge holebi’s
De jongerenbeweging Wel Jong Niet Hetero krijgt kritiek, omdat ze Falko uit ‘Idool‘ naar voren schuift als rolmodel. Opmerkelijk genoeg komt die kritiek in de eerste plaats van holebi-jongeren zelf. Ik haal een artikel uit 1978 vanonder het stof: “Een flesje nagellak kan heel bedreigend zijn. Een simpel janetje volstaat om de rest van het café het gevoel te geven dat ze verplicht worden zich volgens nieuwe normen te gedragen. Vrijheid, blijheid, maar waarom zit je te provoceren?”

Ballon_jaaroverzicht001.jpgLéonard rides again
Léonard doet een volgende homofobe uitspraak, dit keer op Klara “Als ik Nederlands spreek moet ik de regels van die taal respecteren”, aldus Léonard. “Als de liefde zich uitdrukt op seksueel vlak moet zij ook de taal van de seksualiteit respecteren. Die taal is de complementariteit van man en vrouw.”

 

Pride2011_007.jpg

 

Asiel Helpdesk gelanceerd
Çavaria en de Holebifoon gaan van start met een helpdesk over asiel, gericht naar professionelen en vrijwilligers die hulp en begeleiding bieden aan mensen die bescherming zoeken tegen vervolging op basis van hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Naast de helpdesk is er een website met informatie over het thema.

MEI 2011

Jean marie_yves_immanent002.jpgEn daarmee basta!
Ik publiceer een artikel waarin ik dieper inga op de weigering van Çavaria om de klacht tegen Léonard te steunen: “Wie denkt dat er op de bladzijden van Zizo een discussie mogelijk is mag het vergeten. Bijdragen waarin de klacht tegen Léonard verdedigd wordt komen er niet in.” Die boycot  werd intussen doorbroken. Door het toedraaien van de subsidiekraan (is dat dan toch voor iets goed?) komt de peperdure papieren versie van Zizo nog maar driemaandelijks uit en op Zizo online verscheen alvast een artikel over de démarche van Jean Marie tegen de cassatierechters die op het Te Deum waren.

20240_1237361019556_13.jpgArabische lente of strijd tegen racisme?
Tijdens de jaarlijkse pride loopt een (steeds grotere) groep Afrikanen mee. Dat was ook het geval op 14 mei 2011. Çavaria neemt Omnya onder de arm (een groep die ontstaan is uit asielzoekers) en sponsort een praalwagen: “Çavaria wil, in het kader van de huidige democratiseringsbewegingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, internationale solidariteit voorop plaatsen.”  Goed ingespeeld op de actualiteit maar het geeft toch de indruk dat Çavaria hier een vlucht vooruit neemt. Merhaba werkt immers al jarenlang rond het thema van holebi’s en transgenders in de migratie en heeft dan ook de kans gekregen daar veel méér expertise rond op te bouwen dan Omnia. Beide groepen hebben een taak maar Merhaba wijst terecht op de politieke en sociaal-economische problemen: “Internationale solidariteit mag evenmin gebruikt worden om de aandacht weg te trekken van het voortschrijdende racisme en de islamofobie in eigen land. Of van de complexe manier waarop discriminaties voor de meesten holebi’s en transgenders uit etnisch-culturele minderheden meervoudig zijn; velen kunnen zich immers niet permitteren om in een sterke LGBT-identiteit te investeren, terwijl ze zich in andere aspecten van hun leven ook niet ten volle kunnen ontplooien omdat ze bv. minder kansen hebben op de arbeidsmarkt of op een degelijke huisvesting.”

Prince Tyler003a.jpgKatholieke scholen weigeren charter over homoseksualiteit
Er ontstaat een kleine rel als op een studiedag in Antwerpen het joodse schoolnet weigert om een charter tegen homofobie te ondertekenen. Ze krijgen prompt felicitaties van het Vlaams Belang. Maar ook het katholieke schoolnet weigert en dat wordt niet door de media opgepikt.

Leermiddelen voor het lager onderwijs bevatten vooral mannelijke figuren en heterogezinnen
Op 25 mei stelden Çavaria en de Vlaams Minister van Gelijke Kansen en Onderwijs, Pascal Smet, (op de foto in gesprek met Sven Pichal) de resultaten voor van het Open Boek project. Voor dit project screende Çavaria leermiddelen voor het lager onderwijs op het vlak van gender en heteronormativiteit. jaaroverzichtUit de screening bleek dat mannen veel vaker afgebeeld worden dan vrouwen. Mannen nemen actievere poses aan, zijn bijvoorbeeld vaker afgebeeld in een beroepsfunctie. Vrouwen zijn vaker te zien met een kind of baby op de arm. Gezinssituaties zijn zo goed als altijd heteroseksueel.  Naast de mediaheisa rond het homofoob geweld (waarbij hij vooral beloftes deed) is het een van de weinige keren waar onze minister van gelijke kansen in beeld kwam en de indruk gaf ook met holebi- en transgenderbeleid bezig te zijn.

rainbow_ Auf Usaam001.jpgDe schoonheid van de regenboog
Ik publiceer regelmatig materiaal van buitenlandse organisaties die opkomen voor holebitransgenderrechten. Deze tekst komt van aan aantal bewegingen uit Noordelijk Afrika: “De waarheid is dat wij jullie zonen, dochters, broers, zusters, vrienden, collega’s en buren zijn. Of  onze seksuele oriëntatie u bekend is of niet. Dit betekend niet dat wij niet gebrandmerkt worden door wat er verschijnt in de gedrukte en de audiovisuele media. Zij gebruiken ons als voorwerp van spot, maken ons belachelijk en respecteren ons niet. Het vervormde beeld dat u in gedachten heeft is niet noodzakelijk een juist beeld van onze seksuele identiteit.” Foto: Auf Usaam, Afrikaans LGBT-activist op de herdenkingsplechtigheid voor David Kato.

JUNI 2011

Jarno&friends.jpg“Ik heb mezelf beloofd om nooit meer een homo te pesten”
Een gesprek van Jarno met een Marokkaanse heterojongen die een homovriend had opgevangen: “Hij had veel steun nodig. Hij had al aan zelfmoord gedacht. Ik moest hem troosten en sterk in zijn schoen laten komen. Het is me ook gelukt, hij heeft meer zelfvertrouwen gekregen. Maar ik merk wel dat hij soms depressief is en veel ups en downs heeft.” (Foto: Jarno, tweede van rechts)

Naima Charkaoui0001.jpgApplaus voor Naima, fluitconcert tegen geweld
Op zondag 26 juni komen holebi’s en transgenders op straat, ondermeer om hun afkeer te uiten tegen het homofoob geweld dat enkele homo’s overkwam. Het vuur werd aan de lont gestoken door Kris Decoodt, vriend van één van de slachtoffers. Op de slotmanifestatie van de Antwerp Pride neemt Naima Charkaoui van het Minderhedenforum het woord: “Wij willen heel duidelijk maken dat we tegen alle vormen van geweld en haat zijn en dat wij in die zin eigenlijk bondgenoten zijn van de holebitransgenderbeweging.”  Hartverwarmende en broodnodige solidariteit. Het homofobe geweld zette de zenuwen immers opnieuw op scherp en werd begeleid met kreten als ‘Islam en homorechten zullen nooit compatibel zijn’.  De bereidheid van de grote tenoren van Çavaria om die solidariteit verder te ontwikkelen zit helaas nog steeds onder het vriespunt. Toen ik aan Sven Pichal van het Roze Huis (dat het voorbije jaar werd omgedoopt tot ‘Het Roze Huis –Çavaria Antwerpen vzw.’) vroeg of iets gelijkaardigs zou doen in geval er een vergelijkbaar incident zou plaatsvinden waarbij een allochtoon het slachtoffer was (zoals de moord op  islamleraar Mohamed Achrak in 2002) antwoordde hij afgemeten: “Misschien”.

Bekijk Deel 2