Bart De Wever ‘wist’ het reeds in 2006: “Vlaams Belang is niet homofoob”

Pim Fortuyn_0001

“Wie vóór Fortuyn voorspeld had dat het VB ooit een krans zou neerleggen ter ere van een nicht die er prat op ging aan het sperma te kunnen proeven wat zijn bedpartner tevoren gegeten had, was allicht volslagen gek verklaard.” (Bart De Wever)

Wat is de rol van de N-VA in het succes van het Vlaams Belang? Is er echt een ‘Chinese muur’ tussen VB en N-VA zoals Bart De Wever beweert? Ik vond een artikel van hem uit 2006 waarin hij schreef dat het VB toen al niet (meer) homofoob was. Terwijl Tom Van Grieken onlangs beweerde dat holebirechten slechts ‘verworven zijn’ in het VB sinds hij voorzitter is. Vijf jaar geleden dus. Hoe zit dat nu?

Keren we even terug in de tijd toen Bart De Wever nog geen slanke ten miles-loper was. In 2006 schreef hij voor De Morgen een column: “Net als de Vlaamse beweging lijdt de homobeweging onder eigen succes”. In de laatste paragrafen probeert hij aan te tonen dat het Vlaams Belang (bijna) niet meer homofoob is. Ik ga aantonen dat dit helemaal niet klopte met de realiteit. Maar lees eerst even mee met wat De Wever schrijft:

N-VA_Advertentie_Zizo_juni 2010cBart De Wever in 2006:

Een soortgelijke evolutie voor de homobeweging lijkt moeilijk denkbaar. De tolerantie die homo’s op dit deel van de wereld genieten kent nu eenmaal zijn gelijke niet. Pim Fortuyn liet niet na daarop te wijzen ten aanzien van de islamwereld en de migranten daaruit. Het gaf hem een unieke positie binnen het spectrum van radicaal rechts. Een jaar na zijn dood legde het toenmalige Vlaams Blok, met onder anderen Gerolf Annemans, een krans neer aan de Vlaams-Nederlandse grens bij Baarle-Hertog. Wie vóór Fortuyn voorspeld had dat het VB ooit een krans zou neerleggen ter ere van een nicht die er prat op ging aan het sperma te kunnen proeven wat zijn bedpartner tevoren gegeten had, was allicht volslagen gek verklaard.

In de Kamerfractie onder leiding van Annemans zitten nog wel mensen die homoseksualiteit publiekelijk afdoen als iets waarvan men kan genezen, maar het is duidelijk dat zelfs voor extreem rechts dat soort stellingen niet meer rendeert. Het is veel interessanter de (homoseksuele) kiezer bijvoorbeeld te wijzen op geweldplegingen vanwege jonge allochtonen tegen homo’s in het Antwerpse Stadspark. Zowel in de Kamer als in het Vlaams Parlement stemden de VB-fracties, ondanks een hele rist negatieve bedenkingen, niet tegen de invoering van 17 mei als dag ter bestrijding van homofobie. Ironisch genoeg verwees een Spirit-parlementslid tijdens de plenaire besprekingen daarvan naar een interview met de Marokkaanse echtgenoot van zangeres Sylvie Melodie, waarin die verklaarde dat hij gezien zijn godsdienst een homoseksuele zoon zou verstoten, om uitgerekend het VB er op te wijzen dat er nog werk op de plank ligt inzake de maatschappelijke aanvaarding van homoseksualiteit.

VB’ers pakken intussen al ongegeneerd uit met de onthulling dat er onder de mandatarissen van de partij homo’s zitten. De emancipatie van de vrouw – toch niet echt een favoriet thema van radicaal rechts – maakte de weg vrij om vrouwenrechten te incorporeren in het verhaal over de noodzakelijke verdediging van onze samenleving tegen de godsdienst met de onderdrukkende hoofddoek. De rechten van de homoseksuele medemens zullen hetzelfde lot ondergaan.

De volledige column vind je hier:

Bart De Wever_6 november 2006

Wat De Wever schrijft klopt niet

De column van Bart De Wever verscheen in De Morgen van 6 november 2006 en stond ook een tijdje op de website van de N-VA.  Als we onderstaande tijdlijn bekijken heeft hij alvast geen research gedaan om zijn stelling dat homo- en transfobie ‘niet meer renderen’ voor het VB te onderbouwen. Het tegendeel is waar. Het gedrag en de teksten van het VB zelf spreken hem tegen.

Op 7 mei 2006 verscheen op de website van het Vlaams Belang een artikel met als titel: De leugen van homo-adoptie. Het VB voelt zich gesteund in haar verzet tegen holebi-adoptie door Gerard Bodifée in Knack: “Gerard Bodifée schrijft dat het kind recht heeft op een gezin waarin een moeder en een vader aanwezig is en haalt zwaar uit naar de modernistische trend dat alles moet kunnen. De bewering dat homokoppels een kind alles kunnen bieden wat het voor zijn ontwikkeling en affectieve behoeften nodig heeft, is een flagrante miskenning van de menselijke natuur. Zij kan alleen het product zijn van een ideologie die gelijkheid oplegt aan wat verschillend is en die overal het monster van discriminatie meent te moeten zien.”

Vlaams Parlement_logo_0001

Op 26 april 2006 kwam Gerda Van Steenberge (intussen schepen voor de N-VA in Erpe-Mere) voor het Vlaams Belang tussen in het Vlaams parlement bij een ‘voorstel van resolutie betreffende de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van holebi’s’: “Ik vroeg me in de commissie inderdaad af, en ik vraag het me nu nog af, of men zal overgaan tot de invoering van een ‘gedachtenpolitie’. Het voorstel van resolutie stelt dat overleg moet plaatsvinden tussen de media en de holebigemeenschap over het brengen van een genuanceerd beeld van de holebi’s. Gaat men de media opleggen wat zij mogen brengen en wat niet?” Het VB onthield zich bij de stemming.

Op 20 april 20068 maanden voor de column verscheen dus – werd de adoptieregelgeving in België aangepast. Het Vlaams Belang stemde tegen, samen met CD&V, CDH, Front National en MR.

Op 24 februari 2006 verschijnt op de website van het Vlaams Belang een artikel over een amendement dat inhield dat adoptie beperkt moest blijven tot koppels van homo’s of lesbiennes van wie één partner al een band heeft met het kind. Een amendement dat uiteindelijk werd verworpen. Het VB schrijft: “Het amendement-Vankrunkelsven is mee ondertekend door VLD-senator Germeaux, een dokter uit Genk. Hij sluit zich aan bij de conclusies van de kinderpsychiater die daarover in de senaatscommissie kwam getuigen: ‘kinderen zonder ouders zitten zo al in een traumatische situatie en door adoptie door een homokoppel kan dat nog erger worden. Dat risico mag men niet lopen”.

Op 15 september 2005 verscheen op de website van het Vlaams Belang een vlammend artikel: VRT promoot (?) homohuwelijk waarin een aflevering van de docusoap De Ring over het huwelijk van twee mannen op de korrel wordt genomen. Het artikel eindigt met: “Wij werden alvast overstelpt met verontwaardigde reacties van kijkers die aanstoot namen aan – wij citeren: de ‘choquerende’ beelden van ‘twee mannen die elkaar in het publiek aflikken’. Kijkers hebben ons laten weten dat ze de vertoning met ‘walging’ hebben gevolgd en vragen zich luidop af of ze daarvoor belasting betalen. Zelf zouden we eerder spreken van een gevoel van plaatsvervangende schaamte. Als het de bedoeling was om meer begrip in de samenleving los te weken voor holebi’s en het homohuwelijk, hebben de VRT en de programmamakers de bal zwaar misgeslagen. De uitzending heeft – zo mag aangenomen worden – alleen maar alle bestaande clichés en (niet altijd even smaakvolle) grappen over homo’s bevestigd. De vraag is dus of homo’s zelf wel zo gelukkig zijn (of moeten zijn) met wat de VRT op kijkers en kinderen heeft losgelaten…” Merk op dat hier het tegenovergestelde wordt verdedigd van wat Gerda van Steenberge in april 2006 in het Vlaams parlement later zou zeggen (‘Gaat men de media opleggen wat zij mogen brengen en wat niet?’) over de media.

N-VA_Een vergiftigd Geschenk_0001
Lees dit artikel

Condition Humaine

Bart De Wever laat in zijn column weten: “Voor Vlamingen van mijn generatie is het meestal een evidentie dat homoseksualiteit tot de condition humaine behoort. Persoonlijk ken ik enkele tientallen homo’s en lesbiennes als familieleden, vrienden, kennissen of partijgenoten. Via sommigen van hen leerde ik de homobeweging kennen.”

Het is een oud trucje om te zeggen dat je veel holebi’s en transgenders kent waarmee je suggereert dat je voluit de eisen van de beweging steunt. Maar ook dat klopt niet. N-VA vindt – zoals het VB – dat bescherming tegen discriminatie omdat je holebi of transgender bent niet in de grondwet moet worden opgenomen. Vlaams Belang argumenteert dat de huidige antidiscriminatiewetgeving (waar de partij tegen stemde) afdoende is. N-VA gaat daarmee akkoord. Ook op de vraag of politieagenten een specifieke opleiding moeten krijgen om correct om te gaan met holebi’s en transgenders antwoordt de N-VA negatief . Praktijktesten die de verhuurders controleren op discriminatie zijn voor N-VA en VB ontoelaatbaar. Stuk voor stuk punten die door koepelorganisatie Çavaria naar voor werden geschoven. Meer in detail lees je daarover in mijn artikel  N-VA: een vergiftigd geschenk.

Tel de homo’s in het Vlaams Belang

Jan Van Gorp

“VB’ers pakken intussen al ongegeneerd uit met de onthulling dat er onder de mandatarissen van de partij homo’s zitten” schrijft Bart De Wever. Hij noemt geen namen en dat kan hij ook niet. Er zijn er namelijk geen. Of toch wel: eentje. Zijn naam is Jan Van Gorp. In een interview met het homoblad Inch in 2012 beweert hij alvast dat hij binnen de partij nooit problemen heeft gehad als homo. En als het over adoptie gaat heeft hij volgende pittige boodschap: “Het stuit mij tegen de borst dat sommige homokoppels een zoontje van 16 zouden willen adopteren ‘om dat eens flink te verwennen”.

Het Vlaams Belang was  wel degelijk homofoob toen Bart De Wever in 2006 zijn column schreef. En die partij is dat nog steeds. Daarover gaat mijn artikel LGBT+-rechten verworven voor het Vlaams Belang? Echt?

Vlaams Belang_N-VA_Forza Flandria_juni2019_0001a