LGBT+-rechten verworven voor het Vlaams Belang? Echt?

Vlaams Belang_Verkiezingsavond_0001

Naar aanleiding van de heisa rond de homofobe uitspraken van kersvers VB-parlementslid Dominiek Sneppe reageerde VB-voorzitter Tom Van Grieken: “Het partijstandpunt is al vijf jaar, sinds mijn aantreden, dat holebirechten verworven rechten zijn.” Zullen we dat eens wat grondiger bekijken?

Van Grieken moest wel reageren. Hij was immers volop aan het praten met Bart De Wever over de mogelijkheid dat het VB mee zou besturen op Vlaams niveau. Hij wou hem geen enkel obstakel in de weg leggen dat hem ervan zou verhinderen om met het VB zaken te doen. “Als Tom Van Grieken zijn partijgenoten niet in het gareel kan houden, kan Vlaams Belang niet meeregeren” zei N-VA-kamerlid Peter De Roover in De Afspraak.

Wat bedoelt Van Grieken precies?

Wat betekent dat precies: “We gaan aan de holebirechten niet raken?” Dat het VB geen wetsvoorstellen zal indienen om het homohuwelijk af te schaffen of adoptie door mannenkoppels onmogelijk te maken lijkt me logisch. Toch niet vooraleer België gesplitst is… Het is ook moeilijk te voorspellen wat ze dan wel zouden doen. Als ze zouden deelnemen aan de Vlaamse regering kunnen ze alvast flink wat stokken in de wielen steken in de subsidiëring van de LGBT+-koepelorganisatie Çavaria. Interessant is ook dat Van Grieken het enkel over de verworven rechten heeft. Alsof dit land intussen een paradijs is geworden voor LGBT+’ers. Verre van. De recente oprispingen van Dominiek Sneppe en Filip Brusselmans – die uit ‘de onderbuik van Vlaanderen’ lijken te komen – wijzen op het tegendeel.

Als we er als holebi’s en transgenders op vooruit zijn gegaan is dat vooral niet dankzij – maar ondanks het Vlaams Belang. Laten we vooral niet vergeten dat het VB al 30 jaar bijna een patent heeft op homo- en transfobie op het niveau van de politieke partijen. In mijn artikel Zo d’ouden zongen… vind je de geschiedenis van de partij rond dit thema van 1989 tot 2019.

Zo d'ouden zongen_banner_0001

Helemaal niet zo verworven…

Uit de schoolklimaatenquête van Çavaria blijkt dat meer dan 40% van de scholieren zich onveilig voelt op school omwille van hun seksuele oriëntatie. Een kwart van de scholieren vermijdt om die reden de kleedkamers en toiletten op school. Het onderwijs vormt de burgers van morgen en is dé plaats om onze maatschappij duurzaam te veranderen. “We mogen niet toelaten dat kinderen en jongeren zich daar onveilig voelen”, schrijft Çavaria in haar verkiezingsmemorandum. De laatste decennia boekten we enorme vooruitgang op juridisch vlak. Het mentaal welbevinden van LGBTI+-personen evolueerde echter niet mee. Onderzoek toont aan dat LGBTI+-personen over het algemeen een lager welbevinden hebben en een hoger risico lopen op suïcidale gedachten. Wereldwijd zijn er meer dan 70 landen waar niet-heteroseksuele relaties worden bestraft. Die groep wordt kleiner maar toch zijn er een aantal landen die onder invloed van de antigenderbeweging verharden en een conservatief front vormen tegen LGBTI+-rechten. We zijn er dus nog lang niet.

Dominiek Sneppe_De Ochtend 5 juni2019_0001
Dominiek Sneppe (Vlaams Belang) in De Ochtend

Wie spreekt nu écht voor het Vlaams Belang: Sneppe of Van Grieken? Of allebei?

In aanloop naar de verkiezingen van 26 mei ontwikkelden Sensoa, Çavaria en de Vrouwenraad Destemwijzer.be Dat is een stemtest die specifiek over gendergelijkheid, seksuele gezondheid en holebi- en transgenderthema’s gaat. Laten we eens kijken hoe het Vlaams Belang zich daarin positioneert. Het gaat hier niet over wat ‘verworven‘ is, maar wat nog moet worden gerealiseerd. Als je de officiële antwoorden van het VB bekijkt is het nog maar de vraag in hoeverre die botsen met wat we recent uit de mond van Dominiek Sneppe, Filip Brusselmans en Dries Van Langenhove hoorden.

Stelling 3: Een identiteitskaart moet niet vermelden of je man, vrouw of iets anders bent.
Het VB is het daar helemaal mee oneens: “Het biologisch geslacht is en blijft een kenmerk waaruit men de identiteit van een persoon kan afleiden. De vermelding ervan op een identiteitskaart is dus vanzelfsprekend.” Filip Brusselmans weet waarom: “Transgenders zijn een anomalie, een afwijking. Van geslacht veranderen is niet normaal.”

Filip Brusselmans_Transgenders en holebi's_2019a
Filip Brusselmans

Stelling 4: Een persoon zonder papieren die medicatie tegen aids krijgt, moet kunnen teruggestuurd worden naar zijn land van herkomst, ook al is zijn medicatie daar niet beschikbaar.
Hier gaat het VB – wie zal daarover nog verbaasd zijn? – akkoord: “Illegaliteit is nog steeds een misdrijf. Wie zich op illegale wijze toegang tot ons grondgebied verschaft, moet opgepakt en uitgezet worden.”

Stelling 6: Transgenders die hier asiel aanvragen, moeten kunnen kiezen voor een apart opvangcentrum voor transgenders.
No way zegt het VB: “Elke asielzoeker dient op dezelfde manier behandeld te worden, ongeacht hun geaardheid of geslacht. Het opdelen van asielzoekers volgens geaardheid of geslacht is dan ook niet wenselijk.” Nochtans weten we intussen dat asielzoekers in een zwakke positie (waaronder transgenders) risico lopen om – in het asielcentrum van het land waar ze dachten veilig te zijn – uitgesloten en mishandeld te worden.

Stelling 11: Alle politieagenten moeten een specifieke opleiding volgen om correct om te gaan met holebi’s die het slachtoffer zijn van geweld.
Ook hier blijft het VB blind voor de specifieke problemen die je als holebi of transgender kunt ondervinden. Vlaams Belang: “Agenten dienen elk slachtoffer van geweld gelijk te behandelen, ongeacht de seksuele geaardheid.” De N-VA is het op dit punt roerend eens met het VB.

Stelling 15: In de kleuterklas moet het thema homoseksuele relaties aan bod komen.
Vlaams Belang is het daar helemaal mee oneens: “Laat kinderen, kinderen zijn. Seksualiteit maakt geen wezenlijk onderdeel uit van de leefwereld van kleuters, dus laten we dat zo houden.” Kinderen beschermen tegen pesterijen – door op tijd les te geven over gender en seksualiteit – hoeft voor het VB niet en zeker ook niet voor Filip Brusselmans die zich druk maakt over het feit “dat voortplanting en liefde van elkaar werden losgekoppeld.” Dominiek Sneppe zegt: “Toch is voor ons het traditionele gezin nog altijd de hoeksteen van onze maatschappij”  Dus ga je kleuters toch niet in de war brengen hierover?

Dries Van Langenhove_Filip De Winter_0001
Filip De Winter en Dries Van Langenhove zijn het roerend eens over transgenders: “doorgeschoten permissiviteit”

Stelling 19: Een bezoek aan een seksuoloog moeten mensen zélf blijven betalen.
Het Vlaams Belang is het daarmee eens: “Seksualiteit behoort niet tot de kerntaken van de gezondheidszorg. Een bezoek aan de seksuoloog dient dan ook buiten de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen te blijven.” Een bezoek aan de seksuoloog is zeker van het goede teveel als het aan Dries Van Langenhove ligt. Zelfs porno kijken en masturberen gaat voor hem al te ver.

Stelling 21: Er moeten meer plaatsen zijn waar transgenders met psychische problemen terecht kunnen.
Vlaams Belang zegt neen: “Binnen de gezondheidszorg bestaan al voldoende psychiatrische faciliteiten.” Transgenders met psychische problemen moeten niet geholpen worden want, zo meent ook Filip Brusselmans  ze zijn “een symbool voor onze doorgeschoten permissiviteit.” Hoe meer transgenders met problemen, hoe beter voor Dries Van Langenhove. Dat ‘bewijst‘ immers zijn stelling dat zoiets helemaal niet gezond is. Dries zegt in De Morgen dat hij mails kreeg “van mensen die dik in de miserie zijn geraakt na zo’n operatie. Omdat ze te snel een diagnose hadden gekregen, te snel aan hun transitie waren begonnen, zoals dat heet. Ik ken verhalen over mensen die daar spijt van kregen en zelfmoord hebben gepleegd. Geslachts­verandering leidt soms tot ongeluk.” Wie heeft nog een psycholoog nodig als je Driesje hebt?

Stelling 25: Praktijktesten die verhuurders controleren op discriminatie zijn ontoelaatbaar.
Daar is het Vlaams Belang het helemaal mee eens: “Men moet kunnen verhuren aan wie men wil.” 

Stelling 26: Slachtoffers van seksueel geweld zonder papieren moeten bij de politie aangifte kunnen doen, zonder dat ze opgepakt worden omdat ze illegaal in ons land verblijven.
Eigen schuld, dikke bult, denken ze bij het Vlaams Belang: “Hoewel elke vorm van seksueel geweld verwerpelijk is, blijft illegaliteit een misdrijf. Wie zich op illegale wijze toegang tot ons grondgebied verschaft, moet opgepakt en uitgezet worden.” Joël De Ceulaer herinnerde voorzitter Van Grieken aan een van de ‘ludieke‘ acties die hij zelf ondernam. Tien jaar geleden, toen hij praeses was van het Antwerpse NSV, organiseerde hij een actie tegen de opvang van sans-papiers in de gebouwen van de Universiteit Antwerpen. Die actie bestond erin dat ze rollen toiletpapier naar die mensen gooiden. Van Grieken voegde er in Gazet van Antwerpen nog aan toe: “Zo hebben ze meteen hun papieren.”

Line Up_Brusselmans_Sneppe_Van Langenhove_Van Grieken_0001
Filip Brusselmans, Dominiek Sneppe, Dries Van Langenhove, Tom van Grieken

Zo te zien is er een stevige match tussen wat onze drie kersverse verkozenen vertellen over holebi’s en transgenders en de officiële reactie van hun partij op vragen daaromtrent. Van Grieken probeert homo- en transfobie vandaag uit de etalage te houden, maar het aanbod in de winkel is echt niet zoveel veranderd. Holebi- en transfobie horen bij het Vlaams Belang, zoals racisme en separatisme.

Çavaria wijst op de vaak subtiele manier waarop het allemaal verkocht wordt: “De houding van het Vlaams Belang ten aanzien van holebi’s, transgender en intersekse personen kan worden gekaderd binnen de antigenderbeweging die wereldwijd actief is. Door de nadruk te leggen op ‘het traditionele gezin’ op ‘niet overdrijven’ en ‘normaal doen’ wordt er subtiel ingespeeld op angst voor het onbekende en voor alles wat afwijkt van de heersende norm. Bepaalde groepen worden geïsoleerd en gemarginaliseerd. De klok wordt ondertussen teruggedraaid met strenge abortuswetten in Alabama, antipropagandawetten in Rusland en het sluiten van universiteiten in Hongarije. Laat dit in België niet gebeuren.”

Sneppe_Spinnewyn_Parys_0001
Het gezin Sneppe-Spinnewyn en Lorin Parys

Tante Dominiek op bezoek bij nonkel Lorin?

N-VA-homo en adoptievader Lorin Parys nodigde Dominiek Sneppe uit voor een gesprek bij hem thuis, “zodat haar kinderen met onze kinderen kunnen spelen”. Zo denkt hij haar op betere gedachten te brengen over homo-adoptie. Dat liet hij weten in Terzake. Mevrouw Sneppe noemde haar kinderen Pepijn, Iwein, Hadewych en Sieglinde. Daar is uiteraard niks op tegen, maar het is wel een gewoonte bij extreem-rechtse figuren die een nostalgie hebben naar – het in hun ogen – roemrijke Germaanse verleden. Sneppe stuurde hen naar de extreem-rechtse jeugdbeweging VNJ, kweekvijver voor toekomstige Vlaams Blokkers waar ‘Volksbewustzijn als basis voor gezond volksnationalisme’ wordt aangeleerd. De jongens noemen zichzelf knapen, jongkerels, kerels en stormers. De meisjes zijn kerlinnen, meeuwen, gudruns en adels. VNJ had banden met de Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ). In 2008 werd een zomerkamp opgerold waar de HDJ kinderen drilde in het nationaalsocialisme. Niet echt een milieu waar kinderen van een homokoppel zich thuis voelen zo te zien. Gaan de kindjes van beide koppels daar samen spelen?

VNJ_Guldensporenslag_0001

Zoek de verschillen tussen N-VA en VB

Benieuwd waar de koffieklets intussen over zal gaan. Misschien kan meneer Parys mevrouw Sneppe iets bijbrengen over hoe je écht met LGBT+-rechten omgaat. Een moeilijk gesprek hoeft dat niet te worden. Zo ver liggen de standpunten van VB en N-VA namelijk niet uiteen. Uit de antwoorden van de N-VA op de vragen in de Stemwijzer blijkt dat de partij er ook tégen is dat een betere bescherming van holebi’s en transgenders wettelijk verankerd wordt. N-VA vindt – zoals het VB – dat bescherming tegen discriminatie omdat je holebi of transgender bent niet in de grondwet moet worden opgenomen. Vlaams Belang argumenteert dat de huidige antidiscriminatiewetgeving afdoende is. N-VA gaat daarmee akkoord. Ook op de vraag of politieagenten een specifieke opleiding moeten krijgen om correct om te gaan met holebi’s en transgenders antwoordt de N-VA negatief (‘Eerder oneens’). Praktijktesten die de verhuurders controleren op discriminatie zijn voor VB én N-VA ontoelaatbaar. Zie hierover mijn artikel: N-VA: een vergiftigd geschenk.

Dries Van Langenhove_Schild & Vrienden_1302c
Dries Van Langenhove spreekt zijn troepen van ‘Schild en Vrienden’ toe