Zo d’ouden zongen…

Karel Dillen_Dries Van Langenhove_0001

Van 1989 tot 2019: 30 jaar holebi- en transfobie in het Vlaams Belang

“Transgenders en holebi’s zullen altijd abnormaal blijven” zei Filip Brusselmans, kersvers parlementslid voor het Vlaams Belang daags na de parlementsverkiezingen. Vlaams Belangers hebben zich lang stil gehouden rond LGBT+-rechten maar nu de partij opnieuw de wind in de zeilen heeft wordt men weer loslippiger. Voorzitter Tom Van Grieken zegt dat het gaat om ongelukkige uitspraken van ‘politieke neofieten’ en hekelt de ‘framing’ die eraan wordt gegeven.  Framing? eerder een Never Ending Story. Een overzicht, Van Karel Dillen tot Dries van Langenhove.

Het begon bij Karel Dillen, de oprichter van het Vlaams Blok. Hij omschreef zichzelf ooit als een ‘passieve collaborateur’ met de nazibezetter. Onder het nazibewind kwamen duizenden homo’s in de concentratiekampen terecht.  Dillen zat vanaf 1989 in het Europees Parlement voor het Vlaams Blok. Hij verklaarde daar: “In een vrij, sterk, eenwordend Europa moet een einde gesteld worden aan alle mogelijke ontaardingsverschijnselen.” Waarbij hij naar holebi’s en transgenders verwees.

Wortels in het Nazisme

De goeie band met Nazi’s was in die tijd zelfs te zien op bijeenkomsten van het Blok. Op het verkiezingscongres van het VB in september 1988 zat – naast voorzitter Dillen – Jef François.  Hij was tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in SS-Vlaanderen, een organisatie die collaboreerde met de Duitse bezetter. De SS was verantwoordelijk voor het folteren van homoseksuele gevangenen in de concentratiekampen. Filip Dewinter verklaarde in De Morgen van 3 januari 1992: “Ik ben vrij goed bevriend met mijnheer François en ik heb respect voor hem.” Als Vlaams Belangparlementslid Dries Van Langenhove op een facebookgroep van Schild en Vrienden uitpakt met memes waarin het nazisme wordt verheerlijkt heeft hij alvast niks nieuws uitgevonden. Het mooie Vlaamse spreekwoord “Zo d’ouden zongen, zo piepen de jongen” wordt ook hier bevestigd.

Karel Dillen_Franck Vanhecke_Fillip Dewinter_Gerolf Annemans_0001
Gerolf Annemans, Karel Dillen, Filip De Winter en Frank Vanhecke

In de teksten van het Gezinscongres (onder redactie van Gerolf Annemans) dat de partij in mei 1991 organiseerde stond te lezen: “Het is echter duidelijk dat homoseksualiteit, alleen al door het feit dat ze niet geschikt is in de natuurlijke orde, de maatschappij geen baat bijbrengt.”

Drukke tijden

Er braken drukke tijden aan voor het Vlaams Blok. Ook in het bestrijden van LGBT+-rechten. De beweging was immers volop bezig met haar eisen op de politieke agenda te krijgen: een antidiscriminatiewet, openstelling van het huwelijk en het opvoeden van kinderen. De eisen werden kracht bijgezet door manifestaties waar duizenden holebi’s en transgenders aan deelnamen. Vette kluiven waar de Vlaams Blokkers met plezier (of was het de moed der wanhoop?) hun tanden inzetten. Een bloemlezing.

HOMOSEKSUELE VOORLICHTING OP SCHOOL

Filip Dewinter, Vlaams Parlement, 2 oktober 1995: “Kan de minister het verantwoorden dat in scholen propaganda wordt gemaakt voor homoseksualiteit? Zo neen, welke maatregelen werden reeds genomen om dergelijke toestanden te vermijden?”

HUWELIJK

Filip Dewinter in een persbericht op 19 september 1995: “Het Vlaams Blok is geen voorstander van het toelaten van homohuwelijken, omdat het toelaten van dergelijke huwelijken de indruk wekt dat een homofiele relatie evenwaardig zou zijn aan een heterofiele relatie. Alhoewel het Vlaams Blok respect en begrip kan opbrengen voor de anders geaardheid van een minderheid van de bevolking, is de partij van oordeel dat de uitzondering niet tot regel moet worden uitgeroepen.”

Bert Schoofs in de Kamer van Volksvertegenwoordigers bij de stemming van de openstelling adoptie, 1 december 2005: “Ik ben ervan overtuigd en ik durf met stelligheid te beweren dat men hier bij de afbraak van het traditionele huwelijk, het traditionele gezin, de oorzaak moet zoeken voor het sedertdien waar te nemen groter aantal zelfdodingen, het groeiend aantal maatschappelijke ontsporingen, het toenemend drugs- en drankmisbruik enzovoort bij vele maar heus niet alleen jonge mensen.”

Gerolf Annemans en Bart Laeremans in een persbericht, 30 november 2001: “Het Vlaams Blok hoopt dat de VLD en Justitieminister Marc Verwilghen zich niet zullen laten leiden door het morele vingertje van de rode passionaria’s Aelvoet en Onkelinx en het homohuwelijk voorgoed zullen bijzetten in het colombarium van de libertijnse dwaasheden.”

Op de website Vlaams Blok, 13 oktober 2002: “Het wettelijke homohuwelijk en het adoptierecht voor homo’s of lesbiennes is wat ons betreft modieuze, dwaze en gevaarlijke onzin, een brug te ver. Die principiële afwijzing heeft niets maar dan ook niets met discriminatie te maken, maar alles met onze zorg voor een gezonde samenleving en een gezonde opvoeding.”

Kopstukken_Alexandra Colen_Bart Laeremans_Bert Schoofs_0001
Alexandra Colen, Bart Laeremans, Bert Schoofs

DE ANTIDISCRIMINATIEWET

Bart Laeremans in de Kamer van Volksvertegenwoordigers bij de stemming over de antidiscriminatiewet, 16 oktober 2002: “Op de zeven jaar die ik in het Parlement zit, heb ik toch wel al één ander mogen meemaken, maar dit wetsontwerp is toch wel het allerergste. Dit wetsontwerp ter bestrijding van de zogenaamde discriminatie is werkelijk buiten categorie. Hors catégorie, zoals ze in het Frans zeggen (…). Deze tekst is de meest gevaarlijke, de meest schandelijke, de meest verfoeilijke, de meest huiveringwekkende, de meest lugubere tekst die ik hier ooit heb weten bespreken, want hij leidt ons regelrecht naar een totalitaire maatschappij.”

ANTWERP PRIDE

Op de Facebookpagina van Alexandra Colen, 6 juni 2010: “Voor iedere Antwerpenaar die respect heeft voor zichzelf en zijn stad, lijkt het ons onaanvaardbaar dat Antwerpen zichzelf op deze wijze vernedert als gay toerisme hoofdstad. Wetende dat het gay toerisme vooral rond seks draait, is het bijna hetzelfde alsof je Antwerpen als prostitutiehoofdstad zou willen promoten. Wij eisen dan ook nadrukkelijk een stopzetting van dit beleid en zullen niet nalaten de bevolking bewust te maken van de bedrieglijke manier waarop het stadsbestuur zich inzet voor het welzijn van holebi’s!”

ADOPTIE

jurgen_ceder
Jurgen Ceder

Jurgen Ceder In de senaat, 20 april 2006: “De pleitbezorgers van adoptie door homoseksuele koppels handelen niet uit altruïsme. Het zijn egoïsten en ijdeltuiten die hun populariteit in politiek correcte kringen kopen op kosten van de samenleving. Ze meten zich een aura van breeddenkendheid aan op rekening van de adoptiekinderen. Ze schaffen zich de schijn van morele superioriteit aan ten koste van wie de grootste maatschappelijke bescherming nodig hebben, namelijk de kinderen.” Ceder stapte in 2012 over naar de N-VA. Een honderdtal andere VB-leden en -kaders zouden hetzelfde doen. Ze hebben nooit afstand genomen van de homofobie van het VB.

Verder sprak het Vlaams Blok/Belang zich nog (negatief) uit over aidspreventie, homoseksualiteit in de eindtermen, de Eurogames, de internationale dag tegen homofobie, het Antwerpse stadspark, het Roze Huis, hoe men holebi ‘wordt’, holebi- en transgenderjongeren, het opvoeden van kinderen door holebi’s… Naast hierboven geciteerde mandatarissen deden ook Bruno Valkeniers, Emiel Verrijken, Francis Van den Eynde, Franck Vanhecke, Gerda Van Steenberge,  Koen Bultinck, Luk Van Nieuwenhuysen, Marc Joris, Marie-Rose Morel, Philippe van Der Sande, Roeland Raes, Roger Catrysse, Tanguy Veys, Wilfried Aers en Wim Verreycken hun homofobe duit in het zakje.

Het mocht allemaal niet baten. In 2002 werd het ‘homohuwelijk’ door het parlement goedgekeurd, gevolgd door de openstelling van adoptie (2006) en meemoederschap (2014). Het Vlaams Belang stemde telkens tegen en stond met dit stemgedrag quasi alleen. Pogingen om in te spelen op katholiek-conservatieve refleksen bij de CD&V waren mislukt want ook die partij stemde voor.

En toen werd het stil (of toch niet helemaal)

De Standaard van 15 mei 2014 noteert: “Het Vlaams Belanggezelschap brengt onder andere een bezoek aan Het Kroegske, het Blankenbergs café van de uit Antwerpen afkomstige Luc en Ronny. Homokoppel én Vlaams Belang-stemmers, bij de eersten om zich te laten inschrijven in het samenlevingsregister waar Filip Dewinter zo tegen was. ‘Tegenwoordig zouden we dat homohuwelijk goedkeuren’, zegt Dewinter beslist. Bij Tanguy Veys wordt het na die uitspraak van zijn baas ‘wat bleek rond de neus”. Het ziet er naar uit dat de LGBT+-beweging alvast een veldslag gewonnen heeft in haar strijd voor gelijke rechten. Bij het Vlaams Belang likken ze hun wonden.

Geen scheldtirades meer. Homokwesties vormen voor de partij even geen strijdpunt want de strijd is verloren. Wat niet wil zeggen dat ze het thema laten liggen. Het wordt nu ingezet voor een nog hoger doel: de strijd tegen moslims. Het VB werpt zich plots op als verdediger van holebi’s en transgenders, die moeten beschermd worden tegen de ‘islamisering‘ Op een debatavond georganiseerd door De Morgen in 2017 benadrukte voorzitter Tom Van Grieken “dat we geen toegevingen mogen doen als het gaat om de aanvaarding van homoseksualiteit in onze samenleving.”

In een uitgebreid artikel in De Morgen over de houding van extreemrechts tegenover LGBT+’ers van Fernand Van Damme zegt professor in de politieke wetenschappen Dave Sinardet: “Ook Vlaams Belang koppelt een islamkritisch discours steeds vaker aan de verdediging van enkele liberale waarden. Maar dat heeft meer te maken met het bekritiseren van de islam dan met een liberale overtuiging ten gronde. Politici als Dewinter en Annemans schreeuwen: ‘Moslims respecteren onze waarden niet’. Wanneer je vraagt welke waarden, antwoorden ze: ‘De man-vrouwgelijkheid en homorechten’. Maar dat zijn waarden die ze jarenlang zelf hebben bestreden.”

Fran Bambust, toenmalig woordvoerder van LGBT+-koepelorganisatie Çavaria vertelde in 2012 aan Knack dat als er een allochtoon betrokken is bij homofoob geweld er binnen de twee uur een persbericht van het Vlaams Belang op haar bureau ligt om het af te keuren. Iets wat nooit gebeurt als het over een autochtoon gaat.

Het ‘We moeten homo’s beschermen tegen allochtonen’-discours blijft niet beperkt tot het Vlaams Belang. Ook bij de N-VA wordt de emancipatie ‘geïnstrumentaliseerd’ om een racistisch, islamofoob discours te stofferen. Zie hierover dit artikel.

Tom Van Grieken_Mietjes_0001a
Tom Van Grieken houdt niet van Mietjes

Mietjes naar het leger

Homofobie is bij het VB echter nooit ver weg. Bij de voorstelling van zijn boek Toekomst in eigen handen in mei 2017 pleitte Tom Van Grieken voor het invoeren van een vrijwillige legerdienst want: “We zijn een samenleving van mietjes geworden”. ‘Mietje’ is een scheldwoord dat tegen homomannen gebruikt wordt. Filip De Winter liet zich op 16 mei 2015 graag opmerken bij de Mars voor het Gezin, een (mini-)manifestatie van de extreemrechtse, conservatief katholieke Pro Familia. Het is een organisatie die een kruistocht voert tegen het recht op abortus, het homohuwelijk en het recht voor lesbo- en homokoppels op het krijgen en opvoeden van kinderen. De actie vond plaats terwijl op dat zelfde moment in Brussel de jaarlijkse Pride door de straten trok.

En dan is er ook nog de beklijvende tussenkomst van Filip De Winter over aidspreventie bij homo’s. Naar aanleiding van wereldaidsdag in 2011 had Irina De Knop van Open VLD condooms uitgedeeld aan alle parlementsleden. De Winter kon de geste best smaken maar maakte van de gelegenheid gebruik om de puntjes op de i te zetten.

Opnieuw met volle kracht vooruit

Het begon eigenlijk pas goed toen Dries Van Langenhove ten tonele verscheen. Nadat hij een hetze had gecreëerd over de geslachtsverandering van Bo Van Spilbeeck zat hij plots als woordvoerder van Schild en Vrienden tegenover hoogleraar UGent en Groen-politica Petra De Sutter. Hij verdedigde daarbij het intussen klassieke ‘niks-op-tegen-maar…’ discours: “Media hebben die geslachtsverandering toegejuicht. Gepromoot, bijna. Bij Van Gils & gasten zei Van Spilbeeck dat het veel leuker is om vrouw te zijn. We moeten die mensen helemaal niet stigmatiseren. Het is prima dat je iemand toont die zich beter voelt na zo’n ingreep. Maar doen alsof het een aanrader is, is voor mij een stap te ver.” Karel Dillen is helemaal terug. Al hebben we wel wat bijgeleerd: “Als je het cordon wil breken, moet je breken met wat te harde communicatie. ‘Eigen volk eerst’ werd ‘eerst onze mensen’. Het is hetzelfde, maar klinkt veel vriendelijker” schrijft Pieter Bauwens op Doorbraak.

Dries Van Langenhove_Petra De Sutter_Terzake_0001
Dries Van Langenhove en Petra De Sutter in Terzake

Van Langenhove sluit zich aan bij het pleidooi tegen masturbatie en porno van de Nederlandse extreem-rechtse politicus Thierry Baudet: “Ook dat wordt geridiculiseerd, maar Baudet heeft gelijk. Als je voor intimiteit alleen op je vriendin bent aangewezen, ga je meer belang aan haar hechten. Ik stoor mij vooral aan porno. Ik ben geen preutse pilaarbijter, maar porno heeft een nefaste invloed. Je hoeft maar je laptop open te doen en je kunt een dopaminerush krijgen. Dat is ongezond. Ik zou liever hebben dat jongeren hun gelukzalig gevoel niet uit porno halen, maar uit productieve dingen, zoals zorg dragen voor je gezin en de samenleving” zegt hij in De Morgen. Dit doet denken aan het opleggen van het celibaat door de katholieke kerk. Ook toen klonk het dat geestelijken hun ‘energie’ niet mochten verspillen. Niet zo veel later onthulde Pano dat hij op duistere internetgroepen van Schild en Vrienden schaamteloos memes met racistische, seksistische en nazi-inhoud deelt. Vanaf dan wordt hij opgetild door de media en populair. Bij de verkiezingen van 26 mei 2019 werd hij verkozen als ‘onafhankelijke’ lijsttrekker op de lijst van het Vlaams Belang. Hij is de verpersoonlijking van de verjonging in de partij.

Bekijk hier de Panoreportage over Schild & Vrienden

De nieuwe lichting

Na de vooruitgang van het VB bij de verkiezingen van 26 mei 2019 kan het weer volle bak vooruit. Vlak na de verkiezingen kregen we direct niet mis te verstane verklaringen van twee kersverse VB-parlementairen.

Filip Brusselmans_Bescherm onze mensen
Filip Brusselmans

Filip Brusselmans uit Stekene, die eerder de Mars tegen Marrakesh organiseerde zei in een Humo-interview: “Transgenders zijn een anomalie, een afwijking. Van geslacht veranderen is niet normaal. Het is een symbool voor onze doorgeschoten permissiviteit: je doet en laat alles wat je maar wilt, zolang je de ander daarmee geen kwaad berokkent. Ik ben het niet eens met dat uitgangspunt. (…) Het is begonnen met de holebi’s die uitkwamen voor hun geaardheid. Moest kunnen, vonden we. We aanvaardden dat voortplanting en liefde van elkaar werden losgekoppeld. De volgende stap was het homohuwelijk: de overheid erkende een homofiele of lesbische relatie. Het begrip ‘liefde’ kreeg een andere invulling: uit liefde hoefden geen kinderen meer te worden geboren.”

Dominiek Spinnewyn-Sneppe_Knack_0001
Dominiek Sneppe

Dominiek Sneppe uit Loppem maakt er een mix van homofobie en islamofobie van. Ze verklaarde in Knack“Onze partij heeft niets tegen holebi’s, de islam wel. Toch is voor ons het traditionele gezin nog altijd de hoeksteen van onze maatschappij. Maar wij hebben op zich niets tegen holebi’s. De vraag is alleen of zij moeten kunnen trouwen en kinderen adopteren. Dat vind ik een brug te ver.” Dominiek Sneppe is nieuw in de nationale politiek, maar niet nieuw in het Vlaams Belang. Ook in het gezin van Sneppe waart de geest van Karel Dillen rond. Ze is de schoondochter van Roger Spinnewyn, de oprichter van de West-Vlaamse afdeling van de Vlaamse Militanten Orde (VMO), een notoire Vlaams-nationalistische en later extreemrechtse paramilitaire organisatie die gewelddadig optrad tegen migranten en progressieve organisaties. Op 4 mei 1981 werd de organisatie veroordeeld als privémilitie wegens geweldplegingen, ontvoeringen, illegale samenkomsten, wapenbezit, aanslagen en vandalisme. Hierbij werd de VMO ook verboden. Haar schoonbroer John Spinnewyn zetelde voor het toenmalige Vlaams Blok van 1991 tot 2003 in de Kamer. Mevrouw Sneppe noemde haar kinderen Pepijn, Iwein, Hadewych en Sieglinde en stuurde ze naar de extreemrechtse jeugdbeweging VNJ, waar kinderen van N-VA’ers en Vlaams Belangers elkaar van jongsaf aan leren kennen. Sneppe heeft intussen van de partijleiding verbod gekregen om nog interviews te geven…

Cordon Sanitaire

De vraag is wat dergelijke uitspraken zullen betekenen in een nieuwe Vlaamse regering mocht Bart De Wever beslissen om het cordon sanitaire – dat elke coalitie met het VB uitsluit – te doorbreken. VB-parlementair Chris Janssens kondigde al aan dat het Vlaams Belang af wil van subsidies van verenigingen voor allochtonen. De volgende op het kapblok zou wel eens de LGBT+-koepelorganisatie Çavaria kunnen zijn. Die moet het voor haar financiering immers ook grotendeels van de Vlaamse regering hebben. Ander gevaar is het grote gewicht dat VB en N-VA samen gaan hebben in de Raad van Bestuur van de VRT. Daar geldt het cordon immers niet. VB-parlementair Chris Janssens (die ook voor de afschaffing van subsidies voor allochtonenorganisaties pleitte) zei al dat het VB van de ‘opgedrongen diversiteit’ bij de VRT af wil. Als het van parlementairen als Filip Brusselmans afhangt mogen we dat ook doortrekken naar holebi’s en transgenders: “Ik heb niets tegen transgenders, maar wel tegen het mediacircus dat hier tegenwoordig rond opgevoerd wordt. Men doet alsof dit het nieuwe normaal is terwijl het altijd iets abnormaal zal blijven.”

Vlaams Belang wil af van subsidies voor allochtonen_0001
Chris Janssens

Çavaria  wil geen regering met het Vlaams Belang erin. In een opgemerkte verklaring luidt het: “Het Vlaams Belang heeft systematisch tégen alle verwezenlijkingen van de afgelopen jaren gestemd. Meermaals werden holebi’s en transgender personen weggezet als ‘abnormaal’, als ‘een onvolgroeide vorm van seksualiteit’, een ‘afwijking’, zelfs als ‘pedofielen’. Hun mandatarissen waren aanwezig op de holebifobe ‘mars voor het gezin’ en lid van Schild & Vrienden.”  Het is ook duidelijk dat hoe meer Vlaams Belang in het bestuur, des te minder er iets komt van de prioriteiten die Çavaria naar aanleiding van de verkiezingen formuleerde in dit memorandum.  Çavaria: “We hebben nood aan een krachtdadig gelijkekansenbeleid. Een beleid dat de problemen waar we voor staan verbindend aanpakt zonder te stigmatiseren, zonder groepen tegen elkaar uit te spelen. Een beleid met respect voor LGBTI+-rechten, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en expertise van belangenorganisaties, niet op racisme, politieke recuperatie en angst. Een beleid met ons, niet tegen of naast ons.”

Onderstaande campagnebeeld op de Facebookpagina van het Vlaams Belang straalt een ongekende witte zuiverheid uit.  Wat er achter de frisgewassen hemdjes zit is daarom niet minder besmettelijk.

Dit artikel heeft een vervolg.

Vlaams Belang_Doe mee_2019_0001