De schoonheid van de regenboog

Regenboog_0001

Bij ons is 17 mei intussen ‘onze’ feestdag geworden, beter bekend als de Internationale Dag tegen Homo- en transfobie (IDAHO). In de Arabische wereld wordt hij ook al gevierd, maar ondergronds. Toch gingen holebi- en transgenderbewegingen uit de belangrijkste landen rond de tafel zitten en schreven onderstaande verklaring. Heel voorzichtig, met de nadruk op: accepteer ons!

Op 17 mei 1990 riep de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) op om homoseksualiteit te schrappen uit de lijst van mentale stoornissen. Daarmee kwam er een einde aan een periode van honderd jaar waarin homoseksualiteit als ziekte werd beschouwd. Het belang van deze dag was voor de internationale LGBT-gemeenschap reden om hem jaarlijks te vieren als Internationale dag tegen homo- en transfobie.

midden-oosten;

Nochtans is deze dag in vele landen – waaronder de Arabische landen – niet erkend en wordt hij genegeerd door de regeringen die homoseksualiteit nog als crimineel beschouwen.  Velen onder ons – homo’s, lesbiennes, transgenders, biseksuelen en vrije mensen in het Midden-Oosten en Noord Afrika – kijken uit naar een kans zoals deze om hun bestaan uit te drukken in de maatschappij waarin ze leven. Het is ook een mogelijkheid tot erkenning en bevestiging van onze natuurlijk seksuele en genderidenditeit waarmee we geboren zijn. Homoseksueel zijn betekent niet dat we ons niet als een lid van de samenleving voelen en niet dat we de visie op fatsoen van onze medeburgers wensen uit te dagen.

Om deze wereldgebeurtenis te herdenken willen we er iedereen graag op wijzen dat homoseksualiteit bestaat sedert het begin van van de tijdrekening in alle samenlevingen en beschavingen. Dat zie je duidelijk aan de de afbeeldingen in de tempels van de Farao, de beelden in de Griekse paleizen, de godsdienstige rituelen van de inheemse volkeren van Latijns Amerika en de Arabische en oosterse literaire erfenis die vol staat met verwijzingen naar homoseksualiteit.

Basisrechten

afrika,moslim,midden-oosten

Wij willen niemands seksuele oriëntatie veranderen en het is niet onze bedoeling u ervan te overtuigen onze genderrol over te nemen. Wij willen benadrukken dat of u homoseksualiteit goed of fout vindt, aanvaardbaar of niet aanvaardbaar, wij als mensen het recht hebben om in vrede te leven, getolereerd te worden en samen te leven met anderen zonder angst of zorgen. Deze basisrechten worden gegarandeerd door onze grondwet en door de universele verklaring van de rechten van de mens.

De waarheid is dat wij jullie zonen, dochters, broers, zusters, vrienden, collega’s en buren zijn. Of  onze seksuele oriëntatie u bekend is of niet.

Dit betekend niet dat wij niet gebrandmerkt worden door wat er verschijnt in de gedrukte en de audiovisuele media. Zij gebruiken ons als voorwerp van spot, maken ons belachelijk en respecteren ons niet. Het vervormde beeld dat u in gedachten heeft is niet noodzakelijk een juist beeld van onze seksuele identiteit.

midden-oosten; afrika,moslimOndanks de manier waarop sommigen ons willen voorstellen is homoseksualiteit nooit gelijk aan falen of psychologisch onevenwicht. In de samenlevingen waar homoseksualiteit wordt geaccepteerd zijn velen van ons wetenschappers, kunstenaars en leveren we een grote bijdrage tot de mensheid op diverse terreinen over de hele wereld.

Het mengen van kleuren

Wij dromen voortdurend van een wereld die de menselijke diversiteit en de verschillen tussen personen omhelst. Wij vragen uw ogen en harten te openen om deze nieuwe kleur te zien op het kleurenpalet van het leven.

De schoonheid van de regenboog ontstaat door het mengen van al zijn kleuren. Hetzelfde kan worden gezegd over de menselijke diversiteit en de verschillen tussen de verschillende identiteiten op etnisch, cultureel, godsdienstig vlak en op het vlak van seksuele oriëntatie en gender.

Ondertekend door onderstaande organisaties uit de Arabische wereld in het Midden Oosten op 17 mei 2011

Helem, Libanon

KifKif, Marokko

ASWAT, Palestijnse Lesbische vrouwen

Khamsa Network, The Arab Aghreb Network for Freedom and Diversity, Lybië, Tunesië, Algerije, Marokko, Mauretanië.

Bedayaa – Homo’s en lesbiennes uit de Nijlvallei, Egypte en Soedan.

Freedom Sudan, De Soendanese LGBT organisatie