Homofobe agressie: Welk antwoord?

Brussel_Kris001.jpgHet zoveelste incident in Brussel tussen homo’s en ‘allochtonen’ werd de nacht van 12 op 13 juni opgetekend. Bart en Rolando liepen op de Anspachlaan, waar enkele weken voordien duizenden holebi’s en transgenders de pride hadden gevierd. Bart werd in mekaar geslagen. Zijn vriend Kris (foto) deed verslag op Facebook en het incident haalde het nieuws.

Het waren weer de ‘allochtonen’ (lees: Marokkanen) die het gedaan hadden. Alhoewel… de persoon die werd gearresteerd is van Guatemalteekse origine en de eigenaar/zaakvoerder (ook een allochtoon?) van de pittabar waar het gebeurde heeft de politie gebeld. Gemakshalve (of is het uit luiheid of sensatiezucht?) hadden de media het over ‘de allochtonen’.

Geen verhaaltjes meer aub

Politici hadden hun gebruikelijke discours klaar en spraken over machogedrag en frustraties bij de daders. Daarmee fietsten ze snel voorbij de kern van de zaak.  Op de vraag hoe hij het probleem gaat aanpakken antwoordde Pascal Smet (onze homominister van gelijke kansen) dat men daar nog diep over aan het nadenken is. Dat is een hele geruststelling. Smet is minister sedert september 2009. We hebben hem vooral veel gezien op homofeestjes en -recepties en zelfs bij het voorlezen van verhaaltjes voor het slapen gaan.

Brussel_Pascal Smet leest voor001.jpg

Het was pijnlijk wakker worden nadat zijn ambtenaren een onderzoek bij holebi’s hadden afgerond waaruit blijkt dat ruim een derde van de 2.397 bevraagde respondenten zegt dat ze het afgelopen halfjaar uitgescholden of beledigd zijn. Bijna een op de vijf kreeg te maken met bedreigingen. Volgens een op de acht had die agressie te maken met hun geaardheid. We weten dus voor welke problemen we staan. In Terzake legde Kris de vinger op de wonde. Hij pleitte ervoor om de jongeren van de straat te halen en hen een job te geven zodat ze daar op een vanzelfsprekende manier holebi’s en transgenders leren kennen en als gelijken behandelen. Dat is de kern van de zaak. Veel zal je de minister daar helaas niet over horen zeggen. Ook zijn partij heeft zich immers ingeschreven in de politiek van sociale afbraak die door Europa wordt opgelegd en die we de komende maanden zullen voelen. De onderste lagen van de bevolking zullen het nog veel harder te verduren krijgen. Aan werk geraken wordt er voor hen zeker niet gemakkelijker op.

“Geen racisme”

In het consumentenprogramma ‘Peeters en Pichal’ op radio 1 distancieerde Kris zich duidelijk van elke racistische interpretatie van het incident. Ook Michiel Vanackere van WJNH probeerde dat. Maar wat zeg je dan als men je vraagt waarom je niet probeert te zeggen dat het toch vooral allochtone jongeren zijn?

Het blijft rondjes draaien als dergelijke incidenten zich voordoen. Ter lering en vermaak van de minister en al wie het goed voorheeft met holebitransgenders en allochtonen maakte in een lijstje met suggesties. Gratis mee te nemen mits nuttig gebruik.

Vijf aanbevelingen voor betere verstandhouding en meer veiligheid

Brussel_Bruno001.jpg1. Crimineel gedrag wordt bestraft. Campagnes zoals Meld-it.be  en de campagne van Bruno De Lille in het Brussels Gewest dienen worden veralgemeend over heel het land en gooi er maar wat meer geld tegenaan. Aangifte doen wordt zoveel mogelijk gestimuleerd.

pascal smet,moslim,jongeren2. Hou de daders uit de gevangenis. Geef ze taakstraffen bij holebi- en transgenderorganisaties. Zo leren ze ‘onze wereld’ beter kennen. Besteed aandacht voor het verhaal en de sociale achtergrond van de daders bij de betrokken organisaties. Zo leren holebitransgenders ‘hun’ wereld beter kennen. Breng hen in contact met holebitransgenderjongeren. Maak hen tot ambassadeurs van onze gemeenschap. Het verhaal van Jarno kan als inspiratie dienen.

pascal smet,moslim,jongeren3. We onderschrijven de analyse zoals ze is gemaakt in het opiniestuk, dat ondermeer werd ondertekend door Sven Pichal. ‘Het migrantenprobleem’ is compleet fout aangepakt. Men heeft er een probleem van ‘botsende culturen’ van gemaakt en het maatschappelijk debat spitste zich toe op de culturele aanpassing van ‘migranten’. Dit vond zijn weerspiegeling in het beleid: de regering handelde steeds minder vanuit een sociaaleconomisch perspectief, de aandacht voor de structurele bestrijding van racisme verslapte en we gleden af naar een beleid gericht op culturele inpassing. ‘Migranten’, ‘gastarbeiders’ en ‘allochtonen’ moesten ‘onze waarden en normen’ eigen maken en onze taal leren en op die manier zou ‘het migrantenprobleem’ als sneeuw voor de zon verdwijnen.  Momenteel heeft een jonge Marokkaan meer kans om in de gevangenis te belanden dan aan de universiteit. Zijn dat onze geroemde ‘waarden en normen’?  Deze verkeerde aanpak leidde tot meer racisme en is ook één van de oorzaken voor de groeiende spanningen tussen allochtonen en holebitransgenders.  

pascal smet,moslim,jongeren(Super-)diversiteit moet het uitgangspunt zijn van het beleid en niet het probleem dat het wil tegenhouden. Hiervoor moeten we een multifocale bril opzetten die ons dynamische, culturele fenomenen doet zien en daarnaast ook sociaaleconomische analyses en machtsanalyses doet maken die het racisme in kaart brengen en bestrijden. Çavaria en WJNH zijn vragende partij om deze analyse mee vorm te geven met als doel de wisselwerking tussen homo/transfobie en racisme beter te begrijpen.

pascal smet,moslim,jongeren4. Er komt een overlegplatform waar holebi’s, transgenders, migranten en asielzoekers de problemen bespreken en naar oplossingen zoeken. Fundamenteel uitganspunt is niet: “Wat kunnen allochtonen doen voor holebitransgenders?” maar wel: “Hoe kunnen we samen racisme, seksisme en homo/transfobie bestrijden?”. Eerste opdracht van het platform is een tekst schrijven waarin de raakpunten tussen beide minderheden worden gedocumenteerd.

pascal smet,moslim,jongeren5. Çavaria ondersteunt initiatieven van vakbonden en andere middenveldorganisaties die de positie van allochtonen en
holebitransgenders op de arbeidsmarkt, het onderwijs, de media en andere maatschappelijke terreinen verbeteren. Dit gebeurt bij voorkeur in samenspraak met organisaties van allochtonen.Sociale uitsluiting is immers de voedingsbodem voor agressief en crimineel gedrag. Werk en een toekomstperspectief zijn de beste remedies tegen het indijken van geweld zoals we dat in de grote steden kennen.  Er wordt opgeroepen om actief met een holebitransgenderdelegatie deel te nemen aan dergelijke manifestaties.

Lees de reactie van het Minderhedenforum. Een Nederlands onderzoek over homofoob geweld. Lees ook mijn artikel over vergelijkbare problemen in Amsterdam. Persbericht van Merhaba: allochtone holebi’s zoeken mee naar alternatieve aanpak.  Kris, de vriend van Bart, maakte een uitgebreid overzicht van de mediabelangstelling.