Jean Louis RODRIGUEZ: De Kerk mag de ogen niet sluiten

Tijdens de protestmanifestatie in Mechelen naar aanleiding van de inauguratie van aartsbisschop Léonard op 27 februari nam een onverwacht spreker het woord. Jean Louis Rodriguez is holebi/transgenderactivist en kreeg politiek asiel in België nadat hij was vervolgd in zijn geboorteland Senegal.

jean louis_facebook001
Jean Louis Rodriguez

Monseigneur,

Wij heten U welkom als nieuwe primaat van België.

De strijd voor de erkenning van holebi’s is een voortdurend gevecht. Een gevecht zoals alle grote bewegingen die opkomen voor de waardigheid en de rechten van het individu dat voeren. De holebibeweging zet aan tot denken over en het in vraag stellen van de waarden in onze maatschappij.

Gedurende eeuwen werd homoseksualiteit in duisternis gehuld, verworpen, gecrimininaliseerd. Deze homofobe houding verplichtte homoseksuelen om verborgen te leven ten koste van hun sociale leven. Ze werden verplicht om in een ghetto te leven. De monotheistische godsdiensten hebben het gedrag van personen grondig beïnvloed en blijven dat doen.

Bedenk dat momenteel landen zoals Oeganda en Malawi het leven van homoseksuelen wel heel bitter maken, ondermeer via nieuwe anti-homowetten.

We vragen plechtig aan de katholieke kerk de ogen niet te sluiten.

Christendom is vrede en liefde.

Wij vragen niet dat U ons begrijpt of accepteert maar wij durven verdraagzaamheid vragen. De kerk riep reeds eerder op respect te tonen voor homoseksuelen en veroordeelde de homofobie.

Wij zijn niet tegennatuurlijk, minderwaardig of abnormaal. We willen geen homofobie die bestaat uit het eenvoudigweg tolereren van homoseksuelen en tegelijkertijd hun discriminatie goedkeuren.

Op RTL-TVI heeft U homoseksualiteit vergeleken met anorexia. Ik citeer: “Ik zal een vergelijking maken: anorexia is een ontwikkeling die niet past in de logica van de eetlust, maar ik zou nooit beweren dat anorerexiapatiënten abnormaal zijn.”

NEEN, homoseksualiteit is geen ziekte. Homoseksualiteit werd uit de lijst van geestesziekten gehaald in 1985. Tijdens het congres van 1992 werd het door de Wereldgezondheidsorganisatie als ziekte geschrapt. Wij nodigen U uit om actief deel te nemen aan de inspanningen die wij leveren om homoseksualiteit wereldwijd uit het strafrecht te halen.

Wij vragen ook aan de politici er voor te zorgen dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt gerespecteerd. In Artikel 1 staat: “Alle mensen worden vrij geboren met dezelfde waardigheid en rechten.  Zij beschikken over rede en bewustzijn en dienen met elkaar om te gaan in een geest van broederlijkheid”.

Monseigneur, ik wil eindigen meet U een zeer goede missie toe te wensen, omringd door alle leden van de familie van de katholieke kerk.

Vermits homoseksualiteit geen zonde is, vragen wij U na te denken over de woorden: “Wie zonder zonde is werpe de eerste steen”.