Imam en bisschop veroordelen homofoob geweld

Brahim Laytouss0001.jpg
Brahim Laytouss

Brahim Laytouss, de imam van de bekendste moskee van Gent aan de Elyseese Velden, heeft gisteren tijdens het Vrijdaggebed het thema ‘homohaat’ aangekaart. Een primeur. Ook uit de katholieke wereld kwam een bemoedigend geluid. Aloys Jousten, bisschop van Luik, reageerde op het homofobe geweld in zijn stad.
Doorgaan met het lezen van “Imam en bisschop veroordelen homofoob geweld”

Met Çavaria als het kan, zonder als het moet

actie, cavaria, proces leonardOp de jaarlijkse algemene vergadering van Çavaria stemde 71 procent tegen het voorstel om Jean Marie de Meester te steunen in zijn klacht tegen Mgr. Léonard. Een duidelijke score. Hoe moet het nu verder? Wordt de advocaat uit Brugge de laan uitgestuurd? En zo niet, wat zal de rol van de koepelorganisatie zijn in het verdere verloop van de actie?

Daags na de vergadering schreef Çavariacoördinator Yves Aerts op zijn Facebook blij te zijn “dat de AV van Çavaria met zéér ruime meerderheid bevestigde dat de ‘vrijheid van meningsuiting’ haar zéér genegen is.” Ik dacht even dat hij het had over het feit dat Jean Marie eindelijk gehoord werd door Çavaria (na de boycot door Zizo en de werkgroep politiek)  maar dat was duidelijk niet de reden van zijn blijheid.  Een meerderheid van Çavarialeden is rond Léonard gaan staan alsof hij bedreigd wordt door de Taliban, Sharia4belgium en Bin Laden tegelijk. Nu is opkomen voor de vrije meningsuiting van Léonard te vergelijken met geld inzamelen voor Maurice Lippens, een van de rijkste burgers van dit land. Lippens heeft dit soort solidariteit echt niet nodig.  Maar zoals gezegd: binnen de koepelorganisatie heeft een meerderheid beslist en zo zal geschieden. Daarmee is de kous niet af. Er was al langer een groepje mensen actief rond Léonard. Ze komen uit Mikpunt, Léonard&Co (de Facebookgroep van waaruit de manifestatie in Mechelen is gegroeid) en Immanent. Die mensen gaan gewoon door.

Eerste Homodag

Het is niet de eerste keer dat vernieuwende initiatieven buiten de koepelorganisatie ontstaan en vorm krijgen. Legendarisch is de eerste ‘Homodag’ die in 1978 door de linkse actiegroep ‘De Rooie Vlinder’ werd georganiseerd. “Lang niet alle homo’s staan achter homodag” kopte de krant ‘Vooruit’ (die later zou opgaan in ‘De Morgen’) toen. “Uit ingewonnen inlichtingen blijkt dat de Rode Vlinder in het homomilieu overkomt als een randgroep met extreme ideeën” schreef de krant. Jacky Boeykens, voorzitter van wat toen de ‘overkoepelende organisatie van de werkgroepen homofilie in Vlaanderen’ (afgekort: FWH) genoemd werd verwijt de Rooie Vlinder aan ghettovorming te doen. Hij heeft niets tegen de homodag maar “wij zetten ons vooral in voor de verbetering van het klimaat (…) en  trachten de vooroordelen uit de weg te ruimen.” De auteurs van ‘Een Ander Strand’, het boek dat achteraf over de Rooie Vlinder verscheen, blikken tevreden op de manifestatie terug: “Er kwamen méér dan 2.300 geïnteresseerden op af.  Alles liep in het honderd, de ravitaillering liep mis, de verhuis tussen de diverse gebouwen was een chaos, er vielen gaten in de programmatie, een bomalarm deed de rest… alle denkbare ellende, maar de ambiance was enorm. Tien uur lang optredens, films, debatten, feest. Iedereen met verstomming geslagen. De eerste massamanifestatie van homocultuur was een succes geworden en kreeg grote artikels in de pers.” Wat heb ik aan çavaria_Anke Hintjens_0001

Een jaar later organiseerde De Rooie Vlinder de eerste betoging door de straten van Antwerpen, ook zonder de FWH. In 1980 en 1982 (foto: een piepjonge Anke Hintjens in Antwerpen op 9 mei 1981) gebeurde dat in samenwerking tussen de Rooie Vlinder en FWH en ook enkele lesbiennegroepen sloten zich aan. In 1982 werd ik ontboden bij Ludo Smits, de toenmalige coördinator van FWH (Intussen wereldberoemd als de sympathieke eigenaar van de Red&Blue). Hij deelde mij droogjes mee dat het Roze Aktiefront (RAF), dat de plaats van de Rooie Vlinder had ingenomen, niet meer welkom was bij de organisatie van de jaarlijkse betoging. Met het voorspelbare gevolg dat er het jaar daarop geen sprake meer was van een betoging maar enkel nog van een groot feest in de Antwerpse stadsfeestzaal. U zult misschien opmerken dat ik dus al enige ervaring opgebouwd heb met coördinatoren van koepelorganisaties. U heeft dat juist opgemerkt.

5 mei 1990

Het kan ook anders. Eind jaren ’80 slaagde Paul Van Gelder erin om het activisme in de FWH van binnenuit nieuw leven in te blazen. Van Gelder was voorzitter geworden op een moment dat de oude, conservatieve garde er het bijltje bij neergooide. De conservatief-katholieke Bert Weekers droeg de macht over aan een nieuwe ploeg die het activisme terug op de agenda zette. Drijvende krachten waren ondermeer De  Roze Drempel (nu: Driekant)  uit Leuven en HLWM uit Mechelen. Mechelaar Paul van Gelder kwam uit wat men intussen ‘de witte woede’ noemt, een strijdbare vakbondsvleugel in de zorgsector. Het RAF ondersteunde deze evolutie van buitenaf en werkte mee in het comité ‘Roze 90’ dat op 5 mei 1990 (foto: start van de betoging aan het stadspark in Antwerpen) de eerste in de reeks pride-manifestaties op poten zette zoals we ze nu nog steeds kennen. Het waren hele andere tijden. De beweging herontdekte het activisme. Het RAF sloot zich kort daarop aan bij de FWH en zou lid blijven tot de ontbinding in 2001.  De militante trend zou zich doorzetten tot het begin van de volgende eeuw en via paars-groen werden de belangrijkste eisen gerealiseerd: openstelling van het huwelijk, een anti-discriminatiewet en het legaliseren van adoptie door holebi’s. Intussen is de jaarlijkse pride incontournable geworden.

Wat heb ik aan çavaria_roze zaterdag1990_0001

Begroting

Op de algemene vergadering van 19 maart jl. leek de sfeer – wat de bereidheid tot activisme betreft –  meer op die van de donkere dagen. Niet dat er immer getreurd werd. De vergadering wordt intussen perfect georganiseerd met het nodige vertier tussen de ernstige agendapunten. Het grootste probleem was eigenlijk dat men er niet in geslaagd was een sluitende begroting op te maken. Met andere woorden: er moet fors bespaard worden. De Vlaamse Overheid besliste immers om alle organisaties die subsidies krijgen een bezuiniging op te leggen.  De gelatenheid waarmee de vergadering die nieuws opnam deed meer denken aan een club van boekhouders dan aan leden van een emancipatiebeweging. U zult begrijpen dat actie,cavaria,proces leonardhet niet echt het moment was om een actie waarbij Léonard het vuur aan de schenen wordt gelegd erdoor te krijgen. Ze zijn dan misschien ziekelijk en pervers volgens de aartsbisschop, maar ook zeer gezagsgetrouw. Zowel tegenover Léonard als tegenover de Vlaamse regering. Ter vergelijking: Çavaria ontvangt jaarlijks ongeveer één miljoen subsidie per jaar. Vergeleken met wat  de katholieke kerk ontvangt (Alle overheden samen geven jaarlijks iets meer dan 300 miljoen euro uit aan de werking van de erediensten. Zo’n 80 tot 85 procent daarvan gaat naar de katholieke Kerk) is dit wel zeer weinig. Of zijn er zoveel méér katholieken dan holebi’s?

Met Çavaria als het kan, zonder als het moet

Het ziet er dus naar uit dat rond het proces Léonard een scenario komt dat vergelijkbaar is met wat in 1978 gebeurde. Ik blijf van mening dat je dat soort acties zoveel als mogelijk samen met de koepelorganisatie doet.  Maar de bui hangt er al een  tijdje en wie ze nu niet ziet hangen moet wel stekeblind zijn. Ongeveer een jaar geleden kwamen we op straat in Mechelen tegen Léonard. De leden van de raad van bestuur van Çavaria… zaten toen te vergaderen in Brussel terwijl het perfect mogelijk was geweest de vergadering in Mechelen samen te roepen en een uurtje later te laten beginnen zodat de bestuurders de betoging konden vervoegen. Lichtpuntje is dan weer dat sommige leden van de raad van bestuur zich na de vergadering actie,cavaria,proces leonardal enigzins positiever uitlieten op Facebook. Dimitri Cools: “Het is lovend dat de jij en de andere anti-Léonard-bewegingen de situatie verder blijven opvolgen. Daarvoor verdienen jullie alle steun, maar probeer ook niet blind te wezen voor de (juridische) realiteit en de acties van anderen.” en Jo Vansteenkiste deed er nog een interesssante suggestie bovenop: “Ik hoop trouwens oprecht dat J-M De Meester dit proces wint, en elke rechtspersoon (natuurlijke persoon of vzw) heeft het recht zich al dan niet mee burgerlijke partij te stellen. Waarom stellen alle groepen of individuen die voor het zich mee burgerlijke partij stellen door Çavaria waren zich trouwens niet zelf niet mee als burgerlijke partij?” Uiteindelijk heeft Çavaria de actie niet weggestemd maar alleen duidelijk gemaakt dat ze er niet willen bij betrokken worden. Hopelijk worden de initiatieven van Immanent in de sfeer van voorgaande citaten beoordeeld door Çavaria. Dan hebben we toch iets geleerd uit het conflict van 1978. Dat niet iedereen warm te krijgen is voor een proces tegen Léonard mag daarbij geen obstakel zijn. Ook de jaarlijkse pride wordt nog steeds (ten onrechte) scheef bekeken door een heleboel holebi’s en transgenders en dat is nooit een reden geweest om ermee te stoppen. Activisten roeien nu eenmaal graag tegen de stroom in.

En dus is het alle hens aan dek. Je kan Immanent steunen door een bedrag te storten op 001-4849878-51 (IBAN: BE75 XXX 8498 7851 – BIC: GEBABEBB) van Mikpunt, Antwerpen.
En bestel je stickers via dit emailadres. Ze zijn momenteel het enige medium (naast de website) om de actie bekend te maken.

Deze actie smaakt naar meer

vlaggen001

Mechelen, zaterdagnamiddag 27 februari. Mobilisatie tegen Léonard naar aanleiding van zijn inauguratie.  De media spraken van ‘enkel  tientallen’ of een ’60-tal’ actievoerders. De actie van ‘Leonard&Co’ in samenwerking met ‘Wel Jong Niet Hetero’ en de holebi/transgenderfederatie ‘Çavaria’ mag een succes genoemd worden. De beweging heeft – op de jaarlijkse pride na – geen  traditie van grote manifestaties. Meer dan 50 mensen bijeenbrengen op een zaterdagnamiddag is een goed resultaat.

Vuurdoop

Voor ‘Leonard&Co’, de actiegroep die ontstond vanuit een facebookgroep was het de vuurdoop. Het is momenteel nog een klein groepje en ze hebben keihard gewerkt. “de mensen hebben ons gezien en gehoord en volgende keer zullen we met meer zijn” zegt coördinator Peter Maes op Facebook. De kranten pikten ook het ‘facebookgroep wordt actiegroep’-idee op. Iedereen is benieuwd welke wegen de groep na dit eerste succes zal inslaan. Het smaakt in elk geval naar meer. Een actie zoals deze organiseer je niet elke week. Tijd dus voor een democratisch debat tussen alle ‘Leonardisten’ die zich intussen op de facebookgroep hebben verzameld. Een ongebonden actiegroep is blijkbaar geen luxe. Een verfrissende ervaring als je een beweging gewend bent die van de ene vergadering naar de andere holt. Zonder Leonard&Co was er zaterdag niks van protest te horen geweest in Mechelen. Een actie als deze heeft altijd een positieve ontlading. Het gevoel samen iets in gang te zetten. Ook zaterdag hoorde ik reacties in die zin. “Ik was zenuwachtig vlak voor de actie” vertrouwde Kenny mij toe. “Toen ik het volk zag toekomen gaf dat een kick!”.

wjnh001
All you need is love

Wel Jong Niet Hetero mobiliseerde onder het motto: “Wij jongeren geloven in liefde en daarom niet in Léonard!” Niet direct mijn stijl, maar het werkte. Het was de grootste groep in de optocht. WJNH had de actie goed voorbereid met stickertjes in de vorm van een hartje en dito rode balonnen. Het was ook de bedoeling om de balonnen op een bepaald moment de laten vliegen maar dat kon niet door een gasfles die hardnekking dicht bleef ondanks verwoede pogingen van WJNH’ers en Leonards.  Ze hadden ook een oproep gedaan aan de andere jeugdbewegingen. Daar kwam niet direct reactie op maar het plaatsen van dergelijke oproep is op zich al een belangrijk statement. Leonard&Co had de Chiro nog eens extra uitgenodigd maar die reageerden met de mededeling dat ze met hun open brief aan de paus hun nek reeds ver genoeg hadden uitgestoken en het daar voorlopig liever bij laten. Waarvoor begrip. Het is nog niet evident om als katholieke jeugdbeweging te zeggen dat je kinderen de keuze wil laten welke seksuele voorkeur ze willen beleven. Het verwijt dat de Chiro ‘homo’s kweekt’ is bij mijn weten nog niet gevallen maar er staan nog voldoende duistere figuren klaar om dat soort onzin uit te kramen.

Give Peace a Chance

Leonard&Co had opgeroepen om met zoveel mogelijk regenboogvlaggen te komen. Naast de grote vlag (een kleinere versie van wat op de jaarlijkse Pride wordt meegedragen) die ons was geleend door de BLGP waren er ook kleinere, en ook enkele vlaggen van de vredesbeweging, die andere beweging die deregenboogkleuren gebruikt.

Afrika

Er is een nieuwe oorlog bezig in Afrika: Een oorlog tegen holebi’s en transgenders.  Daar zien we tenvolle waartoe de standpunten van Léonard leiden. Léonard in de praktijk betekent ondermeer het volgende:  In Kenia  worden artsen van hun normale bezigheden weggehaald om bij mannen die zijn opgepakt te controleren of ze anale seks hebben gehad.

jean louis_yvan001
Otto Odonga, een Oegandees parlementslid, zei tijdens een bijeenkomst van de Human Rights Commission dat hij zijn zoon zou doden mocht hij vernemen dat die homo is. Een ander Oegandees parlementslid, David Bahati, tevens lid van de nationale leiding van de scouts, roept op om alle scouts die homo zijn om te brengen. In Kameroen worden homo’s opgepakt en zonder enige beschuldiging in de gevangenis opgesloten. De Oegandese priesters Martin Ssempa toont homoporno in  zijn kerk om de gelovigen af te schrikken. Hij beweert dat homo’s elkaars penis opeten. In Malawi zit het homokoppel dat getrouwd is nog steeds vast en werd homomilitant Peter Sawali opgepakt omdat hij affiches verspreidde. Onze solidariteit met Afrika is een van de sterke punten van de actie geweest en daar mag het niet bij blijven. Jean-Louis Rodriguez, homo-activist uit Senegal heeft in België asiel gekregen omdat hij zijn land diende te verlaten wegens zijn engagement in de holebi/transgenderbeweging. Hij was een van de belangrijke gasten op de actie. Ik citeer uit zijn speech: “De strijd voor de erkenning van holebi’s is een voortdurend gevecht. Een gevecht zoals alle grote bewegingen die opkomen voor de waardigheid en de rechten van het individu dat voeren. De holebibeweging zet aan tot denken over en het in vraag stellen van de waarden in onze maatschappij.”pascal002a

BBTK

BBTK-Secretaris Pascal De Bel stond die middag voor een moeilijke keuze. Hij kon naar een actie voor de Opel-werknemers, naar de staking van het Carrefourpersoneel of naar Mechelen. Hij kwam naar onze actie. Een van de leden van Léonard&Co had hem dat gevraagd. Zo eenvoudig kan dat soms zijn. In zijn speech op het einde van de optocht beklemtoonde hij het belang van samenwerken tussen verschillende geledingen in de maatschappij. Holebi’s en transgenders moeten zich zoals iedereen goed kunnen voelen op de werkvloer. Een actievoerder zei me: “Ik had ook op de carrefour-actie kunnen zijn vandaag want ik werk voor een toeleveringsbedrijf”.

Waarom? Daarom!

  Het cynisme was ook bij deze actie niet ver te zoeken. Het zou de moeite niet zijn om actie te voeren tegen Léonard. Wat voor invloed heeft die man nog? Struisvogels die hun kop in het zand steken als er een storm opsteekt. Na een actie komt een mens op café terecht. Ik nam daar deel aan een gesprek tussen enkele actievoerders. Eén van hen doet onthaal voor een plaatselijke holebigroep. Als je zijn verhalen hoort dan weet je dat Léonard nog dagelijks schade aanricht bij holebi’s. Maandagmorgen kreeg ik een mail: “Er is nog zoveel holebihaat.  Denk maar aan die enquête van vorig jaar waaruit bleek dat men er in het topvoetbal niet moet van weten.  Gaan al die sporters op zondag naar de Kerk?  Belange niet, maar als ze Léonard op zo’n platform horen gas geven voelen ze zich wel ergens gesteund en ze laten die man maar al te graag praten ook al hebben ze niets met de Kerk te maken.” Marianne (foto) schreef op haar Netlog: “Leonard (en laten we hem vooral niet onderschatten) is iemand die heel goed de kneepjes van het vak kent. Hij weet precies hoe hij een giftige boodschap de wereld kan insturen zonder daarvoor verantwoording af te leggen. Hij loopt er juist de kantjes van de wet af. Deze aloude manier van communiceren werkt nog altijd heel goed. Effe rap een giftige boodschap verspreiden (die erover is) om daarna vlug die te temperen met het idee van de boodschap is toch al verspreid. Handig … van dat soort truckjes waren de Romeinen al goed op de hoogte.”

Marianne001a‘Avaria’

En Çavaria? De holebi/transgenderkoepel had formeel opgeroepen via haar kanalen en dat is het zo’n beetje. Op een vergadering had Yves Aerts al gezegd dat deze actie voor hen geen prioriteit was maar nu het toch ging gebeuren deden ze dan maar mee. Het voorstel van Leonard&Co om de solidariteit met Afrika en de steun van de vakbond te beklemtonen werd bijna vijandig onthaald door het Çavariasecretariaat.

Men weigerde dit op te nemen in een gezamenlijk persbericht. Geen Çavariaspandoeken of -vlaggen en op enkele leden van de werkgroep politiek na nauwelijks iemand van de top. We vernamen dat de leden van de Raad van Bestuur verzameld waren in Brussel… om te vergaderen. Dat is echt wel een gemiste kans. Als je een organisatie leidt ga je niet over papieren gebogen zitten op het moment dat je achterban op straat komt. Het was perfect mogelijk geweest de vergadering een uurtje op te schuiven zodat men op de actie had kunnen zijn en daarna ergens in Mechelen te vergaderen. Het Çavariapersoneelslid dat verantwoordelijk is voor de contacten met de vakbonden was er evenmin. De twee vrijgestelden die er wel waren hadden nauwelijks oog voor wat er in de manifestatie gebeurde. Al hun aandacht ging naar de cameraploegen om hun ‘studiepakket over homoseksualiteit’ dat ze aan Léonard wilden afgeven in de media te krijgen. Ook een aanbod van Leonard&Co om op het einde de deelnemers toe te spreken werd afgewimpeld. Pijnlijk blijft ook hoe de media, zes maanden na de lancering, nog steeds sukkelen met de nieuwe naam ‘Çavaria’. De Morgen maakte er dit keer ‘Avaria’ van. Het wordt tijd dat dit misbaksel in de vuilbak van de geschiedenis belandt en men zich een naam aanmeet die helder en duidelijk is. Tip: De Standaard had het over de holebi/transgenderfederatie ’çavaria’. Laat het woord dat tussen aanhalingstekens staat weg en je hebt een naam die de lading dekt.

Volharden in de boosheid

We hebben Léonard niet op andere gedachten gebracht door onze actie. Tijdens de kerkdienst ’s anderendaags was het weer prijs: “Net als zaterdag deed monseigneur Léonard een oproep aan het publiek om zich in het geloof te engageren. Hij vroeg opnieuw om priesters, bisschoppen, nonnen en geëngageerde leken, maar in zijn oproep aan gelovige echtparen toonde hij zich wel een tegenstander van een kerkelijk homohuwelijk: ‘De kerk van Jezus kan alleen echtparen van een man en een vrouw zegenen, die ook nog het leven willen geven.” Het infopakket van Çavaria zal niks uithalen. Dialogeren met Léonard  zit er niet in. Maar dat kan wel met priesters, immams en gelovigen in de lagere échelons. Die dialoog is trouwens al bezig. We hebben met onze actie duidelijk gemaakt waar we staan, op een waardige, niet kwetsende manier. In die zin hebben de cynici gelijk: we hebben Léonard niet nodig.

Bekijk hieronder de reportage van WJNH

Opvolger Danneels vindt homo’s abnormaal

Leonard002Bisschop André-Mutien Léonard van Namen wordt de opvolger van kardinaal Godfried Danneels als aartsbisschop van Mechelen-Brussel en primaat van België. Dat zegt de gezaghebbende journalist Andrea Tornielli op zijn weblog Sacri Palazzi.Over enkele dagen zal de keuze van de paus officieel bekendgemaakt worden, zegt Tornielli. Léonard (69) is sinds 1991 bisschop van Namen. Hij liet zich al opmerken door zijn homofobe uitspraken.

In april 2007 verklaarde hij in een interview met het Franstalige weekblad Télémoustique dat homo’s en lesbiennes abnormaal zijn. Hij zei toen: “Homoseksualiteit is een niet goed ontwikkelde vorm van menselijke seksualiteit en is niet logisch. Holebi’s kennen een probleem in hun normale psychologische ontwikkeling en dat maakt hen abnormaal.”  De bisschop vond zijn standpunt niet achterhaald: “Integendeel. De reclame voor homoseksualiteit via de gay pride-parades luidt de terugkeer in van de Grieks-Romeinse oudheid. Homoseksualiteit verheerlijken is een terugkeer van twintig eeuwen.”

Léonard pleitte ervoor om voor het ‘homohuwelijk’ een andere term te kiezen. “Noem het een pic, pac of puc, maar geen huwelijk”, aldus Léonard. De bisschop sprak zich toen ook uit tegen euthanasie, abortus en voorbehoedsmiddelen. Twee jaar eerder werd hij al door de Holebifederatie genomineerd voor de homofobieprijs wegens andere uitspraken.

Reacties

De Holebifederatie en Wel Jong Niet Hetero reageerden afwijzend. Ook de Holebipastores, een groep van homoseksuele priesters, reageerden op de uitspraken van Léonard: “De uitspraken van Monseigneur Léonard doen veel pijn. Velen met ons zijn erdoor gekwetst. Deze woorden staan in schril contrast met de bevrijdende en levenwekkende woorden die Jezus van Nazaret tot mensen sprak.Wij willen eer brengen aan alle holebi’s die zich binnen de kerk als vrijwilliger of vrijgestelde inzetten en met woord en daad opkomen voor het welzijn van mensen. Wij brengen eer aan de vele holebi’s die werken aan duurzame relaties en zo getuigen dat liefde vele vormen kent. Gods zegen rust ook op hen.”

Philippe_Van_der_Sande2007Het Vlaams Belang was tevreden. Philippe Van der Sande van het Vlaams Belang, die ook voorzitter is van de ‘Beweging voor Christelijke Solidariteit’ stak zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken: “De uitspraken van bisschop Leonard zijn moedig. De katholieken hebben begrip voor de situatie waarin homoseksuelen zich bevinden, maar niet voor homoseksualiteit. Dat blijft tegennatuurlijk en abnormaal en moet bestreden worden. Het is tijd voor een duidelijk christelijk antwoord op de holebiwaanzin. De christelijke scholen moeten veel duidelijker de leer van de katholieke Kerk over homoseksualiteit uitdragen en verdedigen. De leerlingen zijn al te dikwijls in de waan dat homoseksualiteit normaal is. Hoog tijd dat de leraars, directies en leerlingen van de christelijke scholen opnieuw correct geïnformeerd worden over de standpunten van de katholieke Kerk hieromtrent. Laat de uitspraken van Leonard hiertoe een eerste aanzet zijn.” verklaarde hij in De Standaard.

Teleurstellend was de reactie van Kardinaal Danneels. Bij monde van zijn woordvoerder Hans Geybels liet hij weten dat Léonard  op de lijn van de kerkelijke leer zat, en zijn uitval naar holebi’s in die zin ook gedekt was door de kardinaal.

Protest in Namen

kathedraal002Die Paaszaterdag voerden holebi’s actie aan de Saint-Aubain kathedraal van Namen naar aanleiding van de uitspraken van bisschop Léonard. De organisatoren van de Franstalige holebibeweging Tels Quels konden reken op de aanwezigheid va veel pers en ook van een delegatie van de Vlaamse Holebi -organisaties: Mieke Stessens (woordvoerster Holebifederatie), Jo Van steenkiste (voorzitter West-Vlaams holebi-overleg lid Raad Van Bestuur Holebifederatie) en Dennis De Brauwer (bestuurder Roze Huis Antwerpen).

De holebi/transgenderbeweging heeft er dus een zorgenkind bij. Danneels weigerde sytematisch de beweging te ontvangen. Afwachten hoe het met zijn opvolger verloopt. Of moet Léonard, zoals onlangs Jo Vandeurzen, nogmaals genomineerd worden voor de homofobieprijs voor hij van gedachte verandert?

Verslag van de actie in Namen