Deze actie smaakt naar meer

vlaggen001

Mechelen, zaterdagnamiddag 27 februari. Mobilisatie tegen Léonard naar aanleiding van zijn inauguratie.  De media spraken van ‘enkel  tientallen’ of een ’60-tal’ actievoerders. De actie van ‘Leonard&Co’ in samenwerking met ‘Wel Jong Niet Hetero’ en de holebi/transgenderfederatie ‘Çavaria’ mag een succes genoemd worden. De beweging heeft – op de jaarlijkse pride na – geen  traditie van grote manifestaties. Meer dan 50 mensen bijeenbrengen op een zaterdagnamiddag is een goed resultaat.

Vuurdoop

Voor ‘Leonard&Co’, de actiegroep die ontstond vanuit een facebookgroep was het de vuurdoop. Het is momenteel nog een klein groepje en ze hebben keihard gewerkt. “de mensen hebben ons gezien en gehoord en volgende keer zullen we met meer zijn” zegt coördinator Peter Maes op Facebook. De kranten pikten ook het ‘facebookgroep wordt actiegroep’-idee op. Iedereen is benieuwd welke wegen de groep na dit eerste succes zal inslaan. Het smaakt in elk geval naar meer. Een actie zoals deze organiseer je niet elke week. Tijd dus voor een democratisch debat tussen alle ‘Leonardisten’ die zich intussen op de facebookgroep hebben verzameld. Een ongebonden actiegroep is blijkbaar geen luxe. Een verfrissende ervaring als je een beweging gewend bent die van de ene vergadering naar de andere holt. Zonder Leonard&Co was er zaterdag niks van protest te horen geweest in Mechelen. Een actie als deze heeft altijd een positieve ontlading. Het gevoel samen iets in gang te zetten. Ook zaterdag hoorde ik reacties in die zin. “Ik was zenuwachtig vlak voor de actie” vertrouwde Kenny mij toe. “Toen ik het volk zag toekomen gaf dat een kick!”.

wjnh001
All you need is love

Wel Jong Niet Hetero mobiliseerde onder het motto: “Wij jongeren geloven in liefde en daarom niet in Léonard!” Niet direct mijn stijl, maar het werkte. Het was de grootste groep in de optocht. WJNH had de actie goed voorbereid met stickertjes in de vorm van een hartje en dito rode balonnen. Het was ook de bedoeling om de balonnen op een bepaald moment de laten vliegen maar dat kon niet door een gasfles die hardnekking dicht bleef ondanks verwoede pogingen van WJNH’ers en Leonards.  Ze hadden ook een oproep gedaan aan de andere jeugdbewegingen. Daar kwam niet direct reactie op maar het plaatsen van dergelijke oproep is op zich al een belangrijk statement. Leonard&Co had de Chiro nog eens extra uitgenodigd maar die reageerden met de mededeling dat ze met hun open brief aan de paus hun nek reeds ver genoeg hadden uitgestoken en het daar voorlopig liever bij laten. Waarvoor begrip. Het is nog niet evident om als katholieke jeugdbeweging te zeggen dat je kinderen de keuze wil laten welke seksuele voorkeur ze willen beleven. Het verwijt dat de Chiro ‘homo’s kweekt’ is bij mijn weten nog niet gevallen maar er staan nog voldoende duistere figuren klaar om dat soort onzin uit te kramen.

Give Peace a Chance

Leonard&Co had opgeroepen om met zoveel mogelijk regenboogvlaggen te komen. Naast de grote vlag (een kleinere versie van wat op de jaarlijkse Pride wordt meegedragen) die ons was geleend door de BLGP waren er ook kleinere, en ook enkele vlaggen van de vredesbeweging, die andere beweging die deregenboogkleuren gebruikt.

Afrika

Er is een nieuwe oorlog bezig in Afrika: Een oorlog tegen holebi’s en transgenders.  Daar zien we tenvolle waartoe de standpunten van Léonard leiden. Léonard in de praktijk betekent ondermeer het volgende:  In Kenia  worden artsen van hun normale bezigheden weggehaald om bij mannen die zijn opgepakt te controleren of ze anale seks hebben gehad.

jean louis_yvan001
Otto Odonga, een Oegandees parlementslid, zei tijdens een bijeenkomst van de Human Rights Commission dat hij zijn zoon zou doden mocht hij vernemen dat die homo is. Een ander Oegandees parlementslid, David Bahati, tevens lid van de nationale leiding van de scouts, roept op om alle scouts die homo zijn om te brengen. In Kameroen worden homo’s opgepakt en zonder enige beschuldiging in de gevangenis opgesloten. De Oegandese priesters Martin Ssempa toont homoporno in  zijn kerk om de gelovigen af te schrikken. Hij beweert dat homo’s elkaars penis opeten. In Malawi zit het homokoppel dat getrouwd is nog steeds vast en werd homomilitant Peter Sawali opgepakt omdat hij affiches verspreidde. Onze solidariteit met Afrika is een van de sterke punten van de actie geweest en daar mag het niet bij blijven. Jean-Louis Rodriguez, homo-activist uit Senegal heeft in België asiel gekregen omdat hij zijn land diende te verlaten wegens zijn engagement in de holebi/transgenderbeweging. Hij was een van de belangrijke gasten op de actie. Ik citeer uit zijn speech: “De strijd voor de erkenning van holebi’s is een voortdurend gevecht. Een gevecht zoals alle grote bewegingen die opkomen voor de waardigheid en de rechten van het individu dat voeren. De holebibeweging zet aan tot denken over en het in vraag stellen van de waarden in onze maatschappij.”pascal002a

BBTK

BBTK-Secretaris Pascal De Bel stond die middag voor een moeilijke keuze. Hij kon naar een actie voor de Opel-werknemers, naar de staking van het Carrefourpersoneel of naar Mechelen. Hij kwam naar onze actie. Een van de leden van Léonard&Co had hem dat gevraagd. Zo eenvoudig kan dat soms zijn. In zijn speech op het einde van de optocht beklemtoonde hij het belang van samenwerken tussen verschillende geledingen in de maatschappij. Holebi’s en transgenders moeten zich zoals iedereen goed kunnen voelen op de werkvloer. Een actievoerder zei me: “Ik had ook op de carrefour-actie kunnen zijn vandaag want ik werk voor een toeleveringsbedrijf”.

Waarom? Daarom!

  Het cynisme was ook bij deze actie niet ver te zoeken. Het zou de moeite niet zijn om actie te voeren tegen Léonard. Wat voor invloed heeft die man nog? Struisvogels die hun kop in het zand steken als er een storm opsteekt. Na een actie komt een mens op café terecht. Ik nam daar deel aan een gesprek tussen enkele actievoerders. Eén van hen doet onthaal voor een plaatselijke holebigroep. Als je zijn verhalen hoort dan weet je dat Léonard nog dagelijks schade aanricht bij holebi’s. Maandagmorgen kreeg ik een mail: “Er is nog zoveel holebihaat.  Denk maar aan die enquête van vorig jaar waaruit bleek dat men er in het topvoetbal niet moet van weten.  Gaan al die sporters op zondag naar de Kerk?  Belange niet, maar als ze Léonard op zo’n platform horen gas geven voelen ze zich wel ergens gesteund en ze laten die man maar al te graag praten ook al hebben ze niets met de Kerk te maken.” Marianne (foto) schreef op haar Netlog: “Leonard (en laten we hem vooral niet onderschatten) is iemand die heel goed de kneepjes van het vak kent. Hij weet precies hoe hij een giftige boodschap de wereld kan insturen zonder daarvoor verantwoording af te leggen. Hij loopt er juist de kantjes van de wet af. Deze aloude manier van communiceren werkt nog altijd heel goed. Effe rap een giftige boodschap verspreiden (die erover is) om daarna vlug die te temperen met het idee van de boodschap is toch al verspreid. Handig … van dat soort truckjes waren de Romeinen al goed op de hoogte.”

Marianne001a‘Avaria’

En Çavaria? De holebi/transgenderkoepel had formeel opgeroepen via haar kanalen en dat is het zo’n beetje. Op een vergadering had Yves Aerts al gezegd dat deze actie voor hen geen prioriteit was maar nu het toch ging gebeuren deden ze dan maar mee. Het voorstel van Leonard&Co om de solidariteit met Afrika en de steun van de vakbond te beklemtonen werd bijna vijandig onthaald door het Çavariasecretariaat.

Men weigerde dit op te nemen in een gezamenlijk persbericht. Geen Çavariaspandoeken of -vlaggen en op enkele leden van de werkgroep politiek na nauwelijks iemand van de top. We vernamen dat de leden van de Raad van Bestuur verzameld waren in Brussel… om te vergaderen. Dat is echt wel een gemiste kans. Als je een organisatie leidt ga je niet over papieren gebogen zitten op het moment dat je achterban op straat komt. Het was perfect mogelijk geweest de vergadering een uurtje op te schuiven zodat men op de actie had kunnen zijn en daarna ergens in Mechelen te vergaderen. Het Çavariapersoneelslid dat verantwoordelijk is voor de contacten met de vakbonden was er evenmin. De twee vrijgestelden die er wel waren hadden nauwelijks oog voor wat er in de manifestatie gebeurde. Al hun aandacht ging naar de cameraploegen om hun ‘studiepakket over homoseksualiteit’ dat ze aan Léonard wilden afgeven in de media te krijgen. Ook een aanbod van Leonard&Co om op het einde de deelnemers toe te spreken werd afgewimpeld. Pijnlijk blijft ook hoe de media, zes maanden na de lancering, nog steeds sukkelen met de nieuwe naam ‘Çavaria’. De Morgen maakte er dit keer ‘Avaria’ van. Het wordt tijd dat dit misbaksel in de vuilbak van de geschiedenis belandt en men zich een naam aanmeet die helder en duidelijk is. Tip: De Standaard had het over de holebi/transgenderfederatie ’çavaria’. Laat het woord dat tussen aanhalingstekens staat weg en je hebt een naam die de lading dekt.

Volharden in de boosheid

We hebben Léonard niet op andere gedachten gebracht door onze actie. Tijdens de kerkdienst ’s anderendaags was het weer prijs: “Net als zaterdag deed monseigneur Léonard een oproep aan het publiek om zich in het geloof te engageren. Hij vroeg opnieuw om priesters, bisschoppen, nonnen en geëngageerde leken, maar in zijn oproep aan gelovige echtparen toonde hij zich wel een tegenstander van een kerkelijk homohuwelijk: ‘De kerk van Jezus kan alleen echtparen van een man en een vrouw zegenen, die ook nog het leven willen geven.” Het infopakket van Çavaria zal niks uithalen. Dialogeren met Léonard  zit er niet in. Maar dat kan wel met priesters, immams en gelovigen in de lagere échelons. Die dialoog is trouwens al bezig. We hebben met onze actie duidelijk gemaakt waar we staan, op een waardige, niet kwetsende manier. In die zin hebben de cynici gelijk: we hebben Léonard niet nodig.

Bekijk hieronder de reportage van WJNH