Imam en bisschop veroordelen homofoob geweld

Brahim Laytouss0001.jpg
Brahim Laytouss

Brahim Laytouss, de imam van de bekendste moskee van Gent aan de Elyseese Velden, heeft gisteren tijdens het Vrijdaggebed het thema ‘homohaat’ aangekaart. Een primeur. Ook uit de katholieke wereld kwam een bemoedigend geluid. Aloys Jousten, bisschop van Luik, reageerde op het homofobe geweld in zijn stad.

Brahim Laytouss is islamleraar en docent Islamitische wetenschappen. Hij leidt de moskee Al Markaz at-Tarbawi in Gent. Eerder sprak hij zich reeds uit tegen vrouwenbesnijdenis, een praktijk die hij als ‘niet eigen aan de islam’ omschreef.

Vrijdagpreek

Het tweede deel van een preek gaat altijd over de actualiteit. Tijdens de preek van het vrijdaggebed – op 27 juli in Kortrijk –  pleitte hij ervoor om homohaat en gaybashing “net als andere maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken”. Hij is de eerste imam in België dit dit onderwerp aansnijdt: “Wij als imams moeten onze verantwoordelijkheid opnemen en elke vorm van agressie veroordelen.”

Allah loves me.jpg

Koran predikt geen geweld

Laytouss weet waarover hij spreekt en relativeert het idee dat dit een exclusief moslimprobleem is: “Dikwijls worden bij feiten rond homohaat ‘allochtone jongens’ als daders genoemd. Maar natuurlijk zijn lang niet alle allochtonen moslims. Het is ook niet zo dat homohaat in de Koran gepredikt wordt. Misschien ligt het ook wel aan de tijdsgeest dat jongeren tegenwoordig al te vlug met geweld antwoorden op zaken die ze afkeuren.”

Alkhattab0001.jpg
Enge visie moet verdwijnen

Hij vindt dat imams niet langer mogen zwijgen. “De opinie van de islam over homoseksualiteit is bekend”, vervolgt Laytouss. “Een relatie tussen man en vrouw is de ideale situatie. Maar het gaat hier niet om de opinie van de islam, het gaat om de manier over hoe wij daarmee omgaan. We leven in een maatschappij waarin homoseksualiteit aanvaard is. Dus moet die enge visie op homoseksualiteit als iets dat ‘verboden’ is, verdwijnen.” Zijn verklaringen doen denken aan wat de Nederlandse moslimpreker Alkhattab (foto) in dit filmpje zegt.

Persoonlijke keuze?

Björn Pius0001.jpg“Er wordt nog te weinig een onderscheid gemaakt tussen het homo-zijn, een persoonlijke keuze, en homofobie, wat betekent die persoonlijke keuze afwijzen. Het is vooral belangrijk om jongeren daarop te wijzen.”  Hierop kwam al direct kritiek op facebook: “Je kiest niet voor ‘homo zijn’, dat zit in je genen, dat is aangeboren.” schreef iemand op het prikbord van Outrage! Outrage-woordvoerder Björn Pius (foto) reageerde: “Dat is inderdaad een fundamentele fout, maar één die ik door de vingers zie bij religieuze vertegenwoordigers die zich positief opstellen ter verdediging van LGBT rechten en tegen geweld. Rome is ook niet op één dag gebouwd. Ik vind het veel erger ditzelfde te horen van Joëlle Milquet, die het steeds heeft over “le CHOIX de l’orientation sexuelle”. Als politicus en minister van gelijke kansen zou je beter moeten weten.”

Tariq Ramadan0001.jpg
Niet meer in de kast blijven

Het klopt dat je niet kiest voor je seksualiteit, maar je kiest wel om uit de kast te komen en dat is een groot taboe in de islam. Als moslim word je verondersteld in de kast te blijven. Als een imam  homofoob geweld afkeurt en coming-out ondersteunt is dat een flinke stap vooruit. Zijn opvattingen vind je ook deels terug bij de populaire islamgeleerde Tariq Ramadan (foto) die geweld tegen homo’s ook reeds afwees.

Homofobie en Racisme

Zoals de LGBT-koepelorganisatie Çavaria legt de imam een verband tussen racisme en homofobie: “Sommige mensen kwamen me vragen wat ik precies bedoelde. Ik heb hen uitgelegd dat wij alle vormen van geweld sterk veroordelen, en dat homo’s mensen zijn zoals ons. Ik heb hen verteld dat, net zoals wij soms het slachtoffer zijn van racisme, zij slachtoffer zijn van homohaat. Die mensen hebben zelf de keuze gemaakt om zo’n relatie aan te gaan en in een democratie hebben zij het recht om die keuze te maken. Het kan niet door de beugel om daarop met geweld te reageren. Jongeren zijn fout als ze denken dat ze zo iets goeds doen voor de islam.”

Onderwijs

Net zoals de holebitransgenderbeweging benadrukt Brahim Laytouss het belang van het onderwijs: “Al besef ik heel goed dat niet alles zomaar kan worden opgelost met een preek. Het thema moet worden doorgetrokken naar het onderwijs.”

Dialoog met holebi’s

Na de aanval op Gentenaar Mathias Goethals  deze week riep de Gentse holebigemeenschap op om met de moslims samen te zitten, om het probleem aan te kaarten. “Daar staan wij zeker voor open”, reageert Laytouss. “Het mag niet bij een preek of een oproep blijven. Wij willen weten wie zo reageert tegen homo’s. Wij willen weten wat we eraan kunnen doen, zeker als dat de samenleving ten goede komt.” Casa Rosa verwelkomt zijn reactie en noemt ze: “Een stap vooruit naar aanvaarding en een multiculturele samenleving”

Aloys Jousten0002.jpg
Ook bisschop van Luik reageert

De verklaring van Brahim Laytouss kwam er bijna gelijktijdig met een gelijkaardige oproep van de bisschop van Luik, Aloys Jousten: “De afgelopen weken is de Luikse agglomeratie het toneel geworden van dodelijk geweld.  Homofobie was één van de beweegredenen van dat geweld.  Homofobie is als dusdanig al laakbaar, nog minder duldbaar is dat ze leidt tot dergelijke daden” De mededeling verscheen ook op Kerknet, de officiële website van de katholieke kerk.

Ook de bisschop dringt aan op actie in het onderwijs. Hij roept de ‘publieke en educatieve’ verantwoordelijken op om na te denken over de oorsprong van het geweld:  “Vooral omdat het vaak de meest zwakke en meest kwetsbare leden van de samenleving zijn die het risico lopen de eerste slachtoffers te worden van dat geweld.”

Léonard teruggefloten

leonard,moslim,homofobie,katholiekWe wisten al lang dat de agressieve homofobie van aartsbisschop Léonard bij vele katholieken niet in goede aarde valt.  Bisschop Jousten spreekt heel andere taal. Dat kon je ook al merken aan de verklaringen van Tommy Scholtes, woordvoerder van de bisschoppenconferentie en van moraaltheoloog Roger Burggraeve.  Léonard mag dan gelijk gekregen hebben van de rechtbank, zijn homofobe uitlatingen worden alvast niet gedeeld door de bisschop van Luik. Eerder sprak Johan Bonny,de bisschop van Antwerpen, verzoenende taal over homoseksuele relaties. “Het is goed als mensen voor mekaar kiezen, voor mekaar zorgen, een stabiele relatie met elkaar aangaan. Dat is pure winst, op menselijk gebied.”

Bronnen: Zizo en Het Laatste Nieuws via Outrage!