Vergeet Sharia4Belgium

Vergeet sharia_0001
Tekening van Tom Bouden in de nieuwsbrief van het Roze Aktiefront, november 1994

Als ik homoseksualiteit en moslims zeg denkt u aan Sharia4Belgium. Deze islamitische spintergroep lust ons rauw. Maar is dat het enige geluid dat moslims laten horen?

Hun woordvoerder Fouad Belkacem verklaarde dat homo’s ter dood moeten worden gebracht.”Wat homoseksualiteit betreft, zitten we op dezelfde lijn als katholieken en joden. Er is geen plaats voor hen en een geleerde zal hen waarschijnlijk tot de dood veroordelen.”   Voor het bestrijden van dergelijke uitspraken hebben we tegenwoordig een advocaat: Jean Marie De Meester daagt Belkacem voor de rechtbank. Ze krijgen ook zoveel media-aandacht dat je zou gaan denken dat er geen moslims zijn die LGBT-rechten ondersteunen. Niets is minder waar. Vergeet Sharia4Belgium en laat je meenemen in de who is who van onze islamitische medestanders.

Vergeet sharia_0002Sexion D’Assaut Er is geen kleine of grote discriminatie

De uitspraak van de Franse rapgroep Sexion D’Assaut dat ze 100 procent homofoob zijn viel niet in goede aarde. Het nummer waarin ze zingen dat het hoog tijd wordt dat homo’s hun lul wordt afgesneden en ze voor dood worden achtergelaten evenmin.  De Franse holebitransgenderbeweging maakte zich boos en de media brachten er gretig verslag van uit. Optredens werden geboycot. Toen men in Brussel vernam dat hun eerste grote toernee op 2 november 2010 ook in de Brusselse AB zou neerstrijken was de LGBT-gemeenschap er niet echt gerust in. De AB ligt in hartje Brussel, vlakbij de uitgaansbuurt voor LGBT. Men vreesde voor homofoob geweld na afloop van het optreden.  Men besloot om niet tot een boycot op te roepen maar koos voor de dialoog. Daaruit bleek dat de groep de boodschap intussen begrepen had. Tijdens hun optreden in de AB werd een flyer verspreid met een niet mis te verstane boodschap: “Sexion D’ Assaut zegt het luid en duidelijk:

Vergeet_Sexion0001.jpg
de flyer van Sexion D’Assaut

om de zaak te doen bewegen moeten we samenwerken. Niet de ene tegen de andere. Groepen niet pakken op hun etnische, sociale, religieuze of seksuele kant. Zo gaat de rechtvaardigheid erop achteruit. Vechten tegen homofobie, racisme, antisemitisme is een zaak voor iedereen. Word je getroffen door discriminatie, vecht ertegen. Maar zorg dat je zelf geen instrument wordt van de haat. Er is geen kleine of grote discriminatie. We zeggen neen aan discriminatie over de gehele lijn.” 

Uit een interview op Pinkwave met Jochen Vanderworp van het Brusselse Regenbooghuis over het gesprek met Sexion D’Assaut: “Ik ben blij dat we voor de dialoog hebben gekozen, we hebben daarmee meer bereikt dan het pleiten voor een boycot.” Hij voegde eraan toe: “Ik heb geleerd dat onze ‘witte’ boodschappen tegen homofobie de jongeren in de wijken niet bereiken. We moeten zoeken naar andere communicatiemiddelen”.

Vergeet_Khadija Zamouri0001.jpgKhadija Zamouri Open je ogen

Vlaams parlementslid Khadija Zamouri (Open VLD) schreef in een opiniestuk over het homofobe geweld in Brussel: “Als grootstad bevat Brussel een explosieve mix van factoren en bevolkingsgroepen die de kans op polarisatie en homofoob geweld exponentieel vergroten. Heel wat holebi’s en transgenders verkiezen de anonimiteit van de grootstad als leefomgeving. Helaas stoten ze daar echter op een groter aandeel laaggeschoolden, kansarmen, allochtonen, jongeren of een combinatie van dit alles.”  De genderstereotypering moet volgens haar vroeg worden aangepakt: “In het lager onderwijs wordt vaak al het woord ‘homo’ als scheldterm gebruikt, zonder dat de kinderen eigenlijk de draagwijdte van de term begrijpen. Homo’s worden vaak aangevallen omdat ze niet genoeg man lijken en dan nog wel meestal door macho’s, die té veel man zijn  en haantjesgedrag vertonen en er een achterlijk wereldbeeld op nahouden dat vrouwen ondergeschikt zouden zijn aan mannen.” Haar boodschap is duidelijk: “Homo mag geen scheldwoord zijn en zeker geen aanleiding tot geweld. Tot spijt van wie het benijdt: homo’s bestaan, overal en in alle leefgemeenschappen. Wie dit niet wil zien, opent beter zijn eigen ogen – en zijn geest! – dan die van homo’s dicht te slaan.”

Vergeet_Selahattin Kocak0001.jpgSelahattin Kocak Wapenstilstand

Selahattin Kocak (sp.a-schepen in Beringen) schrijft in zijn eerste boek (“Wie is er bang van de islam”) dat je de lat niet te hoog mag leggen:  “Waarom willen holebi’s per se erkend worden als religieuze holebi’s? Ik heb al heel vaak gesprekken gehad met holebiverenigingen en telkens vragen ze me om hun geaardheid aanvaardbaar te helpen maken in de islamitische gemeenschap. Het spijt me oprecht, maar dat zal niet lukken. Push het dan ook niet. Mijn eigen standpunt ten aanzien van homoseksualiteit is `live and let live’. Ik pleit ervoor dat homoseksualiteit als samenlevingsvorm wordt aanvaard en wettelijk wordt gelijkgeschakeld. Maar ik ben al heel blij als moslims holebi’s gewoon dulden en met rust laten, dat ouders de homoseksualiteit van hun kinderen niet meer bestraffen en hen niet meer uitstoten. Een ‘wapenstilstand’ zou al prima zijn: dat er geen negatieve uitspraken meer worden gedaan over holebi’s en dat ze niet meer worden aangevallen. Aanvaarden is al een stap te ver voor de moslimgemeenschap in ons land.”

Vergeet_Naima Charkaoui0001.jpgNaima Charkaoui Wij zijn bongenoten

De feestvreugde van de Antwerp Pride 2011  werd verstoord door het bericht dat een homo in mekaar getimmerd werd in het hartje van Brussel.Tijdens de slotmanifestatie op de grote markt werden door çavaria en het Roze Huis fluitjes uitgedeeld om met een ooverdovend fluitconcert uiting te geven aan de verontwaardiging hierover. Vlak ervoor  nam  Naima Charkaoui  van het Minderhedenforum het woord: “Wij willen heel duidelijk maken dat we tegen alle vormen van geweld en haat zijn en dat wij in die zin eigenlijk bondgenoten zijn van de holebitransgenderbeweging.”  Ze kreeg een spontaan applaus van het publiek. Het Minderhedenforum groepeert een aantal organisaties, waaronder Merhaba, de organisatie voor LGBT met roots voornamelijk in de Maghreblanden, het Midden-Oosten, Turkije en Sub Sahara Afrika.

Ali Salmi Mechelen in het roze

KV Mechelen, Racing Mechelen en de dienst Diversiteit van stad Mechelen pakten uit met de campagne ‘Homofobie? Geen bal aan!’ Beide voetbalploegen tooiden zich op 17 mei 2011 naar aanleiding van de Dag tegen Homofobie in roze shirts. Ook het stadhuis werd in het roze gestopt. Ali Salmi (op de foto met blauw overhemd) is schepen van ondermeer diversiteit en gelijke kansen. Hij zette zijn schouders onder deze campagne die zo een dubbel statement werd tegen homofobie, zowel vanuit de sportwereld als vanuit de marokkaanse gemeenschap.  Hij ontving daarvoor de jaarlijkse homofolieprijs van çavaria.

Vergeet sharia_0003

Hassan Bensalah          Onderwijs aanpakken

De oproep van Jochen Vanderworp (Regenbooghuis) om nieuwe commmunicatiemiddelen te zoeken viel niet in dovenmansoren bij Vision, een jeugdhuis in Schaarbeek. De jongeren maakten een kortfilm waarin homoseksualiteit bespreekbaar wordt gemaakt. ‘Cette prison qui est mon corps’ (‘Mijn lichaam, een gevangenis’) vertelt het verhaal van Malik en Ismail, twee jonge Brusselaars. De ene ervaart discriminatie omwille van zijn afkomst. De andere beleeft zijn (homo)seksualiteit met de nodige angst voor reacties uit zijn omgeving.“We gingen ervan uit dat we het publiek de kans moesten geven te reageren. Ook als die reacties homofoob zouden zijn. De eerste tien tot vijftien minuten ging het er heftig aan toe.” legt Hassan uit. Volgens hem hadden die reacties vooral te maken met de behoefte om zich duidelijk als hetero te profileren: “Vervolgens zagen we een echte bereidheid tot openheid. In wezen is ons publiek niet homofoob en zelfs tolerant.” Hassan realiseert zich dat de clichés hardnekkig zijn. Hij vindt het jammer dat opvoeders die vooroordelen soms verder uitdragen. Zijn conclusie is duidelijk: “Vooraleer men de jongeren gaat sensibiliseren moet men het onderwijs aanpakken.”

Vergeet_AYamila Idrissi0001.jpgYamila Idrissi     Stop met etiketten op te kleven

Yamila Idrissi is Vlaams volksvertegenwoordiger voor SP.A. Samen met negen andere Belgen van Marokkaanse of Tunesische afkomst reageerde ze op de Open brief over geweld tegen holebi’s in ons land. Ze wijzen in hun tekst ondermeer over wat holebi’s en allochtonen gemeenschappelijk hebben: “Velen van ‘ons’ hebben ook een gevecht moeten leveren, we leveren het nog altijd. Door onze afkomst, door onze kleur, zijn velen onder uw en mijn dierbaren, vrienden en kennissen van ‘vreemde’ herkomst, ook vaak ‘de andere’. Dat zou ons extra gevoelig moeten maken voor de stigmatisering van één groep. Dat zou ons extra gevoelig moeten maken voor makkelijke en gevaarlijke vooroordelen.”

Vergeet_Riadh Bahri0001.jpgRiadh Bahri     Optreden tegen homofoob geweld volstaat niet

Riadh Bahri is journalist bij VRT-Nieuws. Hij reageerde heftig op de discussie naar aanleiding van de open brief en wees de politici op hun verantwoordelijkheid: “Mag ik daarom even erg boos zijn op jullie? Wanneer staat iemand op die zegt: we hebben gefaald, we hadden meer moeten doen. Wanneer geeft iemand openlijk toe dat we deze ellende hadden kunnen voorkomen? Wanneer zegt iemand dat die jongeren die we zo fijn ‘allochtoon’ noemen, vaak gewoon Belgen zijn? Want blijkbaar is het weer politiek correct om het over die ‘allochtonen’ te hebben. Of zoals een jazzmuzikant in Reyers Laat enkele weken geleden suggereerde: ‘aanpassen of terug naar hun land’. Mijn nekhaar stond plots recht.”

Lees ook:  Merhaba ondersteunt open brieven tegen homofoob geweld