Een debat met Kocak

Rode Cantus_animo.jpgZaterdag 13 augustus ben ik uitgenodigd door Animo Kapellen voor een van hun ‘Rode Cantussen’ waar niet alleen een flink stukje gezongen gaat worden maar ook van gedachte gewisseld over de Arabische lente en homoseksualiteit en islam. 

Ook uitgenodigd is Selahattin Kocak (foto) sp.a-schepen in Beringen. U kent hem misschien van TV-spelletjes zoals De Slimste Mens ter Wereld. Ik ken hem via Facebook. Zaterdag ontmoeten we elkaar voor het eerst. Ik kijk er naar uit en heb alvast het hoofdstuk over homoseksualiteit in zijn boek “Wie is er bang van de islam” herlezen. Alweer een van die boeken die U heeft uitgeleend en nooit terugkregen? Geen nood, U vindt de tekst hieronder. Ik geef ook nog enkele links naar artikels die ik zaterdag ter sprake wil brengen.

Selahattin002.jpg
Selahattin Kocak

Hou er rekening mee dat de informatie over de katholieke kerk verouderd is want het boek is uitgegeven vooraleer Mgr. Léonard zijn ding begon te doen.  Sommige tussentitels zijn door mij toegevoegd. De titel van zijn tekst liegt er alvast niet om.

De islam is homofoob

Dat is een moeilijk te ontkrachten vooroordeel. Laat ik beginnen met te stellen dat een homoseksuele moslim even zeldzaam is als een vleesetende vegetariër. Met andere woorden: het kan eigenlijk niet bestaan. Ik heb moeite met die term. Je kan niet tegelijkertijd een aantal regels uit de islamitische leer aan je laars lappen én zeggen dat je de beste leerling uit de klas bent. Net zoals alcohol en varkensvlees verboden zijn, laat de islamitische levensvorm homoseksuele betrekkingen ook niet toe. Er bestaan wel homoseksuele Turken en homoseksuele Marokkanen, maar geen homoseksuele moslims.

Hoewel er een waaier aan houdingen te ontwaren valt, beschouwen de meeste moslims homoseksualiteit niet evenwaardig aan heteroseksualiteit. Veel moslims hebben moeite met homoseksualiteit en bekijken het als een keuze. Homoseksuele neigingen zijn ingefluisterd door djinn (kwade geesten), invloed uit de media of menselijk contact. Moslimgeleerden schrijven ouders zelfs voor om hun kinderen vanaf tien jaar niet in hetzelfde bed te laten slapen om homoseksuele experimenten te voorkomen.

Benedictus.jpg
De katholieke kerk is homofoob

Maar ik wil hier wel even benadrukken dat ook de katholieke kerk geen homoseksualiteit toelaat. Kijk maar naar het standpunt van de paus over die kwestie. In zijn eindejaarstoespraak van 2008 zei Benedictus XVI nog dat homoseksualiteit en transseksueel gedrag “een vernieling van Gods werk” zijn. Onder druk is hij afgestapt van het idee dat homoseksueel gedrag een `zonde‘ is, maar het is volgens hem nog wel “een min of meer sterke tendens die naar een intrinsiek moreel kwaad neigt”. Dat staat te lezen in zijn brief aan de bisschoppen van de katholieke Kerk over de pastorale zorg voor homoseksueel geaarde personen uit 1986. De paus uit ook geregeld kritiek op de landen die het huwelijk hebben opengesteld voor homoparen en de landen waar een speciaal partnerschap voor homo’s werd ingevoerd zoals in Amerika en Engeland. En wat met onze homopastor Rudy Borremans? Die wordt nog altijd niet erkend door het Vaticaan. Ik denk dat er trouwens geen enkele religie in de wereld onverdeeld positief staat tegenover homoseksualiteit.

Homoseksualiteit in de Koran

De Koran geeft in verschillende ayat (koranverzen)  aanleiding om homoseksualiteit te veroordelen. Die citaten zijn voor veel moslims een reden om deze geaardheid te verbieden. Een aantal voorbeelden:

‘Jullie komen vol begeerte tot mannen in plaats van tot vrouwen. Ja, jullie zijn overmatige mensen. Het antwoord van zijn volk was slechts dat zij zeiden: ‘Verdrijf hen uit jullie stad, want zij zijn mensen die zich rein houden.'” (8:81-82)

Koran003.jpg“Zullen jullie tot de mannen onder de wereldbewoners gaan? En echtgenotes God voor jullie geschapen heeft verwaarlozen. Ja zeker, jullie zijn mensen die overtredingen begaan. Zij zeiden: Als jij niet ophoudt, Loet, dan behoor jij bij hen die verdreven worden.’ Hij zei: ‘Ik behoor tot hen die jullie handelwijze verafschuwen.” (26: 165-168)

“Zullen jullie uit begeerte tot de mannen gaan in plaats van tot de vrouwen? Zeker, jullie zijn mensen die niets weten. En het antwoord van zijn volk was slechts dat zij zeiden: ‘Verdrijf de familie van Loet uit jullie stad, want zij zijn mensen die zich rein houden.’ Toen redden wij hem en zijn familie, behalve zijn vrouw; Wij hebben verordend dat zij tot de achterblijvers behoorde. En Wij lieten regen op hen vallen; slecht was die regen voor hen die gewaarschuwd waren.” (27: 55-58)

In de Korancitaten worden de homoseksuelen wel niet gestenigd of vermoord, wat tot op vandaag in sommige islamitische landen wel gebeurt. De `reine’ mensen wordt gevraagd om uit de stad te trekken en zich zo ver mogelijk van de homoseksuelen te houden. God straft de homo’s op zijn manier, maar die straf wordt niet gespecificeerd.

Jongeling001.jpg
Jongelingen in het paradijs 

Sommige theologen menen dat er in de Koran toch enkele passages staan die wijzen op een tolerantie ten opzichte van homoseksualiteit, maar volgens moslimgeleerden is dat een ‘Hineininterpretierung’. In sommige ayat wordt beschreven dat in het paradijs jongens zullen zijn die mooier zijn dan de mooiste parels. “God beloont hen, omdat zij geduldig hebben volhard, met een tuin en met zijde. Daarin liggen zij achterovergeleund op ligbanken terwijl zij er geen zon en geen kou zien. De schaduwen zullen er dichtbij zijn en de vruchten hangen er voor het grijpen. Een kelk van zilver wordt bij hen rondgegeven en bekers die van kristal zijn, van zilverwit kristal, die zij precies vol hebben geschonken. En daar krijgen zij uit een beker te drinken waarin gember is bijgemengd uit een bron daar die Salsabiel heet. En bij hen gaan altijd jong blijvende jongelingen rond. Waar jij hen ziet denk je dat zij rondgestrooide parels zijn. En wanneer jij het ziet dan zie jij gelukzaligheid en een grote heerschappij. Zij hebben kleren van groene zijde en brokaat aangetrokken en dragen armbanden van zilver en hun Heer geeft hun zuivere drank te drinken. Dit is als beloning voor jullie en jullie worden bedankt voor wat jullie hebben nagestreefd.” (76:12-22)

In verschillende vertalingen wordt het woord jongelingen door ‘jongens‘ vertaald, maar vertaler Fred Leemhuis heeft het hier volgens mij bij het rechte eind door ‘jongens‘ als jongelingen te vertalen, waardoor het woord zowel vrouwelijk als mannelijk kan zijn. Deze passage moet symbolisch begrepen worden. En zelfs als homoseksualiteit in het paradijs zou toegelaten zijn, is dat nog geen vrijbrief om op aarde, waar zonden wél bestaan, te doen wat in de hemel toegelaten zou zijn. Allemaal een beetje dubbel dus.

Kocak_0001Immoreel? 

In de Hadith (overlevering)  vind je ook een aantal voorschriften over homoseksualiteit en het taboe daarover: “Als iemand van jullie zich schuldig maakt aan enige immoraliteit is het beter dat het verborgen blijft achter Gods gordijn. Maar als hij het ons onthult, zullen wij zeker Gods wet op hem toepassen.” (Maududi 3:305)

“De dienaar die de fouten van een ander in het verborgene houdt, diens fouten zullen door God in het verborgene blijven op de dag des oordeels”(Muslim 6267) “Iedere moslim wordt de veiligheid gegarandeerd, behalve zij die het verborgene openbaar maken. Zoiets kan zijn als iemand ’s nachts iets heeft begaan en ’s morgens, als God je gesluierd heeft, te zeggen: `Oh zo-en-zo! Ik deed gisteren dit-en-dat. Gods sluier weg te halen in de morgen nadien, nadat God je gesluierd had in de avond ervoor” (Bukhari 5721)

In deze verzen staat te lezen dat immoraliteit – waaronder homoseksualiteit zou kunnen vallen – oogluikend wel kan worden toegestaan als het in het verborgene gebeurt, waar niemand het kan zien. Maar het mag zeker nooit openlijk worden beleefd.

Homoseksualiteit en islam wereldwijd

In bepaalde delen van de wereld worden ook vandaag nog homoseksuelen vervolgd in naam van de islam. Anaal verkeer – meer algemeen sodomie – blijft op veel plaatsen een serieuze misdaad, zowel tussen hetero- als homoseksuelen. Op homoseksualiteit stond in 2003 nog de doodstraf in de volgende islamitische landen: Iran, Jemen, Mauritanië, Nigeria, Saoedi-Arabië, Soedan en de Verenigde Arabische Emiraten. In Bangladesh en op de Malediven staan homo’s levenslange gevangenisstraffen te wachten.

Turkish20110119.jpgMaar in sommige Turkstalige islamitische landen verloopt de homo-emancipatie juist relatief goed. Zo werd op 1 april 2006 de eerste homobar in Alanya, een badstad in het zuiden van Turkije, persoonlijk door de burgemeester geopend, In Istanbul en de meeste andere Turkse steden vind je al jaren homobars, die soms de wind mee en soms de wind tegen hebben van de lokale overheden.

In Ottomaanse literaire kringen was het schrijven over homoseksualiteit geen zonde. Het Ottomaanse leger gedoogde homoseksualiteit en gebruikte in de frontlinie zelfs frequent homoseksuele knapen die weliswaar van Griekse origine waren. Er was immers gebleken dat homo’s in een oorlogssituatie veel harder voor elkaar vochten dan gewone soldaten.

Tolerant Turkije

Turkije kent vandaag een van de hoogste percentages transseksuelen. Veel Turkse tv-presentatoren, schrijvers en filmregisseurs zijn openlijk homoseksueel of verwerken homoseksualiteit in hun werk. Tegenwoordig worden almaar vaker homoseksuelen door Turkse rechters in het gelijk gesteld en is homoactivisme niet meer verboden. Ook in de meeste andere Turkstalige landen, zoals Azerbeidzjan, Kazachstan en Kirgizië is homoseksualiteit niet verboden. In Oezbekistan en Turkmenistan is alleen homoseksueel gedrag tussen mannen verboden en gelden milde straffen.

België

Hoe zit het in ons land? In Vlaanderen verloopt de aanvaarding van homoseksuele allochtonen van moslimorigine in elk geval erg moeizaam. Homoseksualiteit wordt hier zelden openlijk beleefd uit schrik om uit de moslimgemeenschap gesloten te worden. Heteromoslims laten hun afkeer tegenover homoseksuelen vaak ook duidelijk blijken. Maar waarom willen holebi’s per se erkend worden als religieuze holebi’s? Ik heb al heel vaak gesprekken gehad met holebiverenigingen en telkens vragen ze me om hun geaardheid aanvaardbaar te helpen maken in de islamitische gemeenschap. Het spijt me oprecht, maar dat zal niet lukken. Push het dan ook niet.

Naar een wapenstilstand? 

Mijn eigen standpunt ten aanzien van homoseksualiteit is `live and let live’. Ik pleit ervoor dat homoseksualiteit als samenlevingsvorm wordt aanvaard en wettelijk wordt gelijkgeschakeld. Maar ik ben al heel blij als moslims holebi’s gewoon dulden en met rust laten, dat ouders de homoseksualiteit van hun kinderen niet meer bestraffen en hen niet meer uitstoten. Een ‘wapenstilstand‘ zou al prima zijn: dat er geen negatieve uitspraken meer worden gedaan over holebi’s en dat ze niet meer worden aangevallen. Aanvaarden is al een stap te ver voor de moslimgemeenschap in ons land. 

silence002.jpg

Waarom moeten we nieuwe samenlevingsvormen ingang doen vinden in een eeuwenoud systeem dat totaal niet klaar is om die nieuwe vormen te aanvaarden? Religies zijn per definitie statisch en staan niet open voor plotse grote veranderingen. Wat we van hen wel mogen eisen, is dat ze die nieuwe samenlevingsvormen niet veroordelen of bekladden.

Evolutie in verkort tempo 

Kijken we eens naar de maatschappelijke veranderingen die de katholieke Kerk de jongste decennia meemaakte. Nog geen twintig jaar geleden kon je niet voor het ACV werken als gescheiden vrouw. Tot het einde van de jaren 1990 moest je een doopbewijs kunnen voorleggen als je in een katholieke instelling wilde werken. Als je besliste om niet te huwen. maar samen te wonen, werd je nog niet zo lang geleden scheef bekeken. Die maatschappelijke evoluties zouden in de islamitische gemeenschap in verkort tempo ook moeten worden ingevoerd, mits een goede begeleiding. Ze moeten niet worden opgelegd, maar mensen moeten het willen uit overtuiging. Als ze beseffen dat ze door die veranderingen meer overlevingskansen hebben, creëer je meer goede wil.

Een anekdote ter afsluiting: een paar jaar geleden was ik de enige Beringse schepen die ja stemde voor de invoering van de federale wetgeving die pleitte voor de gelijkberechtiging van gehuwden en samenwonenden, ook tussen holebi’s. Zelfs onze CD&V burgemeester stemde tegen met het argument “mijn achterban zal dit nooit aanvaarden”. Daarop heb ik hem gezegd: “Mijn achterban zal dit nog minder aanvaarden, maar dit is federale wetgeving en wij moeten die als stad toepassen.” Ik heb die stemming helaas verloren.

Dat is mijn kijk op de maatschappij. Enkele van mijn beste vrienden zijn homo. Ik ben heel sterk voor de gelijkberechtiging van homo’s in een staatsbestel. maar dwing religies niet om hen ineens in hun armen te sluiten. Als ze er al in slagen vreedzaam naast elkaar te leven, ben ik al erg tevreden.

wie-is-er-bang-van-de-islam.jpg

Selahattin Kocak, “Wie is er bang van de islam”, 2010, Borgerhoff & Lamberigts ISBN 9789089311146 NUR 740

Animo en IEV Kapellen organiseren De Rode Cantus, Een debat met barbecue. Onderwerpen: De Arabische Lente – Holebi’s en de Islam. Met Selahattin Kocak (SP.a) en Yvan Brys (Holebi activist). Zaterdag 13 augustus 2011. Adres: Kapelsestraat 174, 2950 Kapellen. Debat: 16u. Barbecue: 18u (Barbecue kost 12€. Inschrijven via storting op rekeningnummer 979-9444910-25). E-mail: thomasdezuttere@hotmail.co​m

Aanbevolen link: Franse intellectuelen tegen homo- en transfobie