De problemen van de N-VA

N-VA Uitgejouwd_0001
N-VA uitgejouwd op de Pride in Brussel

Het Vlaams Belang, de partij die de homofobie en racisme belichaamt gaat forst achteruit. Een aantal van die stemmen is verhuisd naar de N-VA. Is dat een stap vooruit? Zijn racisme en homo/transfobie minder erg als ze verhuizen van het VB naar het democratisch geachte N-VA? Zijn deze ‘democratisch’ uitingen van racisme homo/transfobie minder gevaarlijk?

Uitgejouwd in Brussel

De N-VA heeft een probleem. Dat bleek nog maar eens toen op in Pride-optocht  van 17 mei in Brussel de partijdelegatie massaal werd uitgejouwd door het Brusselse publiek.  Brusselaars hebben het niet met de N-VA en dat is begrijpelijk. De N-VA wil Brussel splitsen en en soort van etnische opdeling doorvoeren. Dat zou ondermeer betekenen dat je als ‘Vlaming‘ in Brussel meer kindergeld zou trekken dan als ‘Waal‘. Een vorm van Apartheid dus. Sommige agressieve reacties van de Brusselaars mogen er dan over zijn, voor de N-VA’ers maken ze alvast duidelijk dat hun partijprogramma haaks staat op de realiteit in de hoofdstad. Daarvan is niets te merken in het propagandafilmpje dat de N-VA maakte over haar aanwezigheid op de Pride.

Mark Demesmaeker_video_NVA_0001.jpg

Tot zover de officiële partijpropaganda. Terug naar de realiteit. Laten we eerst kijken naar de dubbelzinnige wijze waarop de N-VA omgaat met de holebi- en transgenderbeweging.

Tot in Afrika en Rusland… maar niet in Europa

In het filmpje hoor je N-VA-europarlementslid Mark Demesmaeker  trots verklaren dat hij Russische en Afrikaanse leiders heeft aangesproken over hun homofoob beleid.  Maar als het er op aankomt om zelf concrete stappen te zetten om Europa minder homofoob te maken doet hij liever niet mee.  Het EU-parlement besliste begin dit jaar dat er een Europees actieplan tegen homo- en transfobie moet komen. De krijtlijnen van dat plan werden plenair goedgekeurd. Alle Belgische democratische partijen stemden voor, behalve de N-VA, dat zich onthield bij de stemming. Door zich te onthouden schaart de N-VA zich net niet in het kamp van de extreem-rechtse partijen van Geert Wilders, het Front National, de Lega Nord en het Vlaams Belang die tegen stemden.  Hier valt één belangrijke les uit trekken: Als holebi- en transgenderrechten niet passen in het nationalistische programma van de N-VA dan moeten die maar in de prullenmand.

Meer over de nieuwe vrienden van Mark Demesmaeker in het EP lees je hier.

Als je de politieke daden van de N-VA analyseert met de eisen van Çavaria ernaast kom je wel meer tot de vraag wat ze in de LHBT-beweging doen.  Zo is één van de centrale eisen van Çavaria er eentje rond mensen met hiv. Liesbeth Homans heeft in Antwerpen medische hulp geweigerd aan asielzoekers zonder papieren, waaronder mensen met hiv. Dat is moorddadig. Al goed dat Dirk Van Duppen (PVDA) en Dirk Avonts (Groen) er als pitbulls over waken dat ze daar niet mee weg kan.

De ene hand  mag niet weten wat de andere doet

N-VA-kamerlid Piet De Bruyn vangt positieve aandacht met zijn steun aan een parlementair initiatief rond transgenders  maar intussen wordt een van zijn grootste fans, de transgendervrouw Soffia Moës, uit haar partijafdeling in Tongeren gepest. Ze schrijft op Facebook:  “Met de laatste reacties op de vergaderingen was er echt over.(…) En voor Piet heb ik heel veel respect, ook hij moet steeds vechten, maar hogerop is er inderdaad ook meer respect dan hier lokaal.”

Soffia Moës_Nieuwsblad_3mei2014_a.jpgWie hogerop naar meer steun hengelt kan toch ook maar best eerst goed rondkijken. Bart De Wever steekt dragers van regenboogshirts in dezelfde zak als moslima’s met een hoofddoek. Zijn uitspraak “Omdat een homoseksueel via een dergelijke symboliek duidelijk maakt dat hij of zij die obediëntie is toegedaan. En andere mensen herkennen dat” blijf een van de merkwaardigste homofobe uitspraken van de voorbije jaren. Bart De Wever bleef bewust weg op een massa-evenement zoals de World Outgames vorig jaar omdat hij zijn extreem-rechts achterban niet wilde choqueren. Maar hij gaat wel in de jury zitten van een Mister Gay Vlaanderen verkiezingen, een evenement met een veel lagere media-impact dat vooral op homo’s gericht is en niet op het brede publiek.

çavaria_infostand_10268650_5.jpg


Çavaria past niet in het politieke plaatje van de N-VA

In de ideologie van de N-VA is geen plaats voor een holebi- en transgenderbeweging die met steun van de overheid haar expertise uitbouwt en de emancipatie verdere ontwikkelt. De filosofie van de N-VA is dat iedereen het op eigen kracht moet zien te halen. “Kansen grijpen” heet dat in het N-VA-jargon. Partijen zoals de N-VA willen een middenveld met alleen nog organisaties die zich met een of andere vorm van liefdadigheid bezighouden. De N-VA wil komaf maken met sterke middelenveldspelers zoals de vakbond of de mutualiteit.  Die kunnen immers protesteren en die lopen soms voor de voeten. Maar vermits die beweging al enkele decennia bestaat en goed uitgebouwd is kan de N-VA dat niet zomaar zeggen.

De N-VA heeft zo haar eigen manier om subsidies toe te kennen

Wie op steun van de overheid rekent kan zich maar beter koest houden nu de N-VA zoveel macht dreigt te verwerven. Als er dan toch subsidies moeten gegeven worden dan zal de N-VA dat doen zoals we dat in Antwerpen gezien hebben. Toen de Antwerpse middenveldorganisaties vernamen dat Liesbeth Homans fors wou snoeien in de subsidies kwam daar snel protest tegen.  Sommigen kregen een besparing van twintig of vijftig procent op hun bord of zien zelfs heel hun budget wegvallen. Vooral de organisaties rond kansarmoede en diversiteit krijgen klappen. Homans reageerde als volgt: “Deze actie is de beste manier om te solliciteren naar besparingen. Dit heeft op mij een zeer averechts effect.” Het Roze Huis had de boodschap begrepen en hield zich afzijdig van een protestbijeenkomst op de Groenplaats.  Dat werd beloond met een verdubbeling van het bedrag dat ze in de vorige coalitie van Patrick Janssens hadden gekregen. Op een receptie kregen ze van Homans wel een dwingende boodschap mee: het geld moest dienen om de ‘homofobie bij allochtonen’ te bestrijden. De aanwezigen geloofden hun oren niet. Is er dan geen homofobie meer bij de ‘autochtonen’? Dat kon toch niet anders dan een vergissing zijn? Maar neen hoor, volgens de N-VA is er enkel nog homofobie bij de groep die door Bart De Wever in Reyers Laat als volgt omschreven werd:  “Ik ga hier misschien veel moeilijkheden mee krijgen, maar je ziet heel duidelijk dat bij de moslimjongeren er een herislamisering bezig is sedert de jaren ’80 in een veel radicalere en rechtlijniger islam en dat de afwijzing van homoseksualiteit daar toeneemt in plaats van afneemt. Het is bijna apartheid: de hele samenleving gaat naar aanvaarding en zij gaan naar verwerping. Gaybashing komt op in mijn stad. Ik zie dat heel duidelijk.  We hebben zelfs in een nieuw meerjarenplan  een convenant met het Roze Huis om aan sensibilisering bij de moslims te gaan doen en bij het zonaal veiligheidsplan van de politie heb ik gaybashing als aandachtspunt gegeven. Dat neemt hand over hand toe.”

Bart De Wever_Reyers Laat_1342749416.jpg

De N-VA versterkt actief en bewust het racisme in onze beweging door homofobie en homofoob geweld als ‘iets van moslims’ te bestempelen. Intussen laten N-VA-leden en mandatarissen zelf hun homofobie de vrije loop.

Homobashing bij de N-VA

Je hoeft niet echt lang te zoek op het internet om homofobe uitlatingen te vinden van N-VA’ers.  Iemand die zich Tom Naam noemt schrijft op deze thread ondermeer:  “Als N-VA kiezer heb ik geen behoefte aan kunstmatige slachtofferrollen, 99% van je kiezers hebben en min of meer normaal leven zonder al te veel seksuele pathologieën, maak niet dezelfde fout zoals de linkse partijen om krampachtig naar een “moral highground” te streven door ouderwetse-hetero-belastingsbetaler als onderdrukker te gaan afstempelen. De liefde voor zwak-minderheid en zielig deelt ze niet echt, je keert je daardoor af van je achterban net zoals de socialisten de arbeider kwijt zijn en het nu moeten doen met alternatieve culturo’s, genaturaliseerden en wat horigen die hun job aan de sossen te danken hebben. Door mee te lopen op zwaar gesubsidieerde parades stoot je meer kiezers af dan dat je ermee aantrekt, het enige voordeel dat je ermee haalt is dat je je eigen progressief imago/geweten wil sussen.”

Tom Lanoye_blauw_0001.jpg“Eén op de vier  mails, blogberichten en tweets over mij is flagrant homofoob,” zegt schijver Tom Lanoye. “De Wever zelf mag dan niet homofoob zijn, een belangrijk deel van zijn flamingantische kerkfabriek is dat wél. Of hoe zou hij fijnzinnigheden als ‘Hoe was het toeven in het hol van Elio?’ of ‘Gij zijt geen Antwerpenaar, gij wilt alleen een lul in uw gat’  interpreteren? ’t Is allemaal intimidatie volgens de tweede regel van de conservatieve catechismus: ons tegenspreken zal niet helpen, hou dus maar je mond. In één zin samengevat meldt de digitale knokploeg me voortdurend: ‘Hou je muil, Waalse homo. Soms letterlijk zo.”

Liesbeth Homans plaatste zondagavond op Twitter een cartoon gericht tegen het zogenaamde PS-model. Op de cartoon staat Elio Di Rupo (PS) in roze boxer en in vrouwelijke pose. De PS wordt voorgesteld als agressor met Di Rupo als duivel. Een mengsel van anti-Waalse en anti-homoretoriek.

Cartoon_Homans_Di Rupo_0001.jpg

“Vreemd dat we oproepen om naar Roze Zaterdag te gaan”

Voormalig jongerenvoorzitter van de N-VA’er  Bas Luyten deed een boekje open over hoe het er in bepaalde N-VA-kringen aan toe gaat. Hij citeert een e-mail van N-VA-senator Karl Vanlouwe die ook nog lid is geweest van het dagelijks bestuur van de partij: “Ik sta achter de volgende eis: na de gay-games, gay-jeugdbewegingen and the gay-pride, ook gay-toiletten, gay-fietspaden… Ook de eis van Theo: alle gay-moslims weg uit Brussel (en afzetten in Lubbeek) is verdedigbaar. Voor alle duidelijkheid: ik ben tegen het homohuwelijk en ben kandidaat voor de homofobieprijs.” De mail was een antwoord op een mail die hij enkele uren eerder van Theo Francken had gekregen. Piet De Bruyn_Theo Francken_Arnout Coel_1549524_1.jpgOok Francken (hier broederlijk op hetzelfde verkiezingsbord met N-VA-kamerlid Piet De Bruyn) laat zich goed gaan: “Ik vind het vreemd dat we oproepen om naar Roze Zaterdag te gaan, maar niet naar de onafhankelijkheidsmars van het KVHV, een studentenvereniging dan nog (…) De holebibeweging heeft alles  toch al binnengehaald (…) Wat willen ze nog meer?” (geciteerd uit Het Vlaanderen van De Wever van Koen Hostyn) Ter info: het KVHV is een extreem-rechtse studentenorganisatie die vorig jaar pleitte voor… medicatie die mensen kan ‘genezen‘ van transseksualiteit. KVHV-woordvoerder Jan De Backer vroeg zich tijdens een debat in Gent luidop af de vraag of transgenderisme niet behandelbaar is: “Als het een aandoening is, kan je het laten behandelen. Het is goed dat er een wet is dat mensen niet in een opvlieging van geslacht gaan veranderen.”

Willen we het racisme van de N-VA in onze beweging?

In De Standaard van 17 augustus 2013 deed Liesbeth Homans – schepen voor diversiteit en samenlevingsopbouw in Antwerpen –  enkele merkwaardige uitspraken over racisme.  Minstens drie vallen op: dat er veel minder racisme is dan we zelf denken, dat racisme vandaag vooral wordt gebruikt als excuus voor persoonlijke mislukkingen, en dat we racisme voeden door erover te spreken. Racisme en homofobie zijn twee fenomenen waartussen je heel wat gelijkenissen zult vinden. Zowel racisme als homofobie houden ongelijkheid tussen mensen in stand op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en het onderwijs.  Zowel racisme als homofobie stellen een minderheid voor als bedreigend.

N-VA_Vlaams Belang_00001

Homans kwam vlak voor de verkiezingen nog eens terug op die standpunten op de website van Knack. Niet toevallig. Haar boodschap was duidelijk: racisten horen thuis in de N-VA.  Wat opvalt is dat ze niet eens de moeite doet om een verklaring te geven voor het racisme. Op de vraag hoe  ze de achterstand op de arbeidsmarkt verklaart van hoogopgeleide allochtonen die ondanks hun perfecte talenkennis toch geen werk vinden antwoordt ze stomweg: “Dat weet ik niet. Dat moet u aan de betrokkenen vragen.” Ze legt dus de verantwoordelijkheid voor een structureel probleem bij de slachtoffers ervan.  Ze voegt er aan toe: “Ik vind het niet normaal dat een jonge vrouw met een korte rok op straat wordt uitgescholden voor hoer. Dat vind ik even verwerpelijk als het feit dat iemand van allochtone origine wordt uitgescholden.” Niemand met enig rechtvaardigheidsgevoel zal haar tegenspreken. Zal ze echter op de vraag hoe dat komt ook antwoorden  “Dat weet ik niet. Dat moet u aan de betrokkenen vragen.”?  En wat houdt haar tegen om morgen te zeggen dat ook homofobie vandaag vooral wordt gebruikt als excuus voor persoonlijke mislukkingen, en dat we homofobie voeden door erover te spreken?

Er zijn momenteel twee partijen die het racisme actief verspreiden en daarmee een wig drijven tussen de LHBT-gemeenschap en de antiracistische beweging: het Vlaams Belang en de N-VA. De eerste partij verliest fors, de tweede heeft de wind in de zeilen en zet die strategie verder. N-VA en VB mogen dan twee coctails zijn die verschillend smaken, de hoofdingrediënten zijn dezelfde. Nu de racistische en homofobe kiezers van het VB massaal voor de N-VA gestemd hebben zal deze partij nog méér rekening met hen moeten houden.  Zo heeft de onverdraagzaamheid zijn weg gevonden naar een ‘gewone‘ partij, ondanks het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang.

Lees ook: Çavaria doet mee met Hart boven Hard

Lees ook: Homofobe N-VA’er in regering Michel

verkiezingen 2014,nva,vlaams belang