Verschillende discriminaties, zelfde mechanismen

Mieke_0001.jpgMijn oude activistenhart klopte snel toen ik zaterdag op de Pride in Brussel de PVDA-delegatie aanschouwde.  Naast militanten van het eerste uur zoals Kris Merckx en Riet Dhondt,  zag ik volgende generaties zoals Bejamin Pestiau en  jong aanstormend talent zoals Ben Van Duppen. Ook Mieke Van Overveldt was op de Pride. 

Mieke is één van de PVDA-pioniers op het vlak van holebi- en transgenderstrijd. Ze was een van de eerste lesbische moeders die op TV kwam. In een recent interview kijkt ze daarop terug: “Toen mijn echtgenote en ik onze kinderen kregen, stonden we nog maar aan het begin. Er werd ons gevraagd of we een opvolging voor onze kinderen wensten. We hebben dit aanvaard. Hieruit – en uit verschillende andere studies – bleek dat er zich “geen complicaties” of specifieke problemen hebben gesteld. Volgens mij kan deze vraag gerechtvaardigd zijn, maar wetenschappelijke studies hebben bewezen dat er zich geen problemen stellen. Volgens mijn persoonlijke ervaring is alles zeer goed verlopen. Het belangrijkste is uiteraard dat de ouders aanwezig zijn en hun kinderen een goede opvoeding geven, of die ouders nu al dan niet van hetzelfde geslacht zijn.”

PVDA_Pride_0001
PVDA+ Delegatie op de Pride

Masterplan

Mieke Van Overveldt: “Het zijn altijd dezelfde mechanismen die spelen bij de verschillende vormen van discriminatie. Ze houden onder meer verband met de confrontatie met het onbekende. Dat is ook het geval met racisme: sommige mensen kennen de afkomst van de migranten niet en hebben vooroordelen. Bijgevolg hebben ze angst. Deze angst wordt door een bepaald discours in de media en op politiek niveau opgefokt. “Belgen” worden tegenover migranten gesteld, mannen tegenover vrouwen, heteroseksuelen tegenover homoseksuelen, enzovoort. (nvdr: de realiteit is totaal anders, zoals mag blijken uit deze recente studie)  Zo worden mensen onderling verdeeld in plaats van hen samen te brengen rond elkaars verschillen.

Michaël Verbauwhede_1656051_2.jpg

Dat is de reden waarom we met de PVDA+ geen strijd willen voeren tegen de discriminatie van de holebi’s zonder ook de strijd te voeren tegen racistische of seksistische discriminatie. Met deze maatschappijvisie willen wij opkomen voor het aanvaarden van iedereen en een einde stellen aan elke vorm van discriminatie. Wij willen een echte gelijke behandeling van iedere mens. Dat is wat Michaël Verbauwhede (foto… bespeuren we daar een conchitabaardje?) lijsttrekker voor PTB*PVDA-go! in het Brussels Gewest vooropstelde tijdens een debat over deze vraag. We moeten een masterplan opstellen tegen elke vorm van discriminatie.”

Het is een maatschappelijk probleem

Mieke Van Overveldt: “Dit is geen individueel probleem. De vraag is of de maatschappij dit aanvaardt en, bijvoorbeeld via het onderwijs, aan de kinderen leert zich open te stellen, diversiteit te aanvaarden, om welk cultureel of sociaal model het ook gaat. Onlangs nam ik deel aan de herinneringsmars voor Ihsane Jarfi (foto) Ook zijn vader Hassan Jarfi, professor in de islamitische godsdienst, nam deel. Naar aanleiding van de dood van zijn zoon heeft hij een boek geschreven waarmee hij naar de scholen trekt om jongeren te ontmoeten en er met hen over te praten. Dit is een mooi voorbeeld van hoe men discriminatie kan bestrijden. Met zijn werk kan hij ook weerwerk bieden aan de clichés die leven binnen de moslimgemeenschap, waarvan veel mensen denken dat ze automatisch homofoob zijn. Het is een strijd die gevoerd wordt tegen discriminatie in het algemeen, tegen de angst voor de andere.”

PVDA_Ihsane_0001

 

Mieke Van Overveldt schreef het hoofdstuk over de holebirechten in het PVDA+programma.