Theo Francken: Homofobe NVA’er in regering Michel

Theo Franken_6243371.jpg

Terwijl  men bij Zizo goed moeten zoeken om in het nieuwe federale regeerakkoord iets terug te vinden van het eisenplatform van çavaria legt Theo Francken, een notoir homofoob uit de NVA,  de eed af als minister.

Theo Francken, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging in de nieuwe federale regering liet zich tijdens een e-mail-gesprek (zie dit artikel) ontvallen:  “Ik vind het vreemd dat we oproepen om naar Roze Zaterdag te gaan, maar niet naar de onafhankelijkheidsmars van het KVHV, een studentenvereniging dan nog (…) De holebibeweging heeft alles toch al binnengehaald (…) Wat willen ze nog meer?” De uitspraak werd opgetekend in het boek  Het Vlaanderen van De Wever van Koen Hostyn.

Francken kreeg zijn politieke vorming als student in het beruchte KVHV. Dat heeft hij trouwens gemeen met enkele andere kersverse leden van de federale regering:  Steven Vandeput, Jan Jambon en Pieter De Crem. Ze zijn of waren ooit lid van het KVHV, voluit het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond.  Hoe deze lieverdjes omgaan met hun politieke tegenstanders bleek onlangs nog op een verkiezingsbijeenkomst van de NVA op 25 mei in Gent, waar de KVHV-hit  ‘Cyaankali voor het FDF’  werd gezongen. Facebookvrienschappen tussen N-VA’ers en KVHV’ers zijn voor beide groepen vanzelfsprekend. Je moet maar eens nagaan hoeveel KVHV’ers Piet de Bruyn – de enige verkozene die in de N-VA iets mag doen rond holebi’s – in zijn vriendenkring heeft zitten.

KVHV_Tom Peeters_0001.jpg

Homo-Abortus

Homofobie is nooit ver weg bij deze studenten in oubollig uniform. Tom Peeters, lid van het KVHV-praesidium in Gent, schreef in 2011 in Ons Verbond: “Men zou beter pleiten voor homo-abortus dan homo-adoptie”. Op een N-VA-bijeenkomst maakte KVHV-praeses Jan De Backer  zich sterk dat er een medicijn moet komen tegen transgenderisme: “Als het een aandoening is, kan je het laten behandelen. Het is goed dat er een wet is dat mensen niet in een opvlieging van geslacht gaan veranderen.” Transfobie of wereldvreemdheid?

Naast homofobie is racisme vaste prik bij het KVHV. Zo haalde  het KVHV enkele jaren geleden de Amerikaan David Duke naar Gent. Duke stond ooit aan het hoofd van de Ku Klux Klan en is auteur van het radicale racistische boek My Awakening. Daarin stelt hij voor om de rassen te scheiden in de VS met een aparte staat voor de zwarte Amerikanen. Het boek staat stijf van  racistische, antisemitische, seksistische en homofobe uitspraken.

De Wever populairder dan Di Rupo?

Een en ander dringt blijkbaar niet echt door bij de publieke opinie. Zo blijkt Bart De Wever – die homo’s in één zak probeerde te steken met gesluierde moslima’s  – in een poll van OUTtv populairder te zijn dan Elio Di Rupo. Niet dat Di Rupo zich zo hevig heeft uitgesloofd om het programma van de holebi- en transgenderbeweging te realiseren. Maar De Wever staat nog altijd aan het hoofd van een partij waar de homofoben steeds opnieuw opduiken. “De Wever heeft hard gewerkt aan zijn homovriendelijk imago dit jaar. Zo zetelde hij in de jury van Mister Gay Vlaanderen en gaf hij de toestemming aan het Antwerpse politiekorps om actief deel te nemen aan de Antwerp Pride. Een statement dat zeker kan tellen”, zegt Marc Putman, CEO van OUTtv Europe.  Of dat imago de realiteit in de N-VA  weerspiegelt is een ander paar mouwen.

nva,cavaria,moslim
Wat denkt de N-VA over Conchita Wurst?

Het feit dat Conchita Wurst in dezelfde poll zeer populair blijkt te zijn is dan weer geen goed nieuws voor de N-VA. Toch niet als het de extreem-rechtse leden van de Europese fractie ter ore komt. N-VA zit in één fractie met  de extreem-rechtse Bulgaar Angel Dzhambazk die in een interview verklaarde: “Er groeit een zeer gevaarlijke trend in Europa die de vernietiging van ons waardensysteem beoogt. Een vrouw met baard werd enkele dagen geleden een symbool voor het oude continent. Dit bebaarde schepsel met de Europese naam Conchita Wurst is een genetisch gewijzigd organisme en won het Eurovisiesongfestival. Ik vraag me af of  het de ondeugd van onze tijd is dat we deze perversiteit tolereren. Zo’n songfestival wil ik niet voor mijn kinderen.” Maar allicht is Dzhambazk intussen ingelicht over het motto van de N-VA dat de ene hand beter niet weet wat de andere doet. Voorlopig werkt dat ook: Dewever is populair bij homo’s terwijl hij de partij leidt met de meeste homofoben. Rechtsactueel.com, een website die door talloze N-VA-kiezers bezocht wordt,  vond het optreden van de bij holebi’s en transgenders populaire Conchita alvast onverteerbaar en riep zelfs op om het feestje te verstoren: “Bent u niet opgetogen met deze verspilling van uw belastinggeld?  Het optreden is vrij toegankelijk voor het publiek, op het grote plein naast het Luxemburgplein in Brussel.  Gelet op de vrije meningsuiting mogen toeschouwers ongehinderd zowel hun goed- als afkeuring laten blijken.  Laat u dus vooral niet weerhouden om eens een kijkje te komen nemen!”

nva,cavaria,moslim
Asielzoekers

 “Theo Francken heeft invloed op het aspect seksuele geaardheid en genderidentiteit bij vluchtelingen.” merkt Zizo op. We houden ons hart vast. We weten nu al dat de medewerk(sters) van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (de overheidsdienst die beslist over het al dan niet toekennen van papieren aan asielzoekers) om de drie jaar vervangen worden. Hun ontslag wordt mede bepaald door hun ijver om mensen toe te laten. Wat wil zeggen: hoe meer mensen je asiel verleent hoe sneller je een andere job mag zoeken. Dat betekent ook dat de kennis die deze mensen opbouwen over het complexe bestaan van holebi’s en transgenders die asiel zoeken gewoon verloren gaat met elke medewerk(st)er die aan de deur wordt gezet.  Iets zegt mij dat Theo Francken, die vindt dat “De holebibeweging alles toch al  heeft binnengehaald” niet echt de geschikte persoon is om asielzoekers die holebi of transgender zijn een betere hulp te verlenen tegen vervolging.

Theo Francken_mail_0001
Dit is de email waarin Francken suggereert dat de holebi- en transgenderbeweging zich maar beter zou opheffen omdat ze ‘toch alles al heeft binnengehaald’. Let ook op de typische NVA-retoriek dat homofobie enkel nog bij ‘allochtonen’ zou bestaan