Iran: Homo’s schaden getuigt van egoïsme en onwetendheid

Iran_0001

Dr. Mostafa Eghlima leidt de Iraanse vereniging van maatschappelijk werkers. Hij sprak zich onlangs uit tegen homofobie in Nameh News, een populaire Iraanse website.  Hiermee breekt hij met de typische houding van politieke en religieuze leiders in Iran.

Homoseksuelen zijn op biologisch vlak verschillend van andere mensen. Dat maakt hen niet tot zondaars of criminelen. Je kan deze biologische verschillen vergelijken met het verschil in lichaamslengte. Je kan mensen evenmin verbannen uit de maatschappij omdat ze kleiner zijn dan anderen…

Wie tegen homoseksuelen is getuigt van een middeleeuwse mentaliteit. We horen alle mensen te zien als Gods schepping en hen niet beoordelen op hun huidskleur, lichaamslengte of sociale status…

Iran_0002

Ambtenaren die tegen homoseksuelen zijn werden niet goed opgeleid op dit gebied en veroorzaken heel wat problemen met hun beleid…

Niemand kan deze mensen het recht op een leven ontzeggen… Ze zijn niet verstandelijk gehandicapt… Het is de sociale en familiale druk die hen in de hoek duwt… Sommige families behandelen hun homoseksuele familieleden alsof ze melaats zijn… Homoseksuelen zullen geen problemen kennen als we ons niet bemoeien met hun leven. Ze moeten niet geopereerd worden waardoor hun problemen nog tien keer erger worden…

Homoseksuelen ervaren discriminatie op de arbeidsmarkt, zelfs wanneer ze de meest gekwalificeerde krachten zijn… Mogen wij een man straffen omdat God hem een ander manier van spreken heeft gegeven? Wij hebben niet het recht om Gods schepselen te schaden. Homoseksuelen schade toebrengen getuigt van egoïsme en onwetendheid. Zoals dat ook het geval is als men mensen met een beperking schade toebrengt… De Islam behandelt alle mensen gelijk… Als we de letter van de wet volgen moet iedereen gelijk behandeld worden…

Homoseksuelen zijn net als andere mensen… Ze zijn stiller dan anderen en vallen niemand lastig. Dus waarom zouden we hen opjagen? Gewoon omdat ze zich vrouwelijk gedragen?

In deze samenleving worden ze door de overheid en de politie hard aangepakt… Hun familieleden lachen hen uit. Ouders gedragen zich smerig tegenover hen… Ze kunnen geen werk vinden. Wat moeten ze doen? We hebben deze mensen levend begraven… We hebben alles van hen weggenomen… Dit is onmenselijk en onislamitisch.

Homoseksuelen hadden in het verleden hun plaats in de maatschappij en niemand viel hen lastig… Zo lang de regering homoseksuelen discrimineert zal er een probleem zijn. We moeten deze mensen toelaten in de maatschappij zodat ze productief kunnen zijn en stereotiepen afbreken.

français, moslimDit artikel werd vertaald door Hossein Alizadeh, coördinator van de  International Gay and Lesbian Human Rights Commission voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Alizadeh laat opmerken dat dit artikel niet als bewijs kan worden gezien van een ommezwaai in de officiële Iraanse houding tegenover holebi’s en transgenders. Zijn tekst werd verwijderd van de website die hem publiceerde en dat gebeurde ook met enkele websites die het artikel hadden overgenomen. Op seks tussen personen van hetzelfde geslacht staat de doodstraf in Iran.