David Kato vermoord

afrika

Een eerste ontmoeting met een holebitransgenderactivist kan ook de laatste zijn. Dat was het geval toen ik David Kato in maart 2010 mocht begeleiden bij zijn verblijf in Brussel.

David Kato is dood teruggevonden in zijn woning in de Oegandese hoofdstad Kampala. Volgens ooggetuigen drong een man de woning van Kato binnen en sloeg hem daar twee keer met een hamer. De politie bevestigt dat Kato overleden is, maar zegt de situatie nog verder te onderzoeken. Mogelijk werd hij het slachtoffer van de hetze die door bladen zoals Rolling Stone tegen holebi’s en transgenders wordt gevoerd. David had tegen het blad klacht neergelegd.

Zuid-Afrika

David werkte als leraar op een lagere school. De jongste jaren werd hij een belangrijke holebi-activist na zijn terugkeer uit Zuid-Afrika in 1998. Daar had hij gezien hoe homoseksuelen voor hun vrijheid opkwamen. In 2010 gaf hij zijn werk als leerkracht op. Hij concentreerde zich sindsdien ten volle op zijn activiteiten bij SMUG (Sexual Minorities Uganda). Oeganda is een land waar een sterke homofobie heerst die nog wordt aangewakkerd door sommige lokale media en de autoriteiten. Al langer bestaat er internationale vrees dat het Oegandese parlement de wetgeving tegen homoseksualiteit nog zal verstrengen. David Bahati, het Oegandese parlementslid dat verantwoordelijk is voor het wetsvoorstel dat strengere straffen wil opleggen aan holebi’s werd eind vorig jaar nog genomineerd voor de homofobieprijs.

Vrees voor genocide

Vrienden en medestanders van David omschrijven de activist als iemand die trots was op zijn identiteit en die geen blad voor de mond nam. Hij aarzelde niet om naar de politie te stappen als hij vernam dat homo’s waren opgepakt of naar ziekenhuizen waar hiv-patiënten niet de nodige medicatie kregen. afrika WISH-voorzitter Jan Beddeleem vertelt het volgende over hem: “In een door mij opgenomen interview verwoordde hij duidelijk het gevaar voor zijn leven en het leven van anderen: ‘We zijn als homobeweging de laatste jaren mondiger en actiever geworden. We kwamen op tegen stigmatisering en voor ons recht op aidsmedicijnen. Mensen die beticht werden onder de huidige sodomiewetten, kwamen terug vrij omdat rechters oordeelden dat er geen bewijsmateriaal was. Dit leidde tot ergernis van sommige religieuze machthebbers. Deze evolutie leidde tot een scherpe tegenreactie met de steun van ultraconservatieve kerken uit Amerika. Als de sfeer verder evolueert zoals het nu gaat, dan leidt dit tot een genocide tegen al wie homo, lesbienne of trans is, of wie er ook maar iets mee te maken heeft.”

Vanackere en Peeters moeten reageren

Çavaria en WISH dringen aan op een krachtdadig politiek antwoord. Çavaria zal vandaag nog aan de minister van Buitenlandse Zaken Vanackere vragen om de Oegandese ambassadeur meteen over deze zaak te interpelleren. Oegandese asielzoekers die in Europa een procedure hebben lopen op grond van homoseksualiteit, moeten de garantie krijgen op bescherming. Aan ontwikkelingshulp moeten voorwaarden gekoppeld worden in verband met mensenrechten. Het moet daarin expliciet duidelijk zijn dat holebi- en transgenderrechten ook mensenrechten zijn.afrika

Mieke Stessens van Çavaria: “Ook internationale mensenrechten-ngo’s en ontwikkelingsorganisaties hebben een belangrijke rol te spelen. Holebi- en transgenderrechten worden nogal eens stiefmoederlijk behandeld binnen dit soort organisaties. Deze vreselijke moord bewijst dat dit moet veranderen.” afrikaVlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (sp.a) sluit zich hierbij aan. Hij werkt aan een resolutie waarin “zowel Kris Peeters als Steven Vanackere opgeroepen worden om de Oegandese regering te vragen een dringend en objectief onderzoek te starten en de schuldigen voor deze laffe moord te straffen.”

Hoe zeggen ze dat ook alweer… Als ze één van ons doden staan er tien anderen op om hem te vervangen? Je kan je aanmelden bij WISH.