Trump niet welkom wegens nog méér homofoob

Betoging Trump_2017_0001a
LGBT+ delegatie op de anti Trump betoging vorig jaar

Vorig jaar kwam Donald Trump voor het eerst op bezoek in Brussel. Duizenden – waaronder een delegatie van holebi’s en transgenders – trokken op 24 mei door de straten van Brussel om hun ongenoegen te uiten over zijn beleid. In het artikel De Homofobie van Trump kon je toen al lezen waarom holebi’s en transgenders niet blij zijn met deze president. Intussen zette Trump zijn beleid verder en nam hij verder maatregelen die de positie van LGBT+ en mensen met hiv moeilijker maken.

Trump ontslaat presidentiële adviesraad hiv/aids

President Trump heeft de hele presidentiële adviesraad over hiv /aids ontslagen. Volgens Newsweek werden alle leden van de raad op de hoogte gebracht via een brief die per koerier werd bezorgd. Zo meldde Pink News op 29 december 2019. Voordien kreeg hij zware kritiek van activisten die ervoor waarschuwden dat de voorgestelde bezuinigingen op gezondheidszorg, hiv-preventie en internationale hulp een nieuwe epidemie zouden kunnen veroorzaken. Ook voormalig president Bush waarschuwde in die zin.

Deze beslissing volgde op de sluiting in alle stilte van het kantoor dat zich bezig hield met het nationale aidsbeleid. Dat gebeurde tijdens de presidentiële overgang en Trump is er blijkbaar niet in geslaagd een nieuwe directeur te benoemen.

Scott A Schoettes_0001
Scott A Schoettes

Voormalig lid van de raad en hiv-activist Scott A Schoettes  beschuldigde Trump van het ‘doorvoeren van een zuivering’ door het elimineren van de raad in combinatie met andere beleidsmaatregelen. Zes leden van de adviesraad hadden in juni al ontslag genomen uit protest tegen het terugdraaien van het beleid rond hiv/aids eerder dat jaar. Ze verklaarden dat Trump en zijn regering zich niets aantrekken van dit probleem.

Ontslagbrief

In een gezamenlijke ontslagbrief schreven ze: “Als pleitbezorgers voor mensen met hiv hebben we ons leven gewijd aan de bestrijding van deze ziekte en hebben we niet langer het gevoel dat we dit effectief kunnen doen binnen de grenzen van een adviesorgaan voor een president die het eenvoudigweg niet kan schelen. (…) De Trump-administratie heeft geen strategie om de aan de gang zijnde hiv/aids-epidemie aan te pakken. Ze streeft naar een nul-input van deskundigheid. Dat brengt schade toe aan mensen met hiv en ondermijnt belangrijke stappen vooruit die in de strijd tegen deze ziekte zijn gezet.”

Trump_Women_Patriarchy_2017_01_21_0001.jpg

In hun ontslagbrief bekritiseren de ex-raadsleden ook de politiek rond gezondheidszorg: “We weten wie de grootste verliezers zullen zijn als de deelstaten de mogelijkheid wordt geboden om essentiële gezondheidsmaatregelen te elimineren of verzekeraars in staat te stellen mensen met hiv aanzienlijk meer aan te rekenen dan anderen. Het gaat hier over mensen – velen uit raciale minderheden – in het Zuiden en in landelijke achtergestelde gebieden over het gehele land en gemeenschappen die zich in het epicentrum van de Amerikaanse hiv/aids epidemie bevinden. Het gaat over jonge homo- en biseksuele mannen, gekleurde vrouwen, transgendervrouwen, mensen met een laag inkomen. Het gaat over nieuwe besmettingen in een ongecontroleerde epidemie, nieuwe gevallen die kunnen worden voorkomen door passende zorg voor diegenen die nu al met de ziekte leven.”

De ondertekenaars van de brief stellen dat hun ontslag geen gemakkelijke beslissing was: “De beslissing om af te treden is niet lichtvaardig genomen. We kunnen echter niet voorbijgaan aan de vele signalen die de Trump-administratie geeft de behoeften van mensen met hiv niet ernstig te nemen.”

Woordjes censureren

Eerder werd bekend dat federale instanties het gebruik van woorden zoals ‘transgender’, ‘diversiteit’ en kwetsbaar’ niet meer toestaan.

Trump en de godsdienstvrijheid

Values Voter Summit_0001Donald Trump sprak begin oktober 2077 op de ‘2017 Values Voter Summit, een jaarlijkse politieke conferentie waar conservatieve activisten en parlementsleden – het publiek dat hem steunde bij zijn verkiezing tot president – samenkomen. De conferentie wordt georganiseerd door de Family Research Council. Deze organisatie promoot de traditionele gezinswaarden en staat bekend als zeer homofoob.

Trump sprak er zijn tevredenheid uit over het beleid van zijn administratie waarmee hij de erfenis van het presidentschap van Obama wil terugdraaien en onder de vlag van de religieuze vrijheid discriminaties van LGBT+ opnieuw wil aanzwengelen. Trump zei: “Hoe de tijden veranderd zijn. Maar weet je… nu veranderen ze weer terug. Just remember that.”

Trump verwees naar het beleid van de Amerikaanse procureur-generaal Jeff Sessions: “Op basis van zijn beleidsopties heeft het ministerie van Justitie een nieuwe richtlijn uitgevaardigd aan alle federale agentschappen om ervoor te zorgen dat geen enkele religieuze groepering ooit het doelwit wordt van mijn administratie” zei Trump. “It won’t happen.”

Jeff Sessions_perezhilton_0001
Jeff Sessions en Donald Trump

Het is duidelijk dat hij met deze nieuwe politiek het licht op groen zet voor de discriminatie van LGBT+ in naam van de godsdienstvrijheid. Zo kan een beheerder van de sociale zekerheid die belast is met het verwerken van uitkeringsaanvragen de gelijkwaardigheid van echtgenoten weigeren om religieuze redenen.

“Ik heb beloofd dat in een Trump administratie het religieuze erfgoed van onze natie zal worden gekoesterd, beschermd en verdedigd zoals je dat nooit eerder hebt gezien” zei Trump. “Dat is aan het gebeuren. Je ziet het elke dag, je leest erover.”

Make Peace Great Again_affiche_20180705Trump is hier niet welkom

Donald Trump zal België voor een tweede keer bezoeken. Het Trump Not Welcome-platform roept op om zaterdag 7 juli terug de straat op te gaan: “Wij willen niet meestappen in dit militair opbod ten koste van armoedebestrijding, sociale bescherming, de aanpak van klimaatverandering, een humaan opvangbeleid voor vluchtelingen en een diverse en solidaire samenleving.  (…) Racisme, seksisme, homo- of transfobie, intimidatie, criminalisering van zij die oorlog ontvluchten en mensen die hun huis openstellen uit solidariteit … Rechten waarvoor de strijd lang geleden is aangevat, liggen onder vuur. Wij komen op voor de rechten van alle mensen, vanuit de principes van gelijkheid en solidariteit.”

LGBT-koepelorganisatie Çavaria (Vlaanderen) en Rainbowhouse (Brussel) ondersteunen de oproep.

Zaterdag 7 juli, 15u, Zelfde plaats als vorige keer, links onderaan de grote trap van het Noordstation Brussel, om 15 uur. Te herkennen aan de regenboogvlaggen.

Toespraak van het Rainbowhouse op de betoging Trump Not Welcome

Alle info hier of op Facebook