Wat bezielt het KVHV?

KVHV_werving_1507595_4.jpgKoepelorganisatie çavaria zette de Antwerpse bisschop Bonny op haar shortlist voor haar jaarlijkse Çavaria Campaign Award die op 17 januari wordt uitgereikt. çavaria noemt  zijn recente verklaringen “een hart onder de riem voor gelovige holebi’s en hun ouders en familieleden.”  De bisschop kan dezer dagen elke steuntje in de rug gebruiken. Zijn poging om homoseksualiteit uit de katholieke taboesfeer te halen ligt onder zwaar vuur vanuit extreem-rechtse (KVHV) en de fundamentalistische katholieken van Pro Familia, die een ‘Mars voor het Gezin’ organiseren.

“Monseigneur, wat u voorstelt is niet katholiek!” is de titel van een persbericht, verspreid door het KVHV. Ze reageren daarmee op de open brief die de Antwerpse bisschop Johan Bonny schreef en waarin voorzichtig gepleit wordt voor een minder afwijzende houding tegenover homoseksuelen. De studentenorganisatie KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond) omschrijft zichzelf als ‘Vlaams-nationalistisch, conservatief en traditioneel studentikoos’.  Hun leden  zien eruit alsof ze recht uit de jaren ’50 van vorige eeuw komen.

Wat bezielt het KVHV_0001
KVHV is veel méér dan pinten pakken in studentencafé’s. De organisatie levert politiek personeel voor Vlaams Belang en N-VA

 

Katholieker dan de bisschop?

Het KVHV leest Bonny stevig de les: “Door zijn oproep om homoseksuele relaties binnen de rooms-katholieke kerk een structurele plaats te bieden overschrijdt Mgr. Bonny een nieuwe grens. Deze keer niet van fatsoen, maar van geloofsleer en moraal.”  Hier overdrijft KVHV bewust. Bonny heeft niet meer gedaan dan in zijn open brief – naar aanleiding van de bisschoppensynode over het gezin van oktober vorig jaar – voorzichtig pleiten om het debat over gezin en seksualiteit open te trekken.

KVHV_Johan Bonny_0003.jpg

Zo schrijft hij: “J. en K zijn als homoseksueel koppel getrouwd voor de wet. Voor hun ouders was en blijft hun keuze niet evident. Toch zijn ze thuis even welkom als de andere kinderen. Dat waarderen ze erg van hun ouders en hun familie. Ze hebben het moeilijk met het standpunt van de Kerk.” Bonny ziet hoe de kerk spreekt van ‘regelmatige‘ en ‘onregelmatige‘ situaties. Homoseksualiteit, een echtscheiding of anticonceptie vallen onder die laatste groep. “Maar de realiteit is veel complexer. Dat bipolair denken doet zelden recht aan het levensverhaal van mensen. Deze situaties verdienen meer respect en een genuanceerder oordeel dan uit de taal van kerkelijke documenten blijkt. De Kerk moet haar defensieve houding doorbreken.” zei Bonny op deredactie.be. Dat dit geen gemakkelijke opdracht is mocht blijken uit wat er op de bisschoppensynode gebeurde. De Nederlandse pastor Pierre Valkering in de Zizo-special over religies: “De bisschoppen in Rome hebben het geweldig op hun heupen gekregen doordat het tussenrapport is neergezet als een aardverschuiving. Ze zijn zich doodgeschrokken. Daarom is in het eindrapport alles teruggedraaid. In de eindtekst proef je de irritatie in wat zij hebben ervaren als druk op hen.” De reacties zoals we die hier zien van KVHV en Pro Familia zetten de bisschoppen extra onder druk om alles bij het oude te laten.

KVHV_SYNOD-POPE101414a.jpg


Hoe komt het dat het KVHV zo heftig reageert?

Uit het persbericht van het KVHV: “Wat hier gevraagd wordt, is dus niet een plaats voor homoseksuelen binnen de Kerk.  Die is er namelijk al. Wat Mgr. Bonny wil, is niet nieuwe spelers toelaten tot het spel (want iedereen is reeds toegelaten), maar de spelregels zelf op subtiele wijze veranderen. Hij lijkt seksualiteitsbeleving buiten het sacrament van het huwelijk om te willen verkopen als niet-zondig.  Dit heeft tot gevolg dat iedereen, homoseksuelen zowel als gescheiden mensen, buiten het huwelijk hun relaties seksueel mogen beleven zonder dat dit als zondig wordt bestempeld door de Kerk.”

Mars voor het Gezin_kathedraal Antwerpen_20150104_0001a.jpg

Hun reactie komt niet toevallig tegelijkertijd met het lanceren van de Mars voor het Gezin.  Het voorbije weekend werd iemand met KVHV-pet gespot tussen een groepje propagandisten van de mars (foto) die aan de Antwerpse kathedraal flyers uitdeelden. Het is hen dus menens. De Mars voor het Gezin (lees hier een analyse van hun manifest) wordt de eerste homofobe manifestatie in de Belgische geschiedenis. In het platform van de manifestatie wordt komaf gemaakt met alle rechten die homoseksuelen en vrouwen de voorbije 50 jaar hebben afgedwongen. Dat heeft eigenlijk weinig te maken met al dan niet katholiek zijn. In andere religies (Protestantisme, Islam) bestaan dergelijke homofobe stromingen. Binnen de Belgische katholieke kerk worden ze geformuleerd door aartsbisschop Léonard.

Homofobie en Transfobie bij het KVHV

KVHV_Ratzinger_1507595_4.jpgDe afkeer voor homoseksuelen is niet nieuw bij het KVHV. Op een debat in 2013 pleitte de Gentse verbondvoorzitter Jan De Backer voor een pil tegen transgenderisme:  “Als het een aandoening is, kan je het laten behandelen. Het is goed dat er een wet is dat mensen niet in een opvlieging van geslacht gaan veranderen.” In het profiel van De Backer in hun blad Ons Verbond lezen we dat zijn grootste vrees op politiek vlak de “Verkleutering, vervrouwelijking en vervreemding van de politiek” is.  Hij vindt het ook niet kunnen dat holebi’s en transgenders zich organiseren: “Jullie willen aanvaard worden, maar hebben jullie eigen rusthuizen, verenigingen, feesten … Jullie willen gewoon anders zijn. Jullie stigmatiseren jullie zelf.” Dat het KVHV graag een handje helpt bij dat stigmatiseren bleek toen ze in Gent uitpakten met een ‘Juist Geparkeerd Fuif’. Verkeerd Geparkeerd is de naam van de Gentse holebi-jongerengroep en we leren bij het KVHV dat we ‘juist’ moeten parkeren. Het werd nog iets groffer bij Tom Peeters, lid van het KVHV-praesidium in Gent. Hij schreef in 2011 in Ons Verbond: “Men zou beter pleiten voor homo-abortus dan homo-adoptie”. KVHV is vanuit hun oerkatholieke inspiratie gekant tegen abortus.

KVHV en de Ku Klux Klan

KVHV_ku_klux_klan_1507595_5.jpgKVHV haalde enkele jaren geleden de Amerikaan David Duke naar Gent. Duke stond ooit aan het hoofd van de Ku Klux Klan en is auteur van het radicale racistische boek My Awakening. Daarin stelt hij voor om de rassen te scheiden in de VS met een aparte staat voor de zwarte Amerikanen. In 2005 liet KVHV de Gentse studenten kennismaken met Jean-Marie Le Pen. In juni van dit jaar trok een delegatie van KVHV naar Hongarije en liet zich daar rondleiden door de ondervoorzitter van de antisemitische en fascistische partij Jobbik. Jobbik-woordvoerder  Ádám Mirkóczki noemde in 2014 de Gay Pride een ‘provocatie‘. Hij vond het een schande dat publieke voorzieningen hiervoor gebruikt worden. Hij lanceerde in 2012 een voorstel om iedereen die ‘seksuele afwijkingen populariseert’ te veroordelen tot drie jaar (in aanwezigheid van minderjarigen: vijf jaar) gevangenisstraf. Hij mikte daarmee ook op alle deelnemers van de Pride.

De hoge ambities van het KVHV

KVHV_Wouter Jambon_0001a.jpgKVHV kwam deze zomer nog in het nieuws toen Wouter Jambon, zoon van en KVHV-praeses (foto) zei dat de verhoging van het inschrijvingsgeld op het hoger onderwijs een must is. “Hoger onderwijs is niet voor iedereen weggelegd. Een zeker elitevorming is goed.” En zo komen we bij de intense relaties tussen het KVHV en de N-VA. Een relatie die veel uitgebreider is dan de familieband tusssen Wouter en papa Jan.  Het KVHV voelt zich immers geroepen om haar extreem-rechtse gedachten niet te beperken tot de studentencafé’s.  Toenmalig praeses van KVHV-Gent, Jonas Naeyaert, legde enkele jaren geleden in Humo uit dat zijn studentenbeweging aan elitevorming wil doen. “We willen een speerpunt vormen. Dat is essentieel in onze werking. We willen studenten klaarstomen om in het professionele leven bepaalde agendapunten te bewerkstelligen.” Het is intussen duidelijk dat er binnen die elite voor ‘seksuele afwijkingen’ geen plaats is.

KVHV, N-VA en Vlaams Belang

kvhv_BDW_4205545.jpg

Met de nieuwe regering lijkt dat goed gelukt. Vlaams minister Liesbeth Homans en N-VA-voorzitter Bart De Wever (hier op een bijeenkomst van KVHV-Antwerpen) komen uit de KVHV-stal. In de federale regering zitten ex-KVHV’ers Jan Jambon (minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken), Steven Vandeput (minister van defensie) en Theo Francken  (Federaal Staatssecretaris voor Asiel en Migratie). Francken liet in een e-mail weten niet te begrijpen waarom de N-VA zich laat zien op de Pride: “Ik vind het vreemd dat we oproepen om naar Roze Zaterdag te gaan, maar niet naar de onafhankelijkheidsmars van het KVHV, een studentenvereniging dan nog (…) De holebibeweging heeft alles toch al binnengehaald (…) Wat willen ze nog meer?” Matthias Storme (‘Homofobie is een Mensenrecht‘) die door de N-VA in het bestuur van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme als bestuurder werd aangesteld mocht zijn politieke vorming bij het KVHV ontvangen. Ook de ex-voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging en N-VA-parlementslid Peter De Roover haalde zijn politieke ideeën bij het KVHV.

KVHV_Annemans_1507595_4.jpgEn dan zijn er nog de voorspelbare figuren uit het Vlaams Belang die eeuwige steun en trouw beloofd hebben aan het KVHV: Gerolf Annemans (foto), Alexandra Colen,  Marijke Dillen,  Roeland Raes (notoir ontkenner van de concentratiekampen)  Frieda Vantemsche (tante van Hans Van Temsche) Bart Laeremans en Bruno Valkeniers (ex-voorzitter Vlaams Belang). Frank Vanhecke, nog zo’n ex-voorzitter van het Vlaams Belang, figureert via een steunadvertentie in het verenigingsblad van het KVHV.

KVHV is met zijn homofobe en racistische discours een vaste waarde in de krabbenmand van  Vlaams-Nationalistische partijen en organisaties. Je moet maar eens de facebookvrienden van N-VA’ers erop navlooien, je zal er een bonte mengeling vinden van KVHV’ers en VB’ers.

Wat bezielt het KVHV_0002
Animatie verzekerd als de studenten van het KVHV present zijn. Hier zingen ze een zelfgemaakt lied met als titel ‘Cyaankali voor het FDF‘ op het feest van N-VA in Gent na de verkiezingen van 25 mei. Op dit videofragment zie je de jongens in volle actie.

En dat is nog niet alles…

Over een transgender-militante die uit de N-VA gepest wordt, een Europees parlementslid dat zich onthoudt bij een stemming over homorechten tot het uitschelden van schrijvers en het manipuleren van subsidies om de eigen racistische agenda door te drukken… De N-VA rijgt het ene homofobe incident aan het andere. Je leest het allemaal in dit artikel.

nva,vlaams belang,cavariaLees ook: Comac veroordeelt hommage KVHV aan fascistisch leider 

nva,vlaams belang,cavaria