Het nieuwe vriendje van Mark Demesmaeker

nva,transgender,europaDe vier verkozenen van de N-VA in het Europees Parlement maken deel uit van  de ECR-fractie (Europese Conservatieven en Hervormers). Dat is de groep van Europarlementsleden die de Britse Conservatieve Partij van de Britse premier David Cameron rond zich verzamelde.  De beslissing om met deze extreem-rechtse rakkers in dezelfde groep te gaan zitten werpt een nieuw licht op het stemmingsgedrag van Mark Demesmaeker eerder dit jaar.

Een van de leden van deze fractie is de Bulgaar Angel Dzhambazki. Hij werkte zich onlangs in de kijker door zijn commentaar op Conchita Wurst die het Eurovisiesongfestival 2014 won. Conchita is een man-met-baard die optreedt in vrouwenkleren en daarbij voor zeer uiteenlopende reacties en de nodige verwarring zorgde. Hij gaf het debat over gender onverwacht een nieuwe impuls. Fran Bambust, een van de voorvechters van transgenderrechten vroeg zich in De Morgen af of Conchita meer mocht zijn dan een gimmick: “Laten we toe dat ze een bevraging wordt van genderverwachtingen? Laten we toe dat mensen zich er aan optrekken, en zich op haar beroepen om een eigen zoektocht op te zetten, om zelf ook met geslachten en verwachtingen te spelen? Laten we haar toe als symbool? Of lachen we haar liever weg?” Conchita Wurst_139239407.jpg

“Genetisch gewijzigd organisme” 

Angel Dzhambazk mag dan een voornaam hebben die enige kans van genderrelativering zou doen vermoeden, hij maakte  in een interview op One Europe zeer duidelijk dat hij er zelfs niet mee kan lachen:  “Er groeit een zeer gevaarlijke trend in Europa die de vernietiging van ons waardensysteem beoogt. Een vrouw met baard werd enkele dagen geleden een symbool voor het oude continent. Dit bebaarde schepsel met de Europese naam Conchita Wurst is een genetisch gewijzigd organisme en won het Eurovisiesongfestival. Ik vraag me af of  het de ondeugd van onze tijd is dat we deze perversiteit tolereren. Zo’n songfestival wil ik niet voor mijn kinderen.”

Ondergang van de Beschaving

Jaroslaw Kaczynski_0001.jpegAngel Dzhambazki zal zich  volop kunnen uitleven met de Poolse partij Recht en Rechtvaardigheid die ook in de ECR-fractie zit.  Jaroslaw Kaczynski, mede-oprichter van de partij, zei ooit dat  “de affirmatie van homoseksualiteit leidt tot de ondergang van de beschaving”. Zijn verongelukte broer Lech verbood als burgemeester van Warschau manifestaties zoals de Gay Pride, omdat die obsceen zou zijn en een belediging voor de religieuze gevoelens van anderen. De partij wil abortus aan banden leggen en is tegen euthanasie.

Tegen Adoptie

Ook de toekomstige contacten met de de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland zijn veelbelovend voor Angel.

Alternative für Deutschland_0001.jpg

Die partij had kandidaten op de Europese lijst staan die een website beheren waarin werd opgeroepen tot een manifestatie in Stuttgart tegen een holebi- en genderbewust onderwijsplan. De oproep tot actie werd gretig opgevolgd door extreemrechtse groepen. Hij zal zeker ook op de koffie gaan met de partij Ware Finnen, de partij die gekant is tegen het homohuwelijk, adoptie door holebikoppels en in-vitrofertilisatie.

Racisme en Homofobie

Pia Kjærsgaard_7131256-71f3c5.jpegRacisme en homofobie gaan vaak samen en dat is ook in de ECR-fractie het geval. De Deense Volkspartij,  die 27 procent haalde in de Europese verkiezingen, is een anti-migratiepartij. Toen er uit Zweden kritiek kwam op haar anti-migratiestandpunten reageerde voormalig voorzitster en oprichtster van de partij Pia Kjærsgaard scherp: “Als de Zweden Stockholm, Göteborg of Malmö willen omvormen in een Scandinavisch Beiroet, met clanoorlogen, eremoorden en groepsverkrachtingen, dan moeten ze dat maar doen. We kunnen altijd een muur bouwen op de Sontbrug” (die Zweden en Denemarken verbindt, nvdr). De partij van Pia Kjærsgaard voerde jaren geleden campagne met een affiche waarop een jong meisje stond afgebeeld. “Als zij op pensioen gaat, zal Denemarken een moslimmeerderheid hebben”, luidde de slogan.

Mark Demesmaeker_BHV_0002.jpg
N-VA paste zich op voorhand al aan

De N-VA-verkozenen gaan dus mee aan tafel met deze extreem-rechtse figuren.  Het feit dat de N-VA ervoor koos om aan te sluiten bij de ECR verklaart alvast het stemgedrag van Mark Demesmaeker. Die onthield zich als Europarlementslid tijdens een stemming voor een Europese richtlijn (het ‘Lunacek report’)  tegen homofobie. Een richtlijn waarmee men met name een dam wil opwerpen tegen de groeiende inspanningen van extreem-rechts om holebi- en transgenderrechten te dwarsbomen.  Wat toen nog dubbelzinnig leek, is nu een stuk duidelijker. In het gezelschap de rabiate homo- en transfoben (waartegen het Lunacek Report bedoeld is) in het Europees Parlement kan je die richtlijn maar beter niet goedkeuren.   Dat zou een domper zijn op de sfeer tijdens de ECR-vergaderingen.  En zo krijgen we alweer een staaltje van wat zo stilaan het label van de N-VA is geworden als het over holebi- en transgenderrechten gaat: de ene hand mag niet weten wat de andere doet.  In Antwerpen mag Bart De Wever op Mister Gay Vlaanderen de winnaar drie kussen geven. In het Europees Parlement – waar ook rond LHBT-rechten meer beslissingen genomen worden – kruipt de N-VA in de mand van homofoob en racistisch extreem-rechts.  Hoe gaat dat aflopen? Pittig detail: Ulrike Lunacek, Europarlementslid voor Die Grünen en geestelijke moeder van deze richtlijn, werd tijdens de pride in Wenen door een onbekende aangevallen met een bijtend zuur… Zitten de extreem-rechtse vriendjes van de N-VA daar voor iets tussen?

Hoe ‘eurosceptisch’ is de N-VA eigenlijk?

In de berichtgeving over de toetreding van de N-VA tot de ECR-fractie las je dat het een fractie van ‘eurosceptici‘ is en dat de N-VA dus ook wel eurosceptisch zal zijn.  Toen de partij zich onthield bij de stemming over de Europese antidiscriminatierichtlijn werd inderdaad het argument ingeroepen dat  het aan de individuele lidstaten is om over dergelijke zaken te beslissen. Dat staat scherp in  tegenstelling met de houding van de N-VA als het over sociaaleconomische  thema’s gaat. Daar mag Europa blijkbaar wel volop de lakens uitdelen en dat komt meestal neer op een besparingsbeleid. Na de verkiezingen van 25 mei 2014 werd N-VA-voorzitter Bart De Wever als informateur aangeduid voor het vormen van een federale regering. Daaruit kwam een nota.  Die nota van De Wever begint, heel opvallend, met de opsomming van een reeks Europese richtlijnen. “Wie dacht dat de N-VA sinds haar alliantie met ‘eurosceptische’ partijen als de Ware Finnen zich kritischer zou opstellen tegen het beleid van de Europese Commissie is eraan voor de moeite” schrijft Koen Hostyn. “Zo schreef de partij al in 2011, toen de Europese commissie strengere besparingsrichtlijnen oplegde voor Europese lidstaten: “Wij als N-VA juichen de strengere aanpak van Europa toe. Deze externe druk is in ons land trouwens de enige manier om drastisch te saneren en een aantal hervormingen door te voeren. Veel van wat Europa aanbeveelt, komt trouwens goed overeen met het N-VA programma.” Conclusie: als holebi’s en transgenders rekenen op de N-VA om in Europa hun rechten te verdedigen geeft de N-VA niet thuis. Als het gaat om besparingen en daling van de koopkracht voelt deze partij zich als een vis in het Europese water.

Conchita Wurst treedt binnenkort op tijdens de Antwerp Pride en was ook al te zien op de London Pride.