Homoseksualiteit bij Allochtonen onbespreekbaar?

Mekka_0001

Homoseksualiteit en etnisch-culturele minderheden. Een onmogelijke combinatie?  Brussel, Leuven en Gent werden dit jaar opgeschrikt door incidenten van geweld tegen homo’s. Er werd steeds gewezen in de richting van allochtone jongeren. Soms terecht, vaak niet. In Nederland hebben de Marokkanen daar intussen een beter zicht op gekregen. Ze komen het U en mij vertellen op 8 juni.

Men verwijst ook graag naar het taboe rond homoseksualiteit binnen bepaalde minderheidsgroepen. Allochtone holebi’s en transgenders ervaren heel wat drempels in hun emancipatie. Het is vaak niet evident om seksuele gevoelens te verzoenen met verwachtingen binnen het gezin of met hun geloof. Langs de andere kant wordt er vanuit traditionele holebi-organisaties vooral de klemtoon gelegd op coming-out.

Er beweegt heel wat

Merhaba – die de gespreksavond organiseert – werkt al jaren rond deze materie en ziet dat er de laatste jaren heel wat beweegt, zo ook bij verenigingen van etnisch-culturele minderheden (ECM). In Vlaanderen veroordeelde het Minderhedenforum meermaals met klem geweld omwille van geaardheid en nam ze deel aan anti-geweldacties. Merhaba zelf is sinds enkele jaren zowel lid van de holebikoepel Çavaria als een aantal koepels van etnisch-culturele minderheden.

Atlas_Mohammed Bencheikh_El Kaddouri0001.jpg
Lezing en sofagesprek

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) heeft de voorbije jaren in eigen kring gesprekken georganiseerd rond het thema homoseksualiteit, ondanks weerstand van de achterban. Mohammed Bencheikh en Habib El Kaddouri (foto’s links) vertellen hoe het project rond ‘homo emancipatie’ is gegroeid, welke weerstanden ze al dan niet hebben overwonnen en wat de perspectieven zijn voor de toekomst.

Wat denken de Marokkaanse Belgen?

Nadien gaan we in gesprek met vertegenwoordigers van enkele Belgische verenigingen. Mohammed Chakkar (Federatie Marokkaanse Verenigingen), Ursula Jaramillo (Minderhedenforum), Yilmaz Koçak (CDF) en Suzanne Monkasa (CCAEB) praten met moderator Riadh Bahri (VRT, foto rechts) over weerstanden die zij zien in het bespreekbaar maken van homoseksualiteit en welke rol organisaties voor etnische en culturele minderheden in deze kunnen spelen.

moslim, cavaria

Psychotherapeute Sultan Balli blikt terug op avond en  gaat na welke implicaties een grotere bespreekbaaheid kan hebben op vlak van relatievorming van allochtone holebi’s met hun partner, familie en vrienden.

Vrijdag 8 juni om 19u30 in het Atlasgebouw – zaal Canvas, Carnotstraat 110 2060 Antwerpen. Deelname gratis. De plaatsen zijn beperkt. Snel inschrijven dus via communicatie@merhaba.be.