Çavaria bezorgd om hoge zelfdodingscijfers

cavaria,jongerenVandaag is het Wereld Suïcidepreventiedag. Een niet te missen aanleiding om de hoge zelfmoordcijfers bij holebi’s en transgenders onder de aandacht te brengen. Çavaria stuurde een persbericht uit.

De zelfmoordcijfers in Vlaanderen liggen fors hoger dan het Europese gemiddelde. In 2009 stierven 1102 Vlamingen door zelfdoding, een stijging tegenover het jaar voordien. Holebi’s en transgenders zijn een bijzonder kwetsbare groep als het om zelfdoding gaat.

Cijfers liggen hoger bij holebi’s en transgenders

33% tot 45% van de holebi’s heeft tijdens het opgroeien zelfmoordgedachten. 12,4% van de homojongens onderneemt effectief een zelfmoordpoging. Tegenover 5,9% van de heterojongens is dat meer dan het dubbele. Deze cijfers komen uit een onderzoek uit 2000, geleid door wijlen Professor John Vincke. Uit het Welebi-onderzoek van 2009 blijkt dat 56,6% van de lesbische en bi-meisjes er minstens één keer ernstig aan dacht een einde te maken aan haar leven. 14,4% had minstens één suïcidepoging achter de rug. Uit een onderzoek van Joz Motmans van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid bleek dat voor de groep van transseksuelen (mensen wiens geslacht juridisch en operatief wordt aangepast) maar liefst 62,3% ooit gespeeld heeft met de gedachte aan zelfmoord. 22% ondernam ten minste één zelfmoordpoging.

Red de Holebifoon

cavaria,jongerenÇavaria pleit voor een doelgroepgerichte aanpak om het zelfdodingsrisico voor deze specifieke groep terug te dringen. Er zijn structurele middelen voor de Holebifoon, die wegens de bezuinigingswoede van de Vlaamse Overheid dreigt te verdwijnen. Mieke Stessens van Çavaria legt uit: “De Holebifoon is een laagdrempelige hulplijn waar mensen een luisterend oor vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat zo’n initiatief broodnodig blijft om het welzijn van onze doelgroep te verbeteren. Voor transgenders is er momenteel zelfs geen centraal aanspreekpunt waar zij door een deskundige beluisterd kunnen worden” Eerder moest Çavaria holebitext reeds stopzetten wegens gebrek aan geld.

Extra aandacht voor kwetsbare groepen

Çavaria dringt er bij minister Vandeurzen op aan om in de nieuwe plannen over suïcidepreventie voldoende aandacht te besteden aan kwetsbare doelgroepen. Mieke Stessens: “De toegankelijkheid van de welzijnssector voor holebi’s en transgenders vergroten, is een prioriteit. Ook moet blijvend gewerkt worden aan een mentaliteitswijziging. Çavaria streeft onophoudelijk naar een samenleving waarin holebi’s en transgenders zichzelf kunnen zijn en een leven kunnen uitbouwen, vrij van angst voor de reacties van hun omgeving en vrij van vooroordelen, discriminatie en geweld. Onze doelgroep is kwetsbaar op het vlak van welzijn en zelfdoding. Hij verdient dus gepaste, specifieke zorg. Wij willen die bijzonder graag geven, en willen daarvoor graag meewerken met de overheid aan het suïcidepreventiebeleid, “ besluit Stessens.

lesbian kiss_0001

Lees ook: “We geven holebi-tieners de boodschap dat ze suicidaal zijn.”