Eindelijk reactie op geweld in Brussel

lesbian_kiss_stop001.jpg

Wie de LGBT beweging een beetje kent zal de naam Outrage! (verontwaardiging) wel gehoord hebben. Het is sedert jaar een dag een militante groep  die in Groot Brittanië actie voert. In Brussel is een groep met dezelfde naam opgericht naar aanleiding van het homofobe geweld. Er was het incident met Bart, dat ruim de media haalde.  Zaterdag was het meer van dattum, dit keer waren Marleen en Veerle (niet op deze foto) het slachtoffer.

Emily Woestenenk, vriendin van de het koppeltje, vertelt het verhaal: “Gisteren werden 2 lieve meiden die ik ken, in elkaar geslagen. Ze liepen hand in hand, zoals wel meer koppeltjes dat doen. Ze liepen juist de hoek om van hun huis, toen een lafaard besloot dat lesbiennes in elkaar geslagen dienen te worden. Eén kwam er nog redelijk vanaf met een bloedneus, de ander werd met haar hoofd op de stoep gebeukt en heeft een gebroken neus. Ze konden daarna ontkomen aan de aanvaller en werden in een winkel opgevangen, ook door de politie. Dergelijk geweld moet uitgeroeid worden. Wat wordt er van een prachtstad als Brussel als een homo, lesbienne, biseksueel, transgender of wie zich dan ook als niet hetero identificeert, niet meer veilig is buiten zijn of haar eigen huis?” Het incident deed zich voor even na 10 uur aan de Vijfhoek in Brussel.

Outrage! reageert

Outrage_logo003.jpgOutrage! verstuurde naar aanleiding van de aanval op de twee meisjes haar eerste persbericht: “Er bestaat in dit land een goed wettelijk kader dat holebi’s in theorie beschermt. We moeten echter vaststellen dat dit in de praktijk geen garanties biedt. Wij vragen: 1/ dat onthaal door de politiediensten beter afgestemd wordt op deze problematiek. Hier worden reeds inspanningen geleverd in samenwerking met het Regenbooghuis, maar er is nog ruimte voor verbetering. 2/ meer politietoezicht op straat. 3/ blijvende aandacht voor homofoob geweld, zowel bij de LGBT-gemeenschap als bij het bredere publiek. 4/ dat het onderwijsmateriaal wordt aangepast aan de huidige maatschappelijke diversiteit. Outrage! en het Regenbooghuis blijven strijden voor een tolerant en veilig Brussel en rekenen op blijvende inspanningen van politie, justitie en politiek.”

Samenwerking

Outrage_logo003.jpgOutrage! omschrijft zichzelf als volgt: “Wij zijn een Belgische, open gemeenschap, gebaseerd op de LGBT-gemeenschap, verenigd in de strijd tegen homofobie, discriminatie en geweld jegens ons. Wij streven er naar samen te werken met zowel verenigingen als individuen, en zullen onze rechten en waardigheid doen gelden door gerichte, politieke, radicale doch vreedzame actie te ondernemen, teneinde positieve verandering teweeg te brengen.” De groep werkt nauw samen met het Regenbooghuis, de Brusselse koepelorganisatie voor Brusselse holebi- en transgenderverenigingen.

Geen overbodige luxe

Outrage_logo003.jpgOutrage! is nodig. Zowel vanuit de politieke wereld als vanuit de LGBT beweging werd op de homofobe incidenten immers heel lauw gereageerd. Pascal Smet, minister van Brussel, onderwijs en gelijke kansen (wat zou die man niet allemaal kunnen doen als er wat meer pit in zat!) deed niets behalve herhalen dat we aangifte moeten doen als we zoiets meemaken. Dat is nodig, maar wat gaat het beleid intussen doen? Het is alsof we eerst nog eens allemaal een formulier moeten gaan invullen om de statistieken te doen kloppen alvorens men er iets gaat aan doen. In de VS noemen ze dat: ‘Red Tape’, bureaucratie. Het probleem is gekend, maar er moeten nog wat ‘formaliteiten‘ vervuld worden alvorens men maatregelen neemt. Zo zetten politici zichzelf uit de wind. Çavaria doet totnogtoe niet veel meer dan de minister napraten en weigert de politici voor hun verantwoordelijkheid te stellen.

Je kan kan meewerken met Outrage! Meld je aan op de facebookgroep, via contact@outrage.be of bij marjan@rainbowhouse.be

Het volledige dossier Brussel op deze blog. Het artikel in De Standaard. Een volledig overzicht van de persbelangstelling vind je op de facebookpagina.