Gemengde Gevoelens

Cavaria_gemengde gevoelens.jpg

Wat gaat de Vlaamse regering doen voor holebi’s en transgenders? Çavaria las voor U de beleidsnota’s van de nieuwe ministers en staatssecretarissen.

Koepelorganisatie Çavaria reageert met gemengde gevoelens op de Vlaamse beleidsnota’s.  Dat kan je hier lezen. “Op de beleidsdomeinen Welzijn en Onderwijs gaat men vooruit, maar de verwachte stap voorwaarts in het Vlaamse gelijkekansenbeleid blijft uit” schrijft Çavariawoordvoerder Jeroen Borghs:  “We zeggen al jaren dat werken aan gelijke kansen en tegen discriminatie en geweld een gedeelde inspanning moet zijn van de voltallige regering. Eindelijk wordt er naar ons geluisterd en zien we holebi’s en transgenders uitgebreid opduiken in de beleidsnota’s Onderwijs en Welzijn. Verder komen holebi’s en transgenders ook aan bod in de beleidsnota’s Sport, Werk, Inburgering, Buitenlands Beleid, Jeugd en Brussel.” Tot zover de feestvreugde.  Laten we vooral niet vergeten dat dit beleid nog moet worden uitgevoerd en dat het bovendien pistes uitzet die niet veel goeds beloven.

Els Robeyns_0001.jpg


De gids van Homans

De beleidsverklaring zorgde al voor hilariteit en verontwaardiging.  Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns (SP.A) op ZizoOnline: “De minister gaat een gids opstellen voor  holebi’s die tips geeft om geweldsituaties te vermijden en indien nodig om ermee om te gaan! In plaats van gaybashers aan te pakken gaan we tips geven aan holebi’s om situaties te vermijden! Dat is toch werkelijk de wereld op zijn kop. Zelfs als de minister zegt te willen sensibiliseren, blijft het een feit dat je met zo’n gids ergens de schuld legt bij de holebi’s. Je kan geweld als je wil immers vermijden. Van zulke stigmatiserende boodschappen word ik oprecht kwaad. We moeten de publieke opinie sensibiliseren en niet die van de holebigemeenschap.” Hiermee geeft Liesbeth Homans niet enkel aan dat racisme relatief is. Ook homofobie is blijkbaar ‘te vermijden’. Kijk es aan. De vrouwenbeweging voert actie tegen verkrachting met de slogan: “Veroordeel de verkrachter, niet het slachtoffer”.Ik geef om de Holebifoon_0002.jpg


En de Holebifoon?

Tijdens de verkiezingsdebatten riepen alle kandidaten het om het luidst: de Holebifoon zou door de volgende regering worden gered. Er zou een einde komen aan het organiseren van feestjes en BBQ’s om deze dienst boven water te houden. Niets tegen feesten hoor, maar ze mogen niet dienen als alibi om de overheidssteun aan de holebi- en transgenderbeweging af te bouwen.  Ook  het Transgender Infopunt heeft geld nodig. Jeroen Borghs is not amused: “Er wordt dan ook niet gesproken over een structurele verankering van het Transgender Infopunt (TIP) of de Holebifoon – de hulplijn voor holebi’s. Het TIP heeft zijn nut meer dan bewezen en de Holebifoon moet het al jaren stellen zonder structurele subsidies. De toekomst van beiden is dus allesbehalve rooskleurig.”

Vrijwilligers: trek uw plan

Uit de beleidsverklaring van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen:  “Op een recent symposium van 1813, de zelfmoordlijn, is aandacht geschonken  aan de kracht van vrijwilligersinzet. We zien het belang daarvan ook terug bij onder andere Tele-Onthaal, de LEIF-lijn en de Holebifoon. Deze initiatieven werken quasi uitsluitend met vrijwilligers. We zullen het vrijwilligerswerk dan ook blijven promoten zodat meer vrijwilligers gerekruteerd kunnen worden. Hierbij wordt voorzien in een gepaste vorming van de vrijwilligers, waarbij rekening gehouden wordt met een specifieke aanpak voor de risicogroepen. Daarnaast stimuleren en ondersteunen we de reguliere welzijns- en gezondheidsvoorzieningen om nog meer vrijwilligers in te schakelen in hun hulpaanbod. Hiervoor bouwen we onder andere een toegankelijke website uit. Kernboodschap bij het promoten van vrijwilligerswerk is het positief waarderen van het maatschappelijk nuttige karakter van hun engagement en de meerwaarde die dit biedt, als bijdrage aan de opbouw van een warme en solidaire samenleving.” Hebt U hem? Geen centen dus om de vrijwilligers te omkaderen. De holebifoon werkt al sedert het begin met vrijwilligers en dat is prima. Maar dat gaat niet zonder een professionele omkadering door betaalde krachten. En die komen er dus niet. Tot zover de verkiezingsbelofte van NVA en CD&V.

Welke religie zou Homans bedoelen?

Deze passage in de beleidsnota van Homans kan je moeilijk anders dan islamofoob noemen: “Religie speelt een belangrijke rol in de houding tegenover holebi’s en transgenders. Hoe belangrijker de positie van religie in het leven van mensen, hoe moeilijker de acceptatie van holebiseksualiteit. Bepaalde gemeenschappen waar religie een belangrijke rol speelt, hebben een minder positieve houding tegenover seksuele diversiteit. Het kruispunt ‘etniciteit versus seksuele identiteit’ blijft tot op vandaag een complexe beleidsuitdaging.”  Racisme en islamofobie zijn intussen al zo diep doorgedrongen dat je gewoon tussen neus en lippen de omschrijving  ‘bepaalde gemeenschappen’ moet laten vallen  om iedereen instemmend richting moslims te zien staren.  En dat is ook de bedoeling van de NVA.  We hoorden hetzelfde in de verkiezingsdebatten en Bart De Wever verkondigt het graag: homofobie? Dat is een moslimprobleem.  Naast die hardnekkigheid blijft men ook steeds dezelfde vrijblijvende algemeenheden herhalen: “Enerzijds ligt de uitdaging in het verhogen van de zelfredzaamheid van holebi’s en transgenders met een migratieachtergrond, anderzijds in het verhogen van de holebi- en transgendervriendelijkheid binnen bepaalde etnischculturele en/of religieuze gemeenschappen.” Nu kan je precies dezelfde tekst produceren over de ‘holebi- en transgendergemeenschap’  waarin je homo- en transfobie vervangt door racisme en islamofobie.

Liesbeth Homans_0001.jpg
Neen, dat heeft Liesbeth Homans (nog) niet gezegd. Maar ze zei het wel al over racisme

Kruispuntdenken

En zo komen we bij een belangrijke discussie. Jeroen Borghs: “Vanuit kruispuntdenken is een geïntegreerde en solidaire aanpak echter nodig. Mensen zijn niet eendimensionaal. Iedereen bevindt zich op het kruispunt van verschillende identiteiten. Discriminatie van holebi’s en transgenders aanpakken kan dus enkel door alle vormen van discriminatie weg te werken. De verwachte stap vooruit blijft uit. Minister Homans (N-VA)  verduidelijkt onvoldoende hoe ze wil streven naar een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen krijgt.” Maar het is logisch dat Homans aan die kant potdoof is. Kruispuntdenken is voor haar een gruwel. Dat zou immers betekenen dat ze ook het racisme in vraag moet stellen. Maar zoals we weten is racisme voor Homans relatief.  Dus verwacht van haar niet dat ze moslims en holebi’s samenbrengt om samen sterker te worden in hun strijd tegen discriminatie. Het zal aan de bewegingen van holebi’s en allochtonen zelf zijn om dat te organiseren.

Theo Franken_eetfestijn_426450_1.jpeg
Francken en Storme

Ik heb al eens discussies op facebook met NVA-homo’s. Ze tillen zwaar aan mijn standpunt dat een holebi- of transgenderactvist niet thuis hoort in partijen als de NVA en het Vlaams Belang. Ze beginnen dan op te scheppen over het grote holebi-transgendernetwerk dat ze in de NVA hebben. Nu moet er in dat fameuze netwerk de voorbije maanden toch een flinke kortsluiting hebben gezeten. Blijkbaar kon Theo Francken, van wie we weten dat hij vindt dat holebi’s en transgenders eigenlijk alles bereikt hebben probleemloos staatssecretaris worden. Matthias Storme, de griezelige professor die al jaren ten strijde trekt tegen de antidiscrimininatiewetgeving waar we zo hard voor gevochten hebben, mag van de NVA in de Nederlandstalige kamer van het  Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme gaan zitten. Een vos in het kippenhok, zeg maar. Waarvoor dient de aanwezigheid van georganiseerde holebi’s en transgenders in de NVA als je dat soort dingen gewild of ongewild laat passeren?  Je zou dus de tekst van de beleidsverklaring van Homans kunnen parafraseren: “NVA-lidmaatschap speelt een belangrijke rol in de houding tegenover holebi’s en transgenders. Hoe belangrijker de positie van de NVA in het leven van mensen, hoe moeilijker de acceptatie van holebiseksualiteit.” Maar misschien is het NVA-netwerk van de mensen die onze obediëntie zijn toegedaan al volop aan het lobbyen om Francken en Storme op hun praalwagen te krijgen in de pride van 2015?  Het zou een fraai staaltje van NVA-cynisme zijn. Nu ja: Theo Francken ondertekende voor de verkiezingen het eisenplatform van Çavaria. Raar voor iemand die beweert dat Çavaria eigenlijk geen eisenplatform meer nodig heeft.

klaslokaal_0001.jpg


Minder geld voor Gelijke Onderwijskansen

We willen dat het onderwijs een belangrijke rol speelt in de strijd tegen homo- en transfobie. We weten ook dat dit in kansarme milieus zeker nodig is. Hoe lager het onderwijsniveau hoe groter de kans op homo- en transfobie.  En het gaat niet enkel over dat ene probleem:  Als je echt gelijke rechten wil, moet je extra middelen inzetten om de ongelijkheid te verminderen.  Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) maakt een einde aan de extra steun voor kansarme leerlingen in de basisfinanciering van scholen. We weten dat veel van die kansarme leerlingen uit ‘bepaalde gemeenschappen’ komen en dus extra omkadering nodig hebben waarbij ook aandacht kan besteed worden aan gender en seksualiteit.  Antwerps schepen voor Onderwijs Claude Marinower (VLD) vreest dat steden met een “superdiverse populatie” zoals Antwerpen het slachtoffer zullen worden. Moeten we verbaasd zijn  dat de straten er niet veiliger op worden voor holebi’s en transgenders omdat jongeren geen betere opvoeding krijgen rond seksualiteit en gender? Neen, daarover zullen we niet verbaasd zijn. De ronkende verklaringen van Liesbeth Homans over een “grotere openheid binnen die gemeenschappen rond seksuele diversiteit” zullen alvast niet echt veel aarde aan de dijk brengen in vele scholen als die niet de middelen krijgen om daarrond te werken.


Çavaria wacht…

Çavaria wacht nu op concrete initiatieven van de ministers:  “We geloven in de goede intenties van de Vlaamse regering” zegt Borghs, “we zijn dan ook bereid om constructief mee te werken aan oplossingen voor de aangehaalde pijnpunten in de beleidsnota’s.” Intussen is Çavaria ook aangesloten bij Hart boven Hard, een samenwerkingsverband van syndicale en middenveldorganisaties dat het wel iets scherper stelt. Uit hun septemberverklaring:  “Het gaat ons niet alleen om de besparingen. Het regeerakkoord vertaalt ‘waarde’ in uitsluitend economische termen. De vele dimensies van het rijke menselijke bestaan – de lerende, de creatieve, de spelende, de zorgende, de sociale, de liefhebbende… mens – moeten plaatsmaken voor de economische dimensie. Het is intussen toch wel duidelijk dat het economische als enge maatstaf niet de fijnste en zeker niet de eerlijkste wereld oplevert?”

Gemengde Gevoelens_Hart boven Hard_00001
Hart boven Hard op de vakbondsbetoging


Mobiliseert Çavaria ook?

Het zou mooi zijn als Çavaria ook mobiliseert.  Het aanbod om constructief mee te werken mag dan het obligate einde van een persbericht zijn, we weten dat dit niet zal volstaan. Als we willen dat er iets beweegt zullen we zelf in beweging moeten komen. Om het even heel concreet te maken: Koepelorganisatie Çavaria en de jongerenbeweging WJNH groeperen samen een honderdtal organisaties. Als je aan elke organisatie vraagt om één persoon te vinden die mee actie wil voeren en de helft gaat daarop in dan kom je al snel aan 50 mensen. Dat zou fantastisch zijn.  Het zal niet van de eerste keer lukken maar het is gewoon nog niet geprobeerd.  Of toch al even. Enkele maanden voor de verkiezingen lanceerde Çavaria een actie rond het meemoederschap. In geen tijd kregen ze 3.000 handtekeningen bijeen. Er is dus een grote actiebereidheid waarmee je veel méér kan doen. Er was ook direct resultaat:  Vlak voor de verkiezingen keurde het federaal parlement  het wetsvoorstel rond meemoederschap goed. Çavaria lanceerde in de verkiezingsperiode vijf eisen en vroeg alle verkiezingskandidaten om deze te onderschrijven.

– Onderwijs met oog voor holebi’s en transgenders

– Een suïcidepreventiebeleid op maat van holebi’s en transgenders

– Werk maken van de strijd tegen homofoob en transfoob geweld

– Rechtspositie van transgenders verbeteren

– Werk maken van de strijd tegen hiv

Dit gebeurde vrij massaal. Het is nu zeer belangrijk om actie te voeren rond die eisen en de politici aan hun beloftes te herinneren. Als in elk aangesloten centrum van Çavaria iemand nadenkt over de vorm van die acties staan we aan het begin van een sterke, militante beweging. We hebben een grote holebi- en transgenderbeweging uitgebouwd, het wordt tijd dat die haar kracht laat zien. Dat kan enkel door mobilisatie.