N-VA blijft holebi’s schofferen

Spandoek op de Pride in1997_3961125112.jpgBescherming tegen discriminatie was één van de centrale strijdpunten in de holebibeweging van de jaren ’90. (op de foto: Spandoek op de Pride in1997) Een van de wetten die holebi’s en transgenders beschermt is de antidiscriminatiewet.  De dossiers hierover worden behandeld door het  Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme (ook bekend als CGKR). Het Vlaams Belang en de N-VA willen het centrum afschaffen en het ziet er naar uit dat dit onder de nieuwe federale regering ook dreigt te gebeuren. Dat zal ook gevolgen hebben voor de positie van koepelorganisatie Çavaria.

“Antidiscriminatiewetten? Nonsens!”

De meerderheid moest de vier leden aanduiden van de Nederlandstalige kamer van het Centrum. De N-VA vaardigt Matthias Storme af. Het Centrum moet waken over de naleving van de antidiscriminatiewet en net Storme startte enkele jaren geleden een procedure bij het Belgisch Grondwettelijk Hof tegen de antidiscriminatiewet. Want “discrimineren is een mensenrecht”, vond hij. De antidiscriminatiewetten noemde hij nonsens.

Christophe Callewaert schrijft op De Wereld Morgen: “Het Vlaamse regeerakkoord belooft het Centrum te evalueren. Met de benoeming van Matthias Storme hoeft niemand nog te twijfelen welke richting die evaluatie zal uitgaan. Directeur Jozef De Witte van het Centrum heeft helaas zolang zijn best gedaan om de N-VA-stroming niet voor de borst te stoten dat weinig slachtoffers van discriminatie wakker zullen liggen van de ontmanteling van het Centrum.”

Comateuze toestand

Het Centrum mag dan een gebrek aan daadkracht vertonen, het blijft een instrument om racisme en homofobie te helpen bestrijden. Bovendien heeft koepelorganisatie Çavaria sedert jaren de behandeling van klachten wegens homofobie aan het Centrum uitbesteed. De ontmanteling ervan zou dus betekenen dat Çavaria die dossiers opnieuw  zelf zal moeten behandelen. Maar ook Çavaria zal klappen krijgen door de bezuinigingen en het is dus nog maar de vraag om men daar mensen gaat kunnen betalen om dat te doen. Dat weten ze bij de N-VA zeer goed. Jan Blommaert: “Bij gebrek aan een meerderheid krijgt de N-VA het Centrum alsnog niet afgeschaft; het is de taak van Storme om het stapje voor stapje naar een comateuze toestand te leiden. Gegeven de ondubbelzinnige en herhaalde denigrerende uitspraken van Staatssecretaris voor Migratie en Asiel Theo Francken over belangrijke delen van zijn doelpubliek is zo’n comateuze toestand natuurlijk heel erg welkom voor de N-VA.” 

cavaria,nva
De slogan van de N-VA op de pride ‘Anders durven denken & doen’ krijgt wel een zeer wrange nasmaak

Dit is de N-VA vandaag

Met het aanduiden van Matthias Storme bevestigt de N-VA dat ze absoluut niet geïnteresseerd is in het beschermen van minderheden.  Bovendien wordt een verworvenheid van de holebi- en transgenderbeweging gewoon te grabbel gegooid. En dit is geen uitschuiver uit het verleden zoals de homofobie in de mail van Theo Francken of de speech van Jan Jambon op een feestje van collaborateurs  (We weten intussen ook dat Jambon mee aan de basis lag van de VB-afdeling in Brasschaat). Dit is de NVA-politiek van vandaag.

cavaria,nva
Wie is Matthias Storme? 

Matthias Storme is professor aan de KU Leuven en de Universiteit van Antwerpen. Op de foto ziet U hem tijdens de door extreem-rechts gedomineerde IJzerwake.  Hij was derde lijstduwer op de N-VA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen (getrokken door Siegfried Bracke) van 2012 in Gent. Storme is één van de vele N-VA-politici waarbij je nooit goed weet waar hun sympathie nu werkelijk ligt. Zo riep hij –   als N-VA-bestuurslid – in 2004 op om voor het Vlaams Belang te stemmen. Hij noemde dat “bijna een morele plicht”.  Hij reageerde daarmee op de beslissing van het Gentse Hof van Beroep, dat op 21 april 2004 drie vzw’s van het Vlaams Blok had veroordeeld wegens inbreuken op de racismewet, ondermeer wegens hun beruchte 70-puntenplan.  Pittig detail: in dat 70-puntenplan werd de afschaffing van het  Centrum (toen bekend als CGKR) bepleit.

Hij stapte uit het partijbestuur maar in een gezamenlijk persbericht van Storme en de N-VA klinkt het: “De N-VA herhaalt dat de partij geen probleem heeft met de veroordeling van de anti-racismewet door Matthias Storme en zijn kritiek op de gerechtelijke vervolging van politieke partijen.”  Het cordon sanitaire, een afspraak tussen de democratische partijen om nooit samen te werken met het VB kon toen ook niet op zijn sympathie rekenen: “Als je het cordon ruim interpreteert, wordt iedereen die zelfs maar genuanceerd naar het Blok kijkt, geviseerd. Dat komt neer op het instellen van een schutkring en is al kwalijker.” Storme en de N-VA gaven dus toen al aan dat het verschil tussen Vlaams Belang en N-VA helemaal niet zo groot is.

cavaria,nva
“Homofobie is een mensenrecht” 

In een interview met Menzo van juni 2004 zei  Storme: “Racisme is natuurlijk dom. Er bestaat maar één ding dat nog dommer is: antiracisme. Antiracisme sluit de geesten.” Menzo noteerde toen ook: “Mocht ik ooit in het parlement zetelen, dan zou mijn eerste wetsvoorstel de eis tot afschaffing van de antiracismewet en antidiscriminatiewet zijn” Op een bijeenkomst van de rechts-liberale denktank Nova Civitas (foto) trok hij van leer tegen de antidiscriminatiewet: “De winnaars zijn enkele goed georganiseerde minderheidsgroepen die vandaag de politieke agenda bepalen en de hele samenleving deconstrueren en koloniseren vanuit hun partijdige belang. Voor deze laatste zin heb ik in 2003 een nominatie gekregen voor de homofobieprijs. Helaas had het Vaticaan toen een nog homofobere uitspraak gedaan, zodat zij met de prijs zijn gaan lopen”. Ook genoteerd die avond:  “Zo is homofobie geen misdrijf, maar een mensenrecht. Natuurlijk heeft iedereen het recht om homofobie te bestrijden, net zoals iedereen het recht heeft om de bestrijders van homofobie ‘fobomanen’ te noemen”.

Storme probeerde ook met een procedure bij het Arbitragehof de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor koppels van hetzelfde geslacht ongedaan te maken. Dat mislukte.

Waarom doet de N-VA dit?

cavaria,nvaDe N-VA is geen ‘alternatief‘ voor het Vlaams Belang.  Beide partijen zijn doordrongen van een ideologie die we kennen vanuit de collaboratie: het solidarisme. Dat is geen onschuldige folklore. PVDA-voorzitter Peter Mertens: “De N-VA is geen partij van nostalgici naar de Nieuwe Orde van drie kwart eeuw geleden. Maar ze is wel op zoek om het solidarisme van toen naar vandaag te vertalen. En dat zou alle antifascisten en democraten moeten verontrusten. Het is bijzonder jammer dat de antifascistische reflex bij de liberalen van de Open Vld en de MR is verdwenen, in ruil voor wat regeringspostjes. Net zoals bij sommige linksen die meegaan in heel dat verhaal over folklore. We weten waartoe dat hele idee van een organische solidaristische samenleving geleid heeft. In Italië onder Mussolini, in Duitsland onder Hitler en uiteindelijk in heel Europa. Vakbonden en linkse partijen die verboden werden, en het ‘zuiveren’ van alle mensen die ‘anders’ waren dan de ‘organische samenlevingsnorm’. Daarom is dit alles gevaarlijk en daarom blijven wij ook antifascisten. De komende beweging gaat over het zout en het brood, over de index en het pensioen, maar ook over hoe de bakkerij georganiseerd is en over de rechten die de broodbakkers zullen hebben in de samenleving van morgen.”