Mayibuye-ondertekenaars: Mensenrechen zijn ondeelbaar

Mayibuye Pledge_Happy Africa Day_10418290_7.jpgAfrika moet opnieuw aanknopen bij oude tradities van verzet en een gezamenlijke strijd voeren voor alle sociaal-economische rechten, die van holebi’s en transgenders inbegrepen. Dat is de boodschap van MAYIBUYE! IAFRICA!

This article in English

 

In januari 2014 begon een groep Afrikanen uit diverse landen en van diverse religieuze, politieke en pluimage een gesprek over de verslechterende toestand van hun continent, het fundamentalisme dat hen verdeelt en de vele vormen van geweld dat hen kwaad berokkenen:  “Aanvankelijk werden we aangespoord door de gewelddadige wetten in Nigeria en Oeganda tegen Afrikanen wiens seksuele oriëntatie en genderidentiteit niet strookt met de gangbare normen en het lot van Afrikaanse vrouwen.  We hebben deze verklaring opgesteld om onszelf en anderen te mobiliseren en te her-engageren rond een platform om Afrika opnieuw te verbeelden en te transformeren in de traditie van onze bevrijdingsstrijd en in de geest van onze voorouders. We gebruiken de titel MAYIBUYE! IAFRICA! – een slogan uit de bevrijdingsstrijd van Zuidelijk Afrika die betekent: ‘Breng Afrika terug’. Het is een oproep tot zelfbeschikking, diversiteit en rechtvaardigheid en een terugkeer naar onze tradities van verzet. Wij hopen dat u met ons mee doet.”

Pompe Afrique_1528585_6.jpgMAYIBUYE! iAFRICA!

Op deze Afrikaanse bevrijdingsdag stellen de ondertekenaars van deze verklaring met ernstige bezorgdheid vast dat zich op het hele (Afrikaanse) continent een dieper worden crisis voordoet in de democratie. We stellen een groeiende neoliberale economische orde vast, een verdieping van het patriarchaat, homofobie, transfobie, heteroseksisme en andere.

We zien vooral de verslechtering van de sociale en economische omstandigheden van mensen die beroofd zijn van hun waardigheid. De autonomie over hun leven, lichaam, land en de natuurlijke hulpbronnen werd hen afgenomen, alsook het recht op onderdak, voedsel, water, onderwijs en gezondheidszorg.

Wij willen de aandacht  vragen van alle vrijheidslievende mensen  – zowel op het continent als over de hele wereld – voor het doordringende en slopende geweld dat mensen marginaliseert.  Dit is het gevolg van de verdeeldheid, onrechtvaardige wetten en beleidsdaden van regeringen die niet reageren op de noden van hun volk maar zich laten leiden door financiële belangen. Wij veroordelen de pogingen om de veelzijdige Afrikaanse erfenis te vervlakken tot gelegaliseerde haat en discriminatie.

Wij roepen om om wereldwijd de krachten van de Afrikanen te verenigen om te werken aan een continent waar zelfbeschikking, fysiek, emotioneel, sociaal en economisch welzijn gegarandeerd is voor iedereen. Wij verzetten ons samen tegen alle vormen van geweld en militarisme. We pleiten voor een veroordeling van het tussen de gemeenschappen en de staat gesteund geweld zoals momenteel wijdverbreid in in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Kenia. Tegen systematisch geweld tegen Afrikanen op basis van hun reële of veronderstelde seksuele geaardheid en genderidentiteit, zoals in Nigeria en Oeganda; en endemische geweld tegen vrouwen, meisjes en niet-genderconforme personen, zoals blijkt uit de ontvoeringen van meisjes en gebrek aan adequate respons in Nigeria.

Wij herinneren aan de kritische bijdragen die Afrikanen in de loop van de geschiedenis hebben geleverd bij het bepalen en verdedigen van principes van rechtvaardigheid, solidariteit, bevrijding en diversiteit. Wij begroeten alle Afrikanen die hierover spreken en gesproken hebben.

Wij pleiten voor een terugkeer van Afrika naar:

– Het herdenken van ons leven los van de neo-koloniale macht.

– Ons losmaken van de structuren, systemen en personen die verantwoordelijk zijn voor het verdwijnen van onze geschiedenis, tradities, democratische beginselen en respect voor de mensheid en het uitwissen van onze cultuur, verzet, creativiteit en volksmacht.

– Het heroveren en handhaven van onze rijke erfenis en cultureel besef van collectiviteit, vrijheid, zelfbeschikking en Ubuntu.

– Het nemen van individuele en collectieve verantwoordelijkheid om zowel wereldwijd als lokaal te strijden tegen de verarming en de onteigening van de meerderheid van de Afrikaanse bevolking.

– Vechten om een einde te maken aan het geweld en de militarisering die ons allemaal vernietigt of schaden.

– Vechten om een einde te maken aan de hebzucht en onderdrukkende macht die verantwoordelijk is voor de vernietiging van ons land en de Aarde.

Mayibuye_banner

Wij erkennen, bevestigen onderstaande noden in Afrika en dringen aan op de leniging ervan:

Economische en ecologische rechtvaardigheid, herverdeling van de macht en van het land, gebruik van onze enorme middelen in het voordeel van onze mensen en de genezing van onze moeder Aarde.

– Uitroeien van militarisme en alle vormen van geweld, met inbegrip van het geweld van onderdrukkende wetten en armoede.

– Raciale en etnische gerechtigheid.

– Politieke aanpassingen zodat iedereen – zonder discriminatie basis van seksualiteit, sekse of gender –  toegang heeft tot instanties en diensten en kan deelnemen aan het culturele leven. Herstel van de ruimtes die vrij zijn van fundamentalisme.

– Afrika heeft Afrikanen nodig die onze toekomst en vrijheid vorm geven en opbouwen. Wij geloven dat Afrikanen in al hun veelzijdigheid het potentieel hebben om de wereld te veranderen.

Wij, ondergetekenden, engageren ons ertoe om actief te werken aan het Afrika dat we willen.

Contactpersonen: Dawn Cavanagh, Pouline Kimani, Phumzile Mtetwa

facebook_logo_klein.jpg