Oeganda: Museveni geeft startsein voor de grote opkuis

Oeganda_Museveni geeft startsein voor de grote opkuis_0001

Yoweri Museveni, president van Oeganda, heeft vandaag  de anti-homowet ondertekend. WISH roept op tot méér solidariteit en pakt uit met 12 actievoorstellen.

Homoseksueel gedrag wordt strafbaar gesteld met levenslange gevangenis. Ook het niet aangeven van zo’n gedrag. Ouders zullen bijgevolg onder de nieuwe wet tot drie jaar cel riskeren indien ze hun lesbische dochter of homoseksuele zoon niet binnen de 24 uur aangeven bij de politie. Het “promoten” van homoseksualiteit kan dan weer bestraft worden met tot zeven jaar gevangenisstraf. Jan Beddeleem van WISH: “Met de handtekening van de president ligt de weg open voor een ware opkuis: een ‘sogicleansing’ (= het uitleveren aan politie of het uitdrijven of opruimen van iedereen met een afwijkende seksuele oriëntatie of genderidentiteit). Van Noord tot Zuid, van Oost tot West.”

Internationale druk maakte geen indruk

De termijn waarover de president beschikt om uit vrije wil de wet te onderteken liep af op 23 februari, het einde van het voorbije weekend. Daarna komt in geval van een weigering, een parlementaire procedure op gang waarbij door een nieuwe agendering en een plenaire stemming de wet alsnog van kracht wordt.Vorig weekend kondigde president Museveni op een partijcongres (ter voorbereiding van de verkiezingen van 2016) aan dat hij de anti-homowet zou ondertekenen en dat hij daarbij vertrouwde op het oordeel van de wetenschappers die hem adviseerden. De internationale gemeenschap deed nog een ultieme poging om de druk op Oeganda op te drijven. Het Witte Huis, de EU en vele andere landen deden publieke statements of discrete inspanningen om alsnog het tij te keren. Het voorbije weekend leek het er nog even op dat de president zou wachten op advies van buitenlandse wetenschappers maar dat idee bleek geen lang leven beschoren.  Jan Beddeleem: “De realiteit van een president die aast op herverkiezing en de rationaliteit van een beweging die opkomt voor de fundamentele rechten van de mens zijn uiteindelijk onverzoenbaar gebleken. President Museveni koos door de ondertekening voor het verzekeren zijn politieke loopbaan. Museveni kiest er dusvoor om de wet persoonlijk te ondertekenen en bezwijkt daarbij duidelijk voor de binnenlandse druk en de hoge verwachtingen binnen zijn eigen partij.”

De strijd gaat door: 12 actievoorstellen

WISH vzw (Werkgroep voor Internationale Solidariteit met LGBT), steunt de oproep van de Oegandese coalitie Civil Society Coalition on Human Rights & Constitutional Law – CSCHRCL (Coalitie van het middenveld voor de mensenrechten en de grondwet) om op alle mogelijke manieren actie te voeren en de druk op de ketel te houden.  Jan Beddeleem: “De situatie in Oeganda is zeer gespannen en voor de veiligheid van de LHBTgemeenschap is een volgehouden internationale aandacht en veroordeling van de wetgeving cruciaal. Dat de coalitie ondanks de bitter harde realiteit niet over één nacht ijs gaat, maar nog steeds samenhangend en krachtig uit de hoek komt mag blijken uit de consensus die in deze extreme omstandigheden bereikt werd omtrent de lijst van en dozijn gewenste acties.”

Oeganda_Museveni geeft startsein voor de grote opkuis_Homomonument Amsterdam
Protestactie aan het Homomonument in Amsterdam, 18 januari 2014

1. Demonstreer overal ter wereld tegen de anti-homowet en voer krachtige actie.

2. Vraag met aandrang aan multinationals die actief zijn in Oeganda om stelling te nemen.

3. Verspreid verklaringen waarin de regering van Oeganda wordt veroordeeld en andere wereldleiders en regering worden opgeroepen tot actie en stellingname.

4. Verzoek uw eigen regering de ambassadeur terug te roepen voor strategisch overleg.

5. Dwing buitenlandse leiders tot publieke veroordelingen bij alle mogelijke gelegenheden.

6. Overtuig beroemdheden en mediafiguren tot het veroordelen van de wet.

7. Vraag hulporganisaties positie te kiezen en de wet te veroordelen, inzonderheid internationale organisaties die werken rond aids/hiv. Bijvoorbeeld: USAID, Pepfar, CDC, Global fund e.a.

8. Werk samen met elke mogelijke niet-LHBT-partnerorganisaties die in in Oeganda actief zijn om de effecten van de huidige wetgeving te keren en hen het inzicht bij te brengen dat de wet raakt aan het actiedomein van elke vrije vereniging.

Protest_Sweden_February 18_ 2014.jpg9. Vraag international aandacht voor corruptie, mensenhandel, landroof, gebrekkige volksgezondheid, censuur en de nieuwe drastische wet op de openbare orde om de aandacht te richten op de reële problemen wat écht in het belang van de bevolking is.

10. Breng religieuze leiders ertoe standpunt in te nemen en verklaringen de wereld in te sturen die oproepen tot tolerantie en inclusiviteit.

11. Lever een bijdrage op financieel of technisch vlak of door uw eigen inzet aan de werkzaamheden van de coalitie en de LHBT-groepen in Oeganda. Er is nog een lange juridische weg te gaan voor het grondwettelijk hof, daarbij is alle hulp welkom.

12. Stop niet met helpen. De coalitie is er geen voorstander van om budgetten van ontwikkelingssamenwerking te schrappen, maar zal zich niet verzetten als landen deze beslissing nemen.