Çavaria eist snelle uitvoering actieplan homo- en transfobe discriminatie

cavaria,ihsane jarfi

Zaterdag organiseerde çavaria, de holebi- en transgenderkoepel van Vlaanderen en Brussel, ‘Opvallen en Rechtslaan’,een congres over homo- en transfoob geweld. Aan het congres namen meer dan 150 mensen deel. “De uitkomst van het congres is duidelijk”, zegt Yves Aerts, coördinator van çavaria, “wij eisen dat het interfederaal actieplan ter bestrijding van homofobe en transfobe discriminatie zo snel mogelijk wordt uitgevoerd.”

cavaria,ihsane jarfiIn de voormiddag lieten verschillende experts hun licht schijnen op homo- en transfobie. Een hoogtepunt was de emotionele getuigenis van Hassan Jarfi (foto), de vader van de vermoorde Ihsane Jarfi. Ook Naima Charkaoui van het Minderhedenforum nam het woord. In de namiddag waren er onder meer workshops van de Belgian Rainbow Cops, de vereniging van en voor holebi en transgender personeelsleden van de federale politie, Merhaba en Hollaback die een krijtactie rond straatintimidatie deden in de Brusselse straten.

cavaria,ihsane jarfi‘Neem de wortel van het probleem weg’

Na het actieplan tegen homo- en transfoob geweld van begin dit jaar is er nu ook een actieplan dat focust op homofobe en transfobe discriminatie. “Het is zeer belangrijk dat dit tweede actieplan er kwam”, verklaart Jeroen Borghs (foto), de nieuwe woordvoerder van çavaria. “Het bestrijden van homofoob en transfoob geweld is belangrijk, maar daar stoppen neemt de wortel van het probleem niet weg. Daarvoor moeten we ruimer kijken en homofobe en transfobe discriminatie in het algemeen aanpakken”Dat is wat dit tweede actieplan poogt te doen.

 

Onderwijs en sensibilisering

cavaria,ihsane jarfi

Enerzijds focust het actieplan op het wegwerken van structureel discriminerende situaties door het aanpassen van wet- en regelgeving. Anderzijds is er ook aandacht voor het bestrijden van stereotypen en het verbreden van normen in de ruimere samenleving. “We zijn blij dat er in het actieplan aandacht gaat naar onderwijs en sensibilisering”, zegt Yves Aerts,“maar we hopen ook dat het niet bij een plan blijft. Nu is het tijd om de actieplannen uit te voeren.”

“We weten bijvoorbeeld dat de magistratuur en het openbaar ministerie zich niet altijd even goed bewust zijn van de specifieke situatie waarin slachtoffers van homo- en transfoob geweld zich bevinden”, zegt Jeroen Borghs. “Vaak is het moeilijk voor slachtoffers om aan te tonen dat zij effectief het slachtoffer waren van homofoob of transfoob geweld, of krijgen ze te horen dat het moeilijk is om daders voor zulke feiten te vervolgen. We hopen dan ook dat er snel extra training rond homo- en transfobie komt voor politie en magistraten.”

cavaria,ihsane jarfiWeerbaarheid verhogen

Ook aan de slachtoffer kant is er ruimte voor verbetering. “Mensen die zich slecht voelen in hun vel worden sneller het slachtoffer van homo- en transfoob geweld”, aldus Yves Aerts. “Daarom dat we teleurgesteld zijn dat er niet meer aandacht is voor algemeen welzijn. Meer inzetten op antipestbeleid, suïcidepreventie en de strijd tegen vereenzaming maakt mensen meer weerbaar en kan homo-en transfoob geweld voorkomen.”

Wetgeving uitbreiden met transgenders

Tot slot vraagt çavaria ook dat de plannen om de antidiscriminatiewetgeving uit te breiden onmiddellijk worden uitgevoerd. “Het opnemen van genderidentiteit en genderexpressie in de antidiscriminatiewetgeving is een topprioriteit voor ons”, zegt Jeroen Borghs. “Ook dringen we aan bij onze politici om alle discriminatiewetgevingen gelijk te schakelen. Het snijdt geen hout dat er bvb andere procedures zijn voor racisme en homo- of transfobie.”

cavaria,ihsane jarfi

Uit het officiële verslag van dit congres (dat je hier kan lezen): “Yvan Brys, de man achter de immer kritische blog Holebiplus, publiceerde nog voor het congres een lijst van interessante sprekers. Hij contacteerde ook gegadigden om ze aan te moedigen tot deelname.”

Nog enkele foto’s van het congres.