Transgender Infopunt biedt eerstelijnshulp

Transgender_main_0001.pngIn amper tien jaar tijd steeg het aantal hulpvragen van transgenders bij het UZ Gent van nauwelijks twintig volwassen patiënten per jaar in de jaren negentig tot boven de honderd het voorbije jaar. Dat hiermee ook de nood aan een eerstehulpslijn steeg, spreekt voor zich. Het Transgender Infopunt, dat vrijdag 15 maart officieel werd opgestart door Pascal Smet, Vlaams minister van Gelijke Kansen, komt dan ook bijzonder gelegen.

Stijgende cijfers

Transgender_Prof. dr. T’Sjoen0002.pngSteeds meer transgenders komen langs met hulpvragen. Betekent dit dan er meer mensen een kloof tussen hun geslacht en hoe ze zichzelf zien? Prof. dr. T’Sjoen  van UZ Gent vermoedt eerder dan steeds meer mensen nu een naam kunnen kleven op hun vraag, en daarom bij hen aankloppen. “De toegenomen aandacht voor het transgender thema in de media en het beleid leidt meer mensen tot bij de gespecialiseerde hulp”, zegt hij. Wat waarschijnlijk een vicieuze cirkel kan opleveren: meer patiënten zorgen voor meer aandacht, meer aandacht voor meer herkenning, en die dan weer voor meer hulpvragen.

Het gaat hierbij overigens niet alleen om volwassen transgenders. Er komen ook steeds meer ouders met hun kinderen langs. “Tien jaar geleden hadden we slechts een handvol dossiers”, vertelt T’Sjoen, “en nu ontvangen we haast 40 nieuwe gezinnen per jaar.”

Meer nood aan opvang

Dr. Motmans van het het nieuwe Transgender Infopunt legt uit dat hier de reden ligt voor het nieuwe centrum. “Dat steeds meer mensen hun weg vinden naar de specialisten is een goede zaak, maar tegelijk zorgt het ook voor langere wachtlijsten”, zegt hij. “En dan zijn er nog heel wat transgenders die nooit medische hulp zoeken, maar wel met vragen zitten over discriminatie of op zoek zijn naar een praatgroep. Tel daar alle partners, ouders, familie, vrienden, scholen, werkgevers, collega’s enzovoort bij, en je weet dat de groep met vragen zeer groot is. Zelfs voordat we van start gingen met het Infopunt, stond de telefoon hier al roodgloeiend.”

Transgender_Joz Motmans0001.png

Transgender Infopunt

Het Transgender Infopunt kwam er met de steun van de Vlaamse Overheid, in het kader van het gelijkekansenbeleid van minister Smet. Deze dienst wordt om praktische redenen ondergebracht in het UZ Gent, maar zal neutraal functioneren.

Transgender_Logo_0001.png“Je kan bij ons terecht met alle vragen naar zorg, informatie of ondersteuning over de diverse aspecten van transgenderisme, zoals werkgerelateerde thema’s, discriminatie en meer”, zegt Motmans. “Het is de bedoeling dat we een laagdrempelig aanspreekpunt bieden voor transgender personen, hun familie en andere naaste contacten en hulpverleners.”

Dr. Joz Motmans is aangesteld als coördinator van het Infopunt en neemt in die functie de dagelijkse werking op zich. De dienstverlening van het Transgender Infopunt staat is gratis, ongebonden, vrijwillig, open en toegankelijk voor iedereen, en anoniem (indien gewenst). De website  biedt een overzicht van alle relevante vragen over identiteit, leven als transgender, transgenderzorg of procedures voor o.a. geslachtswijziging en klachtenmelding.

transgender