“Na de negende eeuw ging het mis”

Mushin Hendrickx_0001

Muhsin Hendricks is imam en openlijk homo. Hij is niet de enige. Daayiee Abdullah is ook imam en openlijk homo. Een gesprek met Daayiee vind je hier. Het verhaal van Muhsin hieronder.

De ‘roze imam’ Muhsin Hendricks maakt geen geheim van zijn homoseksualiteit. Daarmee maak je doorgaans geen vrienden in de moslimwereld. “Allah houdt van diversiteit, hij heeft die zelf geschapen.” Al toen hij vijf was, wist hij dat hij anders was. Een linkshandig jochie, dat liever zijn moeder hielp met koken dan zijn vader met klussen. En dat, als beginnende puber, op jongens bleek te vallen. Daarover praten was uitgesloten; in het orthodox-islamitische milieu waarin hij opgroeide was homoseksualiteit een taboe, vertelt de nu 41-jarige Muhsin Hendricks uit Kaapstad. “Mijn grootvader was een geestelijk leider, zijn familie moest een voorbeeldig leven leiden.”

Muhsin Hendricks_Dayee.jpg
Mushin Hendricks en Daayiee Abdullah

Roze imam, zo noemen de mensen hem. Hendricks is een gelovige imam én homo, geen gebruikelijke combinatie. Hij zit in het gebouw van COC Nederland, de organisatie die hem uitnodigde voor een bezoek aan Amsterdam. Hij praat zacht, vriendelijk. Vrouwelijk, haast.

In 1998 richtte hij The Inner Circle op, om islamitische jongeren te helpen uit de kast te komen. Een Nederlandse tak van de organisatie is in oprichting. Zelf legde Hendricks een lange weg af voordat hij uit durfde te komen voor zijn geaardheid. Als adolescent vertrok hij naar Pakistan, om theologie te studeren, in het voetspoor van zijn grootvader.

Mushin_joomla_logo_black.jpg

“Ik was er eenzaam, teruggeworpen op mijzelf. Mensen zeiden tegen me: zodra je van een vrouw geproefd hebt, ben je voorgoed genezen.” Het liep anders. Een gearrangeerd huwelijk, waaruit drie kinderen voortkwamen, liep na zes jaar op de klippen. Hendricks keerde terug naar Kaapstad, waar hij aan de slag ging als imam en koranleraar. Het was een moeilijke tijd. “Ik voelde mij schuldig. En op God was ik heel boos.” Het keerpunt kwam, vertelt hij, op zijn 29ste. “Ik wilde geen dubbelleven meer leiden. Voor het eerst aanvaardde ik mijzelf helemaal zoals ik was. Daarmee verdween ook het schuldgevoel. Want ik heb niet gekozen voor mijn geaardheid. Ik draag geen schuld.” 

Openlijk sprak hij nu over zijn homoseksuele identiteit. In de pers werd zijn verhaal breed uitgemeten. Familie en bekenden waren geschokt. “Hoewel ik denk dat veel mensen het al wel wisten. Ik bedoel, het was overduidelijk dat ik homo was. Ik was erg, eh, feminien.” Hij giechelt.

Mushin Hendrickx_0002

De reacties van de wijdere moslimgemeenschap logen er niet om, vervolgt hij. “‘Jou moesten ze van een berg afgooien’, riepen mensen op straat. ‘Jij gaat naar de hel’.” Zijn school ontsloeg hem.  Hendricks week uit naar Johannesburg, waar een vriend hem onder zijn hoede nam. Daar, in de luwte, was er tijd voor theologische bezinning. De visie die daar tot rijping kwam, inspireerde hem zes jaar later, terug in Kaapstad, om zich in te zetten voor de emancipatie van islamitische homo’s.

Hoe heeft u uw geaardheid met uw geloof weten te verzoenen?

Ik ging niet naar de Koran om antwoorden te vinden. Diep van binnen wist ik dat Allah mij liefheeft. Hij houdt van homo’s. Hij houdt van diversiteit, hij heeft die zelf geschapen. Ik ontdekte dat de Koran deze intuïtie bevestigde.

Allah heeft homoseksualiteit zelf geschapen? 

Ja. Net zoals hij verschillende kleuren, talen en naties gewild heeft. De islam is niet tegen de natuur.

Mushin Hendrickx_0003

Dat zal iedere moslim beamen. Het probleem is juist dat volgens veel moslims homoseksualiteit onnatuurlijk is – en dus tegen de islam.

Wanneer noem je iets natuurlijk? En wie bepaalt dat? Psychologen en antropologen hebben bewezen dat homoseksualiteit al voorkomt zolang de menselijke soort bestaat. Toch wijzen moslimtheologen het nog steeds af. Seksualiteit, zeggen zij, is bedoeld voor de omgang tussen man en vrouw. Slechts dan is het natuurlijk.

Hebben zij daar, puur biologisch gezien, niet gelijk in?

Maar hoe kan mijn geaardheid onnatuurlijk zijn? Ze is mij aangeboren. Alle andere ‘oorzaken’ waren op mij niet van toepassing: ik werd niet mishandeld als een kind, ik had een goede band met mijn vader.

Mushin_boy0001.jpgChristelijke theologen hebben het soms over een ‘gebroken wereld’. Zij zien in homoseksualiteit een gevolg van de zondeval. 

Die visie komt in de islamitische theologie niet echt voor. De islam kent geen leer van de erfzonde. Nee, het was geen zonde. Ik ben nooit opzettelijk tegen Gods wet in opstand gekomen. (denkt na) Alle aspecten van het leven zouden onder de vleugels van je religie moeten vallen. Dus ook je geaardheid. Als de islam daar geen ruimte voor laat, is er iets mis met de islam. Ik heb veel geworsteld met de vraag: moet ik de islam verwerpen omdat moslims me niet accepteren, of hebben die moslims misschien een verkeerd beeld van de islam? Ik ontdekte dat er in de loop van de geschiedenis een verkeerde interpretatie de theologie is ingeslopen, die tot homofobie leidt. De oorspronkelijke islam was een dergelijke afkeer van homo’s vreemd.

Mushin_writing0001.jpgIn de Koran wordt niet negatief over homo’s gesproken?

De discussie spitst zich toe op het verhaal van Sodom en Gomorra. Daaruit zou af te leiden zijn dat homoseksualiteit verkeerd is. Maar als je goed naar de context van die passage kijkt, dan blijkt dat het hier niet om een vrijwillige, maar om een gedwongen seksuele handeling gaat. Dát is de zonde.  Het verhaal van Sodom en Gommora gaat niet over mij. Het veroordeelt perverse seksuele handelingen tussen mannen, niet homoseksualiteit als zodanig.  Voor de rest wordt in de Koran niet gesproken over het onderwerp. Sterker, er bestaat niet eens een woord voor.

Uit stilte kun je meerdere dingen afleiden. Stilte kan goedkeuring beduiden, maar kan ook betekenen dat homoseksualiteit in Mohammeds tijd zo’n vanzelfsprekend taboe was, dat het niet nodig was die te benoemen.

(knikt) Goed punt.

Mushin_boy_fingers0001.jpgHomofobie komt niet voort uit de islam, maar uit de cultuur, zegt u. Waarom zijn islamitische landen dan zo veroordelend jegens homo’s?

Het zijn masculiene culturen. De islam is gegrondvest op een patriarchale samenlevingsvorm. Macho’s kunnen moeilijk omgaan met vrouwelijke, zachte types. In een mannenmaatschappij wordt seks tussen mannen als iets afschuwelijk gezien. Alle islamitische rechtsscholen zeggen dat homo’s moeten worden gedood. Ze verschillen alleen van mening over de vraag hoe precies.

De islam is van meet af aan geënt op een patriarchale cultuur, zegt u. Dan zou je uit de stilte van de Koran het tegenovergestelde moeten afleiden dan wat u doet.

(even stil) Misschien heb je gelijk… Toch denk ik dat Mohammed homoseksualiteit aanvaardde.

Maar welke aanwijzingen heeft u daarvoor?

Die vind ik in de hadiths, de verhalen en uitspraken die later aan Mohammed zijn toegeschreven. In de vroegste verzameling met hadiths, die van Boekhari uit de negende eeuw, staat dat toen Mohammed in Medina kwam, hij daar de muhannathun (letterlijk: ‘vrouwelijken’) ontmoette. Dat waren mannen die als zeer feminien worden beschreven. Ze droegen kleurrijke kleding. Oftewel, het waren homo’s. Op een dag werd een van hen bij de profeet gebracht. Hij had zijn handen met hennep beschilderd. Daaraan namen de andere mannen in de gemeenschap aanstoot. De profeet zei: ‘het is verboden iemand te doden die bidt’, want hij herkende de man van de moskee. Het doet er niet toe welke geaardheid je hebt, bedoelde Mohammed. Wat werkelijk telt, is hoe vroom je bent.

Mushin_marriage0001.jpgErgens na de negende eeuw ging het mis. Dan kom je opeens hadiths tegen waarin mannen die seks hebben met elkaar tot de dood worden veroordeeld. Het is niet zeker dat Mohammed dit ook zo gezegd heeft.

In april treedt u in het huwelijk. Met een man, een orthodoxe hindoe. Mag dat wel, trouwen met een ongelovige?

(glimlacht) Allah is genadevol en barmhartig.

Bron: Reuters

Meer info op de site van Merhaba