De kunst van het verbieden

 

De kunst van het verbieden_0001

Volgens de planning van Muziekclub Democrazy zou vanavond de Jamaicaanse rapper Sizzla optreden in de Vooruit in Gent. Het zal voor een andere keer zijn. 

Sizzla mag niet optreden omdat vermoed wordt dat hij homofobe teksten zal brengen. Teksten die  het verbranden, roosteren en verschroeien van homo’s (batty boys) bepleiten. Eerst zou het concert uitwijken naar de ArtCube in Gent. De afgelopen dagen is er echter zoveel commotie ontstaan dat ook dat niet meer kan. Jan Roegiers (sp.a)Sizzla_Jan Roegiers0001.jpg is formeel: “Het is helemaal niet duidelijk dat de man de laatste jaren zulke homofobe teksten niet meer brengt. Los daarvan vind ik dit een erg slecht signaal. Organisatoren brengen altijd het verhaal van ‘het recht op vrije meningsuiting’, maar in tijden waarin homobashing weer aan een opmars bezig is, en mensen in elkaar geslagen worden omdat ze homo zijn, vind ik niet dat dit een argument is om zo’n concert te rechtvaardigen” zegt hij in De Morgen van 3 april.

Geen vuiltje aan de lucht in Nederland

Dat wordt tegengesproken door Democrazy: “We hebben met het Sizzla management contact gehad over de inhoud van het repertoire dat hij tijdens de komende tournee gaat brengen. De playlist met nummers is door het management aan ons bezorgd. Het is zeer duidelijk dat Sizzla geen haatdragende teksten zal zingen. Dit is ook contractueel vastgelegd. Bij niet-naleving ervan zullen we ook niet nalaten om hiertegen klacht in te dienen. Sizzla speelde afgelopen weekend op de Nederlandse podia in Amsterdam (de Melkweg), Rotterdam, Groningen en Leiden. Ook hier was er geen sprake van de opname van controversiële teksten.” Dat laatste wordt bevestigd door de Gay Krant en het Algemeen Dagblad. Sizzla heeft in Nederland geen homofobe teksten gebracht. Dat bevestigt dus wat Democrazy zegt.

Sizzla_Democrazy0001.jpg

Organisatoren in de tang

“Vreemd hoe zaken soms plots snel kunnen gaan…” noteerde Jan Roegiers dinsdagmorgen op Facebook. Zo vreemd is dat niet. Stijn De Geest weet wel waarom:  “‎Jan Roegiers zorgde er toen wel voor dat er in de beheersovereenkomsten en subisidiereglementen met alle Vlaamse culturele instellingen een nondiscriminatieclausule kwam. Haat op het podium staat sindsdien gelijk met geen geld meer voor dat podium: zou dit nu meespelen? Een klein beetje zo ;-)” Democrazy mocht spijkerharde garanties hebben dat Sizzla geen homofobe krimp zou geven, het zou weinig hebben geholpen. Als Jan Roegiers zegt dat het niet mag dan mag het niet. Organisatoren worden in de tang genomen en moeten plooien.  Hier komt het verdedigen van LGBT-rechten gevaarlijk dicht bij censuur.cavaria,leonard,cultuur,goeie clips Was dat de bedoeling van het aanpassen van de subsidiereglementen? Dat is dan wel zeer ongelukkig.Een lezer van De Wereld Morgen merkt op: “Uiteindelijk heeft Sizzla niet de kans gekregen om te bewijzen dat hij zijn woord kan houden – dus een man van zijn woord is – maw. om te bewijzen dat hij het meent met de ondertekening van het statement tegen hate-lyrics.”

Baarlijke duivels

Er is een tweede reden waarom dit soort artiesten een gemakkelijke prooi vormen. Zwarte performers zijn toch nog altijd een beetje de baarlijke zwarte duivels die uit de wildernis komen om ons kwaad te doen. Hun manier van leven zal wel primitief zijn en we gaan er gemakshalve van uit dat ze niet voor rede vatbaar zijn en hard moeten worden aangepakt.  “Reggae is een gemakkelijk slachtoffer. Undergroundmuziek, ‘drug related” schrijft de redactie van Reggae.be.  In de berichtgeving krijgt Sizzla meteen het etiket van ‘homofobe rapper’, alsof hij daartoe kan worden gereduceerd. Sizzla als gevaarlijke en onbetrouwbare neger.

Veeg eens voor eigen deur

Sizzla_Leonard0001.jpg

Toch merkwaardig dat de kordaatheid waarmee sommigen een artiest die misschien wel eens homofobe teksten zou kunnen brengen van het podium borstelen. Die ijver contrasteert met de laksheid waarmee men de homofobie in eigen land tolereert. Laten we wel wezen: de homofobie van Mgr. Léonard en van Sizzla komen op hetzelfde neer. En ja, ik weet dat Léonard ons niet in brand wil steken. Die opteert eerder voor de psychische schade. Bovendien kent Léonard de wetten van dit land heel goed en weet hoever hij kan gaan.  Misschien moet Jan  Roegiers maar eens contact opnemen met de organisatoren van de eerstvolgende lezing van Mgr. Léonard.In tijden waarin homobashing weer aan een opmars bezig is, en mensen in elkaar geslagen worden omdat ze homo zijn, is het homofobe discours van Léonard ontoelaatbaar. Net zoals bij Sizzla zijn er sterke vermoedens dat Léonard homofobe teksten zal brengen. Het ‘recht op vrije meningsuiting’ kan hier evenmin van toepassing zijn. Een recente uitspraak van het Hof van Straatsburg maakt trouwens geen onderscheid meer tussen de ‘softe’ aanpak van Léonard en de ‘harde’ taal van Sizzla.

En nu serieus

Sizzla_Section D'Assaut0001.jpg

De heisa rond Sizzla doen mij denken aan de actie die we in de zomer van 2010 tegen een optreden van Beenie Man gevoerd hebben. Toen ging het ook zeer snel. Het was in grote lijnen hetzelfde type actie. Homofobie op een podium kan niet, geen discussie. Toen kregen we al de kritiek dat we op de smalle lijn tussen strijd tegen homofobie en het recht op vrije meningsuiting liepen. In oktober 2010 was het de beurt aan Sexion D’Assaut,een Franse rapgroep die in eigen land stevig onder vuur lag omwille van enkele homofobe teksten. Op 2 november zouden ze optreden in de AB. Dat optreden is er ook geweest, zonder homofobie. Hier zagen we een andere aanpak. De kopstukken van de Brusselse LGBT-beweging nodigden de groepsleden uit voor een gesprek. “De ontmoeting draaide niet uit in een éénzijdige veroordeling van de groep door de LGBTQI gemeenschap, wat enkelen misschien verwachtten, maar in een verrijkende discussie. Zowel de groep als wij hebben geleerd uit deze dialoog. (…) Ik heb geleerd dat onze ‘witte’ boodschappen tegen homofobie de jongeren in de wijken niet bereiken. We moeten zoeken naar andere communicatiemiddelen” zei Jochen Vanderworp van het Regenbooghuis achteraf.

“We waren te jong”

Sizzla_Lefa0001.jpgLefa, die als woordvoerder van de groep optrad, bevestigde dat contacten met de beweging de ideeën van de groep beïnvloed hadden: “Toen we zulke uitspraken deden, zowel recent als vroeger in onze teksten, waren we te jong, of beseften we de gevolgen niet dat dit kon hebben op sommige personen (…) Het is pas sinds enkele maanden dat we regelmatig verenigingen ontmoeten zoal die van jullie.” Eén concreet resultaat van deze dialoog was de tekst die als flyer werd uitgedeeld tijdens het concert: “Sexion D’ Assaut zegt het luid en duidelijk: om de zaak te doen bewegen moeten we samenwerken. Niet de ene tegen de andere. Groepen niet pakken op hun etnische, sociale, religieuze of seksuele kant. Zo gaat de rechtvaardigheid erop achteruit. Vechten tegen homofobie, racisme, antisemitisme is een zaak voor iedereen. Word je getroffen door discriminatie, vecht ertegen. Maar zorg dat je zelf geen instrument wordt van de haat. Er is geen kleine of grote discriminatie. We zeggen neen aan discriminatie over de gehele lijn.” Geef toe, dat is een boodschap waar je nog weinig kunt aan toevoegen. Dergelijk gesprek had er ook met Sizzla moeten zijn.

Collectief bewustzijn

Sommigen hebben uit deze ervaring lessen getrokken en zetten bij dit soort problemen de dialoog voorop.  In dezelfde lijn van de tekst op de flyer heeft de algemene vergadering van Çavaria dit jaar een persbericht goedgekeurd waarin men afstand neemt van het ‘wij versus zij’ denken: “We kennen de mechanismen van uitsluiting en afwijzing, het gereduceerd worden tot je anders zijn,  het beoordeeld worden omwille van je identiteit. En vanuit dat inzicht vinden we het logisch dat we opkomen tegen racisme en elke andere vorm van discriminatie, en meestrijden voor openheid en respect voor iedereen.” zegt Çavaria-woordvoerder Yves Aerts. Sizzla_Kunta Kinte0001.jpg De redactie van Reggae.be formuleert het als volgt: “Veel Jamaicanen vragen zich ook af hoe wij hen de morele les durven spellen. Wij, die Afrika (hun land van oorsprong) hebben leeggeroofd, en de bevolking tot slavernij gedwongen. Het heeft 400 jaar geduurd voor we die misdaden een halt konden toeroepen. Tientallen generaties zijn een leven lang lichamelijk, geestelijk en seksueel misbruikt, trauma’s die tot vandaag doorwerken in het collectieve bewustzijn. Moet het echt even lang duren voor we Sizzla vergeving schenken omdat hij destijds zich een paar keer verkeerd heeft uitgedrukt (en dan nog alleen in onze geëmancipeerde ogen)?” Dat is de manier waarop Jamaicanen het bekijken en dat kan je hen niet kwalijk nemen. De witte man heeft nog maar eens beslist wat ze mogen en niet mogen, zonder ook maar naar hen te luisteren.

Çavaria doet niet mee

Çavaria was tegen het idee om het concert te laten afgelasten. “Het concert mocht gerust doorgaan, zolang de organisator én de artiest zich distantiëren van uitspraken die in het verleden gemaakt zijn en er zich toe engageren overal ter wereld geen ultrahomofobe uitspraken meer te doen”, zegt Yves Aerts op Zizo Online. De organisatoren vragen niets liever dan een overleg met de LGBT-beweging bij dergelijke gevoelige concerten. Sizzla_Eric Smout0001.jpg“Ik moet een pluim geven aan de holebibeweging die er met grote collectieve kracht in geslaagd is om de aandacht te vestigen op de teksten van Sizzla. Hun motivatie en drijfveer is de juiste. Over de methodiek en het resultaat heb ik mijn twijfels. Want wat bereiken ze ermee?” zegt Democrazy-baas Eric Smout,(foto) die betreurt dat er geen overleg geweest is.

Update 15:19 5-4-2012 Jan Roegiers schrijft op Facebook dat hij de Eric Smout van Democrazy heeft voorgesteld om het concert toch te laten doorgaan met (ik citeer) “een stevige en actief uitgedragen boodschap door artiest en concertorganisator van verdraagzaamheid en waarin afstand wordt genomen van homofobie. Ook tijdens het concert.” (Dat is ongeveer wat ook tijdens het concert van Section D’Assaut gebeurd is in de AB.)  Hij reageert hiermee op mijn artikel. Ik heb Eric Smout om een reactie gevraagd.