Indonesië: Moslims over homoseksualiteit

Koran002.jpgIndonesië telt 180 miljoen moslims en heeft daarmee de grootste moslimbevolking ter wereld. Er wordt blijkbaar een flink potje gediscussieerd over homoseksualiteit en een positieve benadering ervan wint veld.

Gematigde moslimgeleerden verklaarden dat er geen reden is om homoseksuelen af te wijzen in de islam. De veroordelling van homoseksuelen en homoseksualiteit door de gangbare moslimautoriteit en vele moslims is volgens hen gebaseerd is op een kortzichtige interpretatie van van de islamitische leer.

siti-musdah-mulia_2.jpgSiti Musdah Mulia (foto) van de ‘Indonesische Conferentie van godsdienst en vrede’ citeerde tijdens een discussie over homoseksualiteit een passage uit de koran (al-Hujurat (49:3) waaruit blijkt dat alle mannen en vrouwen gelijk zijn, ongeacht hun afkomst, inkomen, sociale status of seksuele oriëntatie. Ze deed dat op een bijeekomst inDjakarta van Arus Pelangi, een niet-goevernementele organisatie.

“Er is geen verschil tussen lesbiennes en niet-lesbiennes. In de ogen van god worden mensen beoordeeld op basis van hun godsvrucht” voegde Siti Musdah Mulia er nog aan toe. “Het beoordelen van godsvrucht komt god toe. De essentie van de islam is het het vermenselijken, respecteren van menselijke wezens en hen waardigheid toe te kennen.” Musdah zei dat homoseksualiteit van god komt, als natuurlijk dient te worden beschouwd en niet enkel uit hartstocht ontstaat.

soffa_ihsan46.jpg

Onbevangen interpretatie van de koran

Soffa Ihsan (foto), uitgever van het blad Mata Air zei dat de erkenning van de menselijke diversiteit ook homoseksualiteit moet inhouden.  Hij vindt dat moslims dienen vast te houden aan de ijtihad. Dat is het proces waarbij wettelijke beslissingen genomen worden door een onafhankelijke interpretatie van de koran en de sunnah. Hij waarschuwde ervoor om niet vast te blijven zitten in oude paradigma’s waardoor onbevangen interpretaties onmogelijk zouden worden. Dat is een benadering die sterk lijkt op wat de homoseksuele Imam Daayie Abdullah hierover zegt.

Er werd door andere sprekers op gewezen dat de heteronorm, het patriarchaat of genderstereotiepen sociale constructies zijn. De islam zou ook vermengd kunnen worden met lokale culturen. In Ponorogo (Oost Java) wordt homoseksualiteit erkend als seksuele variant. In Bugis-Makassar bestaat een homoseksuele traditie (Bissu) die gerespecteerd wordt, waardoor homoseksuelen hoge posities krijgt in het koninkrijk.

Op de bijeenkomst werd homoseksualiteit veroordeeld door twee conservatieve moslimgroeperingen:  the Indonesian Ulema Council (MUI) en Hizbut Thahir Indonesia (HTI). De voorzitter van de MUI noemde het een zonde: “We beschouwen homoseksuelen niet als de vijand maar we zullen hen ervan bewust maken dat wat ze doen fout is”.

En in België?

Op mijn vraag wat de impact van deze evolutie zou kunnen zijn op de Belgische situatie antwoordde Said Al Nasser van Merhaba: “De dialoog binnen de moslimgemeenschap is moeilijk, maar mogelijk. Die dialoog kan maar slagen als de emanciperende kracht van binnenuit komt. Impact inschatten is moeilijk, er zijn zoveel parameters, en het gaat om een dynamisch proces, een slingerbeweging naar mijn aanvoelen.”

Bron: The Jakarta Post

Alle artikels over islam en homoseksualiteit