Çavaria wil nieuwe adoptiekanalen

ouderschap,cavaria

Vandaag werd de ontwerptekst voor een decreet over interlandelijke adoptie ingediend in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. Çavaria heeft er steeds op gehamerd dat de kansen van homoseksuele en transgender wensouders niet extra beknot mogen worden door deelname aan de adoptieprocedure te bemoeilijken. Wordt de wet uit 2006, die holebi’s toelaat kinderen te adopteren ondergraven?

Mieke Stessens (foto): “Er gingen in de voorbereiding van het nieuwe decreet stemmen op om de toegang tot de adoptieprocedure te ontzeggen aan mensen van wie men weet dat zij geen kans maken om een kind te adopteren, omdat de landen waaruit de adoptiekinderen komen, hen niet als ouders aanvaarden. Geen enkel land waarmee Vlaanderen op dit moment samenwerkt, aanvaardt holebi’s als adoptie-ouders, dus een instroombeperking in die zin zou alle kansen voor holebi’s fnuiken”.

< Geen enkel land waarmee Vlaanderen op dit moment samenwerkt, aanvaardt holebi’s als adoptie-ouders >

Het idee van instroombeperking ontstond vanuit het standpunt dat het geen zin heeft te beginnen met een adoptieprocedure die bij voorbaat gedoemd is te mislukken. Dat is voor çavaria absoluut onaanvaardbaar. Iedereen moet het recht behouden om via de rechter een geschiktheidsvonnis voor adoptie te bekomen en daarmee in de procedure te stappen.

Momenteel werkt de Vlaams Centrale Autoriteit (VCA) inzake adoptie enkel samen met herkomstlanden die geen homoseksuele wensouders aanvaarden. Dat kan in de toekomst veranderen, want er bestaan wel degelijk landen, die een thuis zoeken voor adoptabele kinderen, voor wie homoseksualiteit geen probleem vormt. Çavaria pleit er al jaren voor dat de VCA samenwerking aangaat met deze landen. Daar is tot dusver nooit ernstig werk van gemaakt.

ouderschap,cavariaMieke Stessens: “Bovendien zou het beter zijn om eerst aan nieuwe adoptiekanalen te werken, alvorens aan instroombeperking te doen. Een nieuw decreet mag de kansen van homoseksuele wensouders niet bij voorbaat beknotten. Meer nog: het decreet moet ervoor zorgen dat er eindelijk werk gemaakt wordt van het openen van nieuwe adoptiekanalen.”