Moslims homofoob? Valt best mee

moslim,nederlandDe islam wordt een hoop dingen verweten. Conservatisme en religieus fanatisme zijn er een paar van. Homofobie is een andere. moslims zouden per definitie afkeurend staan tegenover homoseksualiteit en ze zouden allemaal vinden dat homoseksuelen gestenigd dienen te worden. Hun opvatting zou zijn dat homoseksualiteit een zonde is, waarvoor Allah je zal straffen. Valt best mee, schrijft een lezeres van de Gay Krant.

 

Nu zullen er ongetwijfeld moslims zijn die er zo over denken. Maar volgens mij ligt alles een stuk genuanceerder en valt het allemaal wel mee met de homofobie van moslims. Binnen de moslimgemeenschap wordt heel verschillend gedacht over homoseksualiteit en over of het nou wel of niet mag van de Koran. Er is een aantal soera’s waaruit valt op te maken dat de liefde voor iemand van hetzelfde geslacht zondig is. Zo valt er in soera De Kantelen te lezen: “Gij nadert met wellust mannen, in plaats van vrouwen. Neen, gij zijt een volk dat de perken te buiten gaat.” Maar bedenk dan meteen wat er in Leviticus valt te lezen: “En gij zult geen gemeenschap hebben met één, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, een gruwel is het.”  Alle grootste religies in ons land — katholicisme, protestantisme en islam — hebben moeite met homoseksualiteit. En voor al die religies geldt: er zijn zat mensen binnen die clubs die er een stuk opener tegenover staan.

Respectvolle discussies

Zo stuitte ik onlangs op een interessante discussie op het forum van Maroc.nl. De topicstarter vroeg zich af hoe men dacht over homoseksualiteit en of men ruimte zag binnen de islam voor discussie. Wat volgde was een inhoudelijke, respectvolle discussie over en weer. Een aantal mensen zag het als `test’ van Allah en vond dat je ertegen moest vechten. moslim,nederland Er werd gezegd dat homo zijn ‘haram’ is, onrein. Maar de enige die daar iets aan kan doen, is de persoon zelf. Een buitenstaander kan alleen tot Allah bidden dat die persoon op het rechte pad blijft. Het is natuurlijk hun goed recht om er zo over te denken; vele van onze christenbroeders denken er precies hetzelfde over. Maar in die discussie was ook een tegengeluid te horen van moslimjongeren die het wél accepteren. Die zeiden dat ook homo’s en lesbiennes een schepping van Allah zijn. “Wie zijn wij, wie ben jij om te oordelen en te veroordelen?”, vroeg iemand zich af, “Er is er maar één die mag oordelen.” Er werd door verscheidene mensen opgemerkt dat de Koran op verschillende manier valt te interpreteren en dat deze bovendien lang geleden geschreven is, in een tijd dat nageslacht ontzettend belangrijk was. Dan is het niet zo gek dat gelijkslachtige relaties verboden werden, daar komen immers geen kinderen uit voort.

Staatkundig Gereformeerden

De hele discussie liet mij inzien dat — in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt — moslims wel degelijk openstaan voor nieuwe denkbeelden. Of althans, een deel van hen. Dit bewijst maar weer dat niet alle moslims per definitie afwijzend staan tegen wat wij beschouwen als verworven rechten. moslim,nederlandDaarentegen is er in Nederland een club staatkundig gereformeerden (SGP) die homoseksualiteit faliekant afwijst. Die er — mijns inziens — verouderde denkbeelden op nahoudt wat betreft het huwelijk: “De openstelling van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht is in strijd met het wezen van het huwelijk als unieke en exclusieve verbintenis tussen één man en één vrouw. Op grond van de Bijbel kan geen goedkeuring worden gegeven aan de homoseksuele praktijk.” Deze mensen staan niet of nauwelijks open voor een inhoudelijke discussie over dit onderwerp, want zij hebben de Bijbel en daarmee de `waarheid’ aan hun kant.

Ik vraag mij af waarom er zo op wordt gehamerd dat moslims ‘massaal’ tegen homoseksualiteit zijn, terwijl de bible belt bevolkt wordt door protestanten die er nog veel conservatievere denkbeelden op nahouden. En die hebben geen mooi jongerenforum waarop inhoudelijk gediscussieerd wordt.

Ellen Kluit

Bron: Gaykrant, 4 juni 2011