Asiel Helpdesk gelanceerd

Asylum-seekers-Asylum-see-001.jpgÇavaria en de Holebifoon gaan van start met een helpdesk over asiel, gericht naar professionelen en vrijwilligers die hulp en begeleiding bieden aan mensen die bescherming zoeken tegen vervolging op basis van hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Naast de helpdesk is er een website met informatie over het thema. 
 
Kenneth Mills (foto onder) van çavaria: “Het aantal asielaanvragen op basis van seksuele geaardheid, stijgt. In 2006 gebeurden 116 van zulke aanvragen. In 2009 waren dit er 362. In 2010 waren dit er 522. Çavaria wil met het project tegemoet komen aan een reële nood aan correcte info, om onder meer te vermijden dat wie echt bescherming Kenneth Mills001.jpgnodig heeft, onterecht uitgewezen wordt door misverstanden of een gebrek aan juiste informatie over de situatie van LGBT’s in andere landen.”

Netwerken

Professionelen (advocaten en begeleiders van asielzoekers) en vrijwilligers kunnen op de website zoeken naar relevante info over de leefwereld van LGBT-asielzoekers. Kenneth Mills: “De website is opgevat als een wiki: een website die constant aangroeit. Professionelen en organisaties kunnen hun eigen expertise toevoegen aan de website. Ze kunnen er ook netwerken. Wie meer specifieke hulp nodig heeft kan dinsdag tussen 14u en 16u bellen naar het nummer van de Holebifoon met vragen over concrete dossiers of naar doorverwijsmogelijkheden.”
 
Çavaria wordt voor dit project ondersteund door WISH, Fedasil (AHHA-project) en het Europees Vluchtelingenfonds.
 
Website

Bellen: dinsdag tussen 14u en 16u naar Holebifoon 0800- 995 33