Homo-ouder: Léonard creëert nieuwe slachtoffers

De uitlatingen van Léonard over holebikoppels met kinderen hebben vele mensen gekwetst. Kurt Naert-Segaert (hier op de foto met zoontje Briek) plaatste onderstaande notitie op Facebook. Hij vreest dat de grootste slachtoffers de kinderen zullen zijn.

Kurt_Briek002.jpgAnti-klimaat

In tijden dat de kerk onder vuur staat heeft het weinig zin om te beginnen rondschieten op alle ‘makkelijke prooien’. Daags nadat er gesproken werd over schadevergoedingen omwille van de pedofilieschandalen werden KID-ouders, holebi-ouders op de brandstapel gezet… Wanneer onze kinderen al klacht zouden indienen tegen hun ouders (wat ik helemaal niet verwacht) dan zou de enige reden kunnen zijn de stigmatisering door de Kerk. Door die stigmatisering creëer je mee een anti-klimaat bij sommige mensen. De grootste slachtoffers daarvan zullen niet de holebi-ouders zijn of de ouders die via KID een kind konden verwekken. De grootste slachtoffers zullen de kinderen zijn.
Naast de vele slachtoffers vanuit de pedofilieschandalen bouwt de kardinaal dus nu aan een nieuwe slachtoffergroep: weerloze kinderen stigmatiseren en hopen dat hij ooit gelijk krijgt; ouders en kinderen tegen elkaar opzetten.

Liefdevol nest

Wij hebben een liefdevol nest gecreëerd waar we een kind willen laten opgroeien in een tolerante omgeving. We zijn 2 papa’s en hebben een zoon met een andere huidskleur. Dat past misschien niet in jullie ‘kraam’, maar ik ben ervan overtuigd dat mijn zoon beter af is bij ons, dan als misdienaar bij een pedofiele priester of als leerling op een katholiek internaat… Als je dan nog eens in overweging neemt dat bij de ‘spreekbuizen’ van de slachtoffers binnen de Kerk ook holebi-ouders zitten, dan denk ik dat het respect voor de slachtoffers weer maar eens miskend wordt… maar we zijn niet anders gewoon.

Hoog tijd dat de Kardinaal en zijn entourage eens de ware boodschap van het kerstverhaal leren begrijpen. Wij willen de herberg zijn voor een zoon zonder thuis… De koning die de kinderen willen laten vermoorden, dat is de rol die nog het meeste past bij de huidige kerkleiders.