Politici: uitspraken Leonard stigmatiserend

Volgens minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx zijn de uitlatingen van aartsbisschop Léonard over aidspatiënten en homoseksualiteit onfatsoenlijk, respectloos, stigmatiserend en onthutsend. Ook alle fracties in het Vlaams Parlement (op het Vlaams Belang na) wijzen de uitspraken van Léonard af.

laurette Onckelinckx002.jpgOnkelinx zegt zelfs “dat het een recidive betreft van de hoogste gezagsdrager van de Belgische kerk betreft”. Léonard had onder meer gezegd dat aids een immanente vorm van rechtvaardigheid is voor promiscue gedrag. De immanente rechtvaardigheid en besmettelijke ziekten op een hoop gooien, kunnen volgens Onkelinx bij de patiënten een bijkomend schuldgevoel opwekken. “Dat kan nefaste psychologische gevolgen hebben, terwijl ze net behoefte hebben aan een respectvolle behandeling.” De minister voegde er aan toe: “De uitspraken van monseigneur Léonard over homoseksualiteit zijn even verwerpelijk. Ze stigmatiseren een gemeenschap en treden een fundamenteel beginsel van onze democratische samenleving met de voeten, de vrijheid van seksuele handelingen tussen instemmende volwassenen. Een beginsel dat sommige leden van de clerus eerder met enige vrijheid lijken te hebben toegepast.”

Jan Roegiers002.jpgJan Roegiers en Pascal Smet

Het Vlaams Parlement keurde tijdens de plenaire zitting een motie goed waarin het de onaanvaardbare uitspraken van aartsbisschop Léonard officieel verwerpt. Vlaams volksvertegenwoordiger en initiatiefnemer Jan Roegiers (sp.a) toont zich tevreden met dit krachtige signaal vanuit alle democratische partijen. Op 9 november interpelleerde Jan Roegiers Vlaams minister van Gelijke Kansen Smet over het standpunt van de Vlaamse regering ten opzichte van de intussen welbekende uitspraken van Léonard. In zijn antwoord betreurde Smet de uitlatingen van de aartsbisschop in naam van de hele regering. Hij heeft ook contact genomen met de kerkelijke overheid om dat standpunt klaar en duidelijk over te brengen.

Vlaams Belang doet niet mee

Toch vond Roegiers ook een sterk signaal vanuit het parlement zelf erg belangrijk. Daarom stelde hij een korte tekst op die door alle partijen (behalve het Vlaams Belang) mee ondertekend en  gestemd werd. De motie stelt dat het Vlaams parlement met klem afstand neemt van de uitspraken over hiv en homoseksualiteit en dat het die ook veroordeelt. Bovendien vraagt het aan zijn voorzitter om dat standpunt over te brengen aan de aartsbisschop.

Bron: Zita en persbericht van Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (sp.a)