Hoe gevaarlijk is Leonard?

head against the wall001.jpg

“Ik heb nog geen enkele gelovige Léonards uitspraken horen interpreteren als ‘een oproep tot haat’, of tot ‘zelfdoding’, zeker niet expliciet, en evenmin impliciet.”  mailt een homoseksuele priester mij. De schade die Leonard aanricht blijkt voor meer mensen niet evident.

 Zelfhypnose

Het probleem is dat de meeste mensen de onzin van Leonard (die inderdaad besmettelijk is) aanhoren vanuit een sterke positie. De holebi’s en transgenders onder u hebben intussen wel door dat je met deze onnatuurlijke neigingen best gelukkig kunt zijn.  Maar dat was niet altijd zo. Breng uzelf even onder hypnose en verplaats uw gedachten naar het moment dat U voor het eerst vaststelde dat uw gevoelens naar iemand van hetzelfde geslacht uitgingen. Voelt dat prettig aan? Nee. Wilt u die gevoelens de rest van de dag met u meedragen? Vast niet. Met een beetje inlevingsvermogen ervaren we wat een 12-jarig homootje (gelukkig beginnen ze er steeds jonger aan) voelt. Wetenschappers omschrijven dit als: “Jongeren die zichzelf herkennen als homo- of biseksueel en leven in een vijandige omgeving lijden onder sociale uitsluiting en onder psychologische en fysieke vervolging ook in eigen familiekring. Jongeren die merken dat ze homo zijn moeten vaak kiezen tussen het verbergen van hun gevoelens en de negatieve reactie van hun omgeving bij ‘coming out’. Bij sommigen leidt dit tot zelfmoordpogingen of zelfmoord.” of: schaapjes001.jpgVoor sommige jongeren zijn bepaalde gevoelens zo intens en overweldigend dat een dramatische gebeurtenis zoals een zelfmoordpoging onvermijdelijk is.”  Meer dan de helft van de lesbische meisjes heeft ooit aan zelfdoding gedacht, 15 procent heeft minstens 1 poging tot zelfdoding ondernomen. Het hoeft weinig inlevingsvermogen om te beseffen dat de uitspraken van Leonard deze problematiek enkel nog aanscherpt.

De omgeving

Is het nog zo erg? Ja het is nog zo erg. Bovendien is de onmiddellijke omgeving van ons 12-jarig flikkertje (hij kan ook 14, 16 of 18 zijn) niet echt een zachte landingsbaan. 11% van de holebi-jeugd wordt uitgescholden op school. Een op de tien jongeren vindt seks tussen mensen van hetzelfde geslacht fout. Een op de vijf wil zelfs liefst niet gezien worden met een holebi. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Antwerpen en Hasselt bij 4.000 holebi- en heterojongeren. Woordvoerder Michiel Vanackere (foto) van Wel Jong Niet Hetero maakte van de gelegenheid gebruik om de vinger op de wonde te leggen en het katholiek onderwijs op zijn verantwoordelijkheid te wijzen:  “Nog niet zo heel lang geleden zijn heel schokkende cijfers naar buiten gekomen over het zelfdodingcijfer bij jonge holebi’s. Michiel Vanackere003.jpgTevens is er de stijgende negatieve houding en intolerantie bij heel wat jongeren op middelbare scholen. Als zo’n uitspraken in het katholieke onderwijs zouden worden overgenomen, omdat Léonard te pas en te onpas onzin scandeert, vrezen wij voor nog schokkendere cijfers in de toekomst. We willen scholen en leerkrachten dan ook oproepen om die uitspraken te bespreken in klas en duidelijk te maken wat voor larie dit allemaal is. Mevrouw Van Hecke stelt dat het voldoende voorzien is in de lespakketten, maar dat getuigt van gemakzucht. Tonen hoe, waar en met welke parameters de aanpak van scholen gemeten wordt, en daar een actief beleid in voeren, is broodnodig!”

Danneels of Leonard?

Misschien houdt mijn homoseksuele priester meer van het Danneelsmodel. Die zou het niet in zijn hoofd hebben gehaald om holebi’s de schofferen. Wat niet wil zeggen dat het daarom beter ging. De zelfmoordcijfers werden genoteerd toen hij aartsbisschop was. Het Danneelstijdperk is, tot spijt van wie het benijdt, voorbij. Leonard heeft een nieuwe tijdperk ingeluid. Hij herinnert ons aan de katholieke waarden zoals ze enkele decennia geleden iedereen verpletterden.Léonard_Danneels20100128.jpg Echtscheiding? Zonde! Masturberen? Zonde! Homoseksualiteit? Zonde! Abortus? Zonde! Promiscuïteit?Zonde! Condooms en de pil? Zonde!  Ik verwijs in dit soort artikels maar al te vaak naar het verhaal van Dirk Cantillon. En zie, ik heb het weer gedaan. Leonard wil terug naar die beklemmende tijd. En hij weet dat hij in een maatschappij die weer conservatiever wordt daarmee ook weg kan. De tijd waarin alles zalvend werd toegedekt is voorbij. Hij wil een harde kern van rechtse katholieken. U heeft zich laten ontdopen? In het interview met Wim De Vilder voor zijn programma ‘Het jaar 2015’ zei Leonard dat hij dat helemaal niet erg vindt. U was toch al een slechte katholiek. Grote kuis!

Gezicht

Homofobie heeft binnen de katholieke kerk een gezicht gekregen. Het is aan elke gelovige om daar de eigen conclusies uit te trekken. Dat is een gezonde oefening.  Als volwassene of jongvolwassene kunnen we dat. Als ontluikende holebi-puber kan je dat niet. Dat is het kader waarin we de uitlatingen van Leonard moeten zien.  Als u vindt dat Leonard u niet meer kan raken: des te beter. Maar bedenk dat er een tijd geweest is dat zijn woorden, eindeloos herhaald en bevestigd door een nog grotendeels homofobe omgeving, dodelijk konden zijn. En dat zijn ze nog. Als u een beetje solidair bent met zijn slachtoffers dan bestrijdt u hem met alle wettelijke middelen die voorhanden zijn. Vrije meningsuiting? Leonard mag zeggen wat hij wil, maar hij moet de gevolgen dragen als hij daar mensen mee schaadt. Dat geldt voor iedere burger in dit land.

Hammer001.jpgBurgerlijke partijstelling

çavaria-woordvoerder Yves Aerts zal het allicht eens zijn met wat ik hier schrijf. De Morgen schreef: “Cavaria steunt de klacht met burgerlijke partijstelling en overweegt om zelf ook klacht in te dienen. ‘De uitspraken van Léonard kwetsen holebi’s en transgenders en doen ons werk teniet’, zegt algemeen coördinator Yves Aerts. ‘Ik kan me inbeelden dat een meisje van 14, die met vragen zit over haar seksualiteit, daarmee niet naar buiten durft komen op een katholieke school die de standpunten van Léonard volgt. De zelfdodingscijfers bij lesbische meisjes zijn al hoog en dergelijke stigmatiserende uitspraken helpen daar zeker niet bij.” Ik hoop dat Yves op de eerstvolgende raad van bestuur van çavaria voorstelt om zich als koepelorganisatie aan te sluiten bij de klacht van Jean Marie de Meester. Het is een historische kans want het is nog nooit zo duidelijk geweest waar de homofobie zit. Er is ook nog nooit zoveel protest geweest tegen de houding van een bisschop. De situatie is uitermate gunstig. 

Ook jij kunt iets doen

‘Leonard en Co’, de organisatie die eind februari de succesvolle optocht tegen Leonard organiseerde roept samen met Mikpunt redribbon20100414.jpgop om deel te nemen aan de jaarlijkse solidariteitsoptocht met mensen met hiv, georganiseerd door de aidsorganisaties van Vlaanderen en Brussel. De uitspraken van Leonard over hiv zijn immers onaanvaardbaar. De manifestatie trekt op Wereld Aids Dag door de straten van Brussel. Woensdag 1 december, 19u, Centraal Station, Brussel. Ga naar de Facebookpagina om je deelname te bevestigen!