Regenboogactie aan de stations

Herman%20vechtTijdens de Regenboogweek, dat is de week die voorafgaat aan de grote Pride-manifestatie van zaterdag 15  mei, organiseren çavaria en Wel Jong Niet Hetero, samen met de roze huizen en holebi- en transgenderverenigingen, ludieke acties aan de stations in onze provinciehoofdsteden. Herman Van Rompuy wordt het gezicht van de campagne.

Hiermee wil de holebi/transgenderbeweging de Regenboogweek zichtbaar maken en aandacht vragen voor het politieke thema van The Pride 2010: de Europese ontwerp-wetgeving inzake discriminatie. ZiZo riep eerder haar lezers en sympathisanten op om haiku’s te schrijven voor Herman Van Rompuy.

Yves Aerts van çavaria: “De actievoerders zullen op een eigenzinnige manier gesteund worden door Europees president Herman Van Rompuy. Van Rompuy zal ook op andere manieren zeer zichtbaar zijn tijdens de acties en tijdens The Pride zelf. Hij is immers de man die als Europees President een grote verantwoordelijkheid draagt tijdens het Belgisch voorzitterschap van de EU. We willen tijdens de Regenboogweek de Europese Kaderrichtlijn inzake Discriminatie in de kijker zetten. Die is heel belangrijk, want ze wil mensen beschermen tegen discriminatie (onder andere op grond van seksuele geaardheid), ook buiten de arbeidssfeer. De brede richtlijn die nu op het spel staat, beschermt bijvoorbeeld ook tegen discriminatie in het onderwijs, in de toegang tot goederen en diensten of de gezondheidszorg. België koos er al voor om de bestaande richtlijn om te zetten in brede zin, maar voor veel andere lidstaten geldt dit helemaal niet. Çavaria, Wel Jong Niet Hetero en de roze huizen vinden dat België, nu het voorzitter wordt van de Europese Unie en er bovendien een Belgische Europese president is, alles op alles moet zetten voor deze richtlijn.”

De actievoerders zullen de pendelaars informeren en sensibiliseren, maar zich ook duidelijk en zichtbaar richten tot Herman Van Rompuy. De acties vinden plaats aan de hoofdingang van elk station tussen 7 en 8 uur ’s morgens. Iedereen is welkom en je krijgt een ontbijt.


croissant002Maandag 10 mei: station Gent-Sint-Pieters en station Brussel-centraal
Dinsdag 11 mei: station Brugge en station Hasselt
Woensdag 12 mei: station Leuven en station Antwerpen-Berchem

Verslag van de actie maandagmorgen aan Gent Sint Pieters op De Wereld Morgen.be en De Redactie.be (Let op de kop: Helebi’s willen aandacht voor discriminatie)