Verkiezingen

This is Iceland001

Op 13  juni zijn er verkiezingen. Zoals elke inwoner van dit land denk ik na over de situatie en hieronder vind je mijn kijk op de huidige situatie.

De voorbije dagen hebben de zittende politici zich niet van hun beste kant laten zien. De regering(en) Leterme hebben een slechte indruk gemaakt. Politiek bestaat echter niet alleen uit wat je op TV ziet en in de kranten leest. Politiek is ook de strijd voor het behoud van de Opelfabriek, de rechten van minderheden en de solidariteit met onderdrukten in andere delen van de wereld. Ik sluit me aan bij wat het ABVV hierover zegt: “Politici moeten een antwoord geven op de essentiële problemen waarmee de werknemers begaan zijn, namelijk hun werk, hun uitkering voor wie ontslagen werd, of hun wettelijk pensioen”.

Anti-politiek?

Tijdens een verkiezingsperiode doet iedereen even aan politiek. Laten we dat op een constructieve manier doen.  Bij verkiezingen heb je hoedanook een (kleine) kans om je mening over het beleid te geven en een ander beleid naar keuze aan te duiden. Deze verkiezingen boycotten of er smalend over doen heeft geen zin. Ook met woede en verontwaardiging kan je op een positieve manier omgaan. Ik kan mij vinden in wat Dirk Barrez schrijft: “Als we ons niet voorbereiden op een moeilijke toekomst – en het is mee en vooral aan de politici, die daarvoor verkozen zijn, om daarin het voortouw te nemen – dan riskeren we in wel heel troebel maatschappelijk water te komen.”

Europa

Wanneer België op 1 juli het voorzitterschap van de EU overneemt, zal ons land een belangrijke rol spelen in de goedkeuring van de Europese Kaderrichtlijn inzake Discriminatie. Deze richtlijn zou ook buiten de arbeidssfeer beschermen tegen discrimiatie op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Dat is goed nieuws voor ons maar nog belangrijker voor holebi’s en transgenders in andere Europese landen waar ze nog geen wetgeving hebben zoals in België. Het voorzitterschap van België moet holebi- en transgenderrechten op Europees vlak in een versnelling brengen. Dat is een belangrijk objectief waarin ook de Belgische organisaties hun verantwoordelijkheid zullen opnemen. Ik ondersteun de acties hierrond.

Pride

Enkele weken voor de verkiezingen trekt de Pride opnieuw door Brussel. De organisatoren schuiven op 15 mei  drie punten naar voor: 1. Daadkracht bij het realiseren van de brede EU-Kaderrichtlijn over antidiscriminatie 2. Politiek moed voor het wegwerken van de lacunes in de wetgeving over holebi-ouderschap 3. Strijd tegen genderstereotypen. Drie belangrijke eisen die het leven van holebi’s en transgenders een stuk gemakkelijker en veiliger kunnen maken. De Pride is een groot feest maar dus ook nog altijd een actiedag. De verkiezingen zijn een extra reden om mee op te stappen in de optocht. Ook dat is politiek. Daarbovenop heeft de Pride de verdienste alle inwoners van dit land (en meer en meer van daarbuiten) aan te  trekken en boven het communeautair gekrakeel te staan.

Nationalisme

Als één ding duidelijk is geworden dan is het wel dat de invloed van nationalistische partijen aan beide kanten van de taalgrens nefast is. Stemmen voor dergelijke partijen is kiezen voor een vervolg op wat we hebben gezien. België is een handdoek groot en we struikelen over de instellingen en mandaten. Ik ben voor een federale kieskring om te vermijden wat nu opnieuw dreigt te gebeuren: politici die – als opperhoofden van tegen mekaar opgezette volksstammen – ‘De Walen’ of ‘De Vlamingen’ als een onverzoenlijke vijanden bestempelen.

Extreem Rechts

In een peiling eind maart eindigt het Vlaams Belang op de derde plaats met 17,3 procent van de stemmen. Dat is nog altijd 17,3 procent teveel. Het Vlaams Belang is de enige partij die rechtstreeks haar wortels heeft in de collaboratie met de Nazibezetter. Hun programma is racistisch, homofoob en antisyndikaal. Van in het begin heeft de holebi- en transgenderbeweging een duidelijke keuze gemaakt: met het VB werken we niet samen en we informeren onze achterban over hun nefaste standpunten. Daarvoor is ondermeer Mikpunt opgericht. De website en het materiaal van Mikpunt (met ondermeer de ‘Trap er niet in’ affiche en de veelzeggende stickers) zijn opnieuw beschikbaar.