Het moest er van komen


Kardinaal Bertone002_rechts
Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dat was mijn bedenking toen ik de tweede man van het Vaticaan, kardinaal Tarcisio Bertone (rechts op de foto), hoorde beweren op een persconferentie dat het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk te maken heeft met homoseksualiteit en niet met het celibaat.

Hij deed dat uitgerekend in Chili, waar volgens de VRT het grootste schandaal binnen de kerk er een is… met kleine meisjes. Het moeten niet altijd anorexiapatiënten zijn, zoals onze Léonard beweerde. Of de uitschuiver van de priester die de kritiek op de kerk in verband bracht met de holocaust. Eerder beweerde het hoofd van de afdeling exorcisme binnen de rooms-katholieke kerk ook al te weten wat de stuwende kracht is achter alle aanklachten: de duivel. Die laatste is al bij al nog de meeste onschuldige kwakkel.

De Paus arresteren?

De Chileense en de Italiaanse holebi/transgenderbeweging reageerden al scherp op het verhaal van Bertone. Vera Bergkamp, vicevoorzitter van COC Nederland noemt de uitlatingen “ronduit schandalig en in strijd met uitspraken van paus Benedictus XVI in 2008”. Die zei toen in de Verenigde Staten dat er een verschil bestaat tussen homoseksuele priesters en de neiging om kinderen seksueel te misbruiken. Gisteren nog opperde iemand dat de paus zou moeten worden gearresteerd omdat hij de kindermisbruiken in zijn bedrijf oogluikend toeliet. Dat nieuws gaf mij even een ontzettend gevoel van blijdschap maar ik ben oud en wijs genoeg om te weten dat iedereen gelijk is voor de wet maar dat sommigen nog iets gelijker zijn.

I forgive you

Oeganda

Suggereren dat homoseksualiteit en pedofilie met mekaar te maken hebben is met vuur spelen. Het is onaanvaardbaar. Elke holebi/transgenderbeweging krijgt deze mythe vroeg of laat op haar bord. Dat is niet zo erg als de beweging sterk genoeg is en politiek weerbaar. Rampzalig is het (alweer) voor bewegingen in landen waar het pas begint. Onlangs sprak ik nog met David Kato, actief in de Oegandese holebi/transgenderbeweging. Hij vertelde me dat ze er ondermeer van beschuldigd zijn ‘uit te zijn op de kinderen’. Ze hebben een persconferentie moeten geven om dat te weerleggen.

Ten Oorlog

Seksueel misbruik komt ook altijd wel van pas als er het vijandbeeld in een oorlog wat scherpgesteld dient te worden. Het Pentagon publiceerde een ‘onderzoek’ onder leden van de Pashtun, de dominante stam in Zuid-Afghanistan. Pashtun-mannen zouden regelmatig met elkaar de koffer induiken, ze raken opgewonden door mannenlichamen, ze mijden vrouwen zowel sociaal als seksueel, maar dat zien ze allemaal niet als homoseksueel gedrag. Aldus FOX News. Iemand is in hun ogen pas homo wanneer hij ook daadwerkelijk van een andere man houdt. Voorts beweert het Pentagon dat oudere mannen regelmatig jonge jongetjes seksueel misbruiken. Ze zien de jochies als een statussymbool. ‘Vrouwen zijn voor kinderen, jongetjes voor plezier’ zou een populair Afghaans spreekwoord zijn. Misschien klopt het ook allemaal wel, maar het blijft oorlogspropaganda.

‘Dutroux = Hetero’

Sedert de affaire Dutroux in 1996 (met als proloog de soap rond Michael Jackson) is pedofilie ook hét seksuele taboe in België geworden. En dat heeft ook de holebibeweging geweten. Het was de periode dat Alexandra Colen in Knack beweerde dat “de meesten homo worden omdat ze door homo’s zijn misbruikt. Zo plant homofilie zich voort, net als pedofilie”. Ze beweerde het uit eerste hand te weten: “Mijn broer werd als sopraantje in het koor van het college door enkele oudere zangers in de homoseks ingeleid. Hij heeft deze dramatische ervaring verwerkt door ze goed te praten”. Later zou Willem Colen publiek afstand nemen van zijn zus tijdens een actie aan het justitiepaleis van Antwerpen. Een verklaring van hem eindigde als volgt: “Voor het overige ben ik van mening dat Alexandra Colen zo snel mogelijk uit het parlement moet verdwijnen en opnieuw gehoor dient te geven aan haar heilige roeping als moeder-aan-de-haard.” Maar het was niet alleen de in het parlement gecatapulteerde kwezel die dergelijk onzin uitkraamde. Witte brochure002De ‘Witte Beweging’ die het protest tegen de laksheid van politie en gerecht rond de verdwenen kinderen belichaamde was niet bepaald kieskeurig als het op aanwijzen van schuldigen aankwam. Begrijpelijk, maar wel heel verwarrend. Het Roze Aktiefront droeg tijdens een betoging van de Witte Beweging in Antwerpen een spandoek met daarop: “Dutroux is hetero”. Geen overbodige rechtzetting. Toen in dezelfde periode Elio Di Rupo werd genoemd in het zoveelste ‘pedofilieschandaal’ vreesden sommigen het ergste voor de holebirechten. In de optocht van de Pride van 1997 waren er inderdaad nauwelijks politici te zien. Gelukkig was de beweging sterk genoeg om deze crisis zonder al te veel averij te overleven.

Léonard

De verklaring van Bertone zal schade toebrengen, vooral in die delen van de wereld waar holebi’s en transgenders nog zwak staan. Het geeft nogmaals aan hoe belangrijk de solidariteit met de bewegingen in die landen is. De strijd is nog niet gestreden. Als een topman van een van de invloedrijkste godsdiensten dit kan zeggen dan moeten we hier in België vooral niet doen alsof onze neus bloedt. We hebben hier tenslotte sedert kort een aartsbisschop die er ook wat van kan. benedicto_xvi_sida_africa


Minister van Gelijke Kansen Pascal Smet zal de pauselijke nuntius uitnodigen voor een gesprek. Ook çavaria reageerde.

Intussen heeft het Vaticaan afstand genomen van wat Bertone gezegd heeft. Ze hebben daar intussen ook ontdekt dat er zoiets als efebofilie bestaat. Ze gaan het nog leren!


&nbs
p;