Liga moet blijven

Liga_human_rights_for_all
Joke Schauvlieghe schrapt de subsidies voor de Liga voor Mensenrechten in Vlaanderen. Daarmee doet ze deze organisatie infeite de das om. Blijkbaar is het regime deze waakhond liever kwijt dan rijk. Er komt protest tegen deze beslissing, en terecht.

Zonder geld kan een organisatie zoals de Liga voor Mensenrechten niet werken. Dat weet de minister ook. “Vlaanderen heeft nood aan een mensenrechtenbeweging, aan een Liga die ook hier te lande de schendingen van mensenrechten aanklaagt en bekampt, anders dreigen wij onze vrijheden – die ons welzijn en welvaart hebben opgeleverd – prijs te geven aan een ongenuanceerd veiligheidsdenken dat drijft op angst. Door internationale organisaties wordt er gehamerd op de nood aan méér controle op naleving van mensenrechten op nationaal niveau.” schrijft de Liga op haar website.

Ik wil er graag op wijzen dat deze organisatie in de jaren ’80 een belangrijke rol gespeeld heeft in het verwerven van de holebi-rechten zoals we die nu kennen. Op de website kan je nagaan dat hun werking ook nu wel degelijk nut heeft: rechten van gevangenen, het groeiend aantal bewakingscamera’s en hun gevaar voor onze privacy, de strijd tegen het terrorisme dat verworven vrijheden onder druk zet en extreem-rechts dat met zijn racistisch gedachtengoed een schaduw werpt over de democratie.

woensdag 10 maart 2010 organiseert de Liga om 19u30 een solidariteitsbijeenkomst in zaal Trefpunt (Bij St. Jacobs) waar zal nagedacht worden over acties. Je kan je solidariteit alvast  tonen door lid te worden van de facebookgroep.