Holebi’s en Transgenders in verweer tegen Léonard

Facebook002Het zou wel eens de eerste geslaagde holebi-actie kunnen worden die vanuit een facebookgroep is gestart. Toen het nieuws bekend raakte dat Léonard binnenkort zijn eerste mis opdraagt in Mechelen waren sommigen niet meer te houden.  Als we dit schrijven heeft de groep 2.018 leden. Vorige week donderdag zaten de initiatiefnemers, van wat intussen Leonard&Co is gaan heten, samen met vertegenwoordig(st)ers van koepelorganisatie Çavaria en de  Nationale Holebi-jeugdbeweging Wel Jong Niet Hetero. Eerste resultaat is onderstaande beginselverklaring en het voornemen om samen actie te voeren op zatedag 27 februari, de dag dat Léonard het overneemt van Danneels in Mechelen. Het officiële feestje heeft plaats in de kathedraal, de holebi/transgenders doen het in open lucht, waarschijnlijk rond 13u.

Wat? De actiegroep Leonard&Co is opgericht  vanuit de facebookgroep ‘Léonard & Co 10.000 X no !!!’ naar aanleiding van de aanstelling van André-Joseph Léonard als opvolger van aartsbisschop Godfried Danneels.  Deze gezamenlijke beginselverklaring werd goedgekeurd tijdens  een gemeenschappelijke vergadering van Leonard&Co,  Çavaria en Wel Jong Niet Hetero op 11 februari 2010. Leonard&Co, Çavaria en WJNH organiseren samen een  protestmanifestatie op zaterdag 27 februari vanaf 13u te Mechelen (Station).

hand20100214Waarom? In tegenstelling met zijn voorganger kiest Léonard er blijkbaar voor om de confrontatie aan te gaan met gelovigen die volgens hem niet in de katholieke leer passen. Met name holebi’s worden niet ontzien. Hij stuurt ook verwarrende berichten rond condoomgebruik  de wereld in.  Zo zadelt hij holebi’s op met gevoelens van schuld en onzekerheid. De huidige wetgeving kan en mag  hem niet verhinderen dergelijke uitspraken te doen. Nochtans kunnen woorden ook kwetsen.  We beschouwen het dan ook als ons volste recht hem tegen te spreken en te laten zien dat holebi’s en transgenders fiere, zelfzekere en gelukkige mensen zijn.

Wie? Leonard&co spreekt mensen aan uit alle lagen van de bevolking ongeacht geloof, ras, huidskleur beroep of sociale status.  Er zijn gelovige holebi’s die hun plaats opeisen binnen hun geloofsgemeenschap en er zijn niet-(meer)-gelovigen die er voor kiezen zich te laten ontdopen. Leonard&co wil deze krachten bundelen om het gezamenlijk protest tegen de homofobe uitspraken van de nieuwe aartsbisschop duidelijk te laten horen. Leonard&co richt zich tot homo’s, lesbiennes, bisesksuelen, transgenders en hetero’s. Iedereen die het niet eens is met de opvattingen van de katholieke kerk zoals ze verwoord worden door Léonard is welkom op onze acties.

rainbow-flag001Waar? We voeren actie in België omdat we weten dat jonge holebi’s, holebi’s die zich onzeker voelen en ook hun vrienden en familie door zijn uitspraken kunnen geraakt worden. Het aantal depressies met vaak zelfdoding tot gevolg ligt hoger bij homojongens en nog hoger bij jonge lesbische meisjes dan het gemiddelde bij jongeren. We vrezen dat de uitspraken van Léonard dit enkel kunnen verergeren.  Ook in rusthuizen,  klinieken , scholen en andere instellingen die door de kerk worden beheerd kunnen de anti-holebistandpunten van Léonard mensen schaden.  Priesters en andere religieuzen die homo of lesbisch zijn komen extra onder druk te staan.

Waar nog? We kijken ook over de grenzen. Regelmatig ontmoeten we holebi’s en transgenders uit het buitenland, met name Afrika. We werken ook samen met holebi’s in de moslimwereld. Wij luisteren naar hun verhalen en proberen hen te ondersteunen. Zij vertellen ons dat de homofobe uitspraken van garden001religieuze leiders bij hen nog veel harder aankomen. Homofobie gaat er meestal hand in hand met religie. Leonard is er trots op dat hij hier buitenlandse priesters opleidt die terugkeren naar hun land om zijn ideologie verkondigen. Het Vatikaan mengt zich in discussies over  holebirechten op niveau van de VN en de Raad van Europa en probeert telkens een wetgeving die holebi’s en transgenders beschermt tegen te houden. Vaak ontstaan er homofobe coalities met conservatieve moslims en christelijke sekten uit de Verenigde Staten. 

In veel landen is het voor holebi’s en transgenders veel moeilijker zich daartegen te verdedigen. We beschouwen het dan ook als onze plicht dit mee voor hen te doen hier in België waar we wel die vrijheid hebben.


Wij komen op voor:
– Een strikte scheiding tussen kerk en staat.
– Acceptatie van  iedere gelovige binnen zijn/haar geloofsgemeenschap, ongeachte de seksuele geaardheid.
– Dialoog tussen de holebi/transgendergemeenschap en de religieuze instanties en leiders.
– Strikte toepassing van de anti-discriminatiewetgeving tegen elke strafbare daad van homo/transgenderfobie.  Klachten kunnen worden medegedeeld aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding.