Ook dit is Léonard

Het koor van het Naamse Temploux heeft zondag 24 januari niet gezongen tijdens de mis uit protest tegen de benoeming van monseigneur Léonard als aartsbisschop. omdat volgens een koorlid “de benoeming van het nieuwe hoofd van de Belgische kerk voor verdeeldheid zorgt onder de christenen, en voor een grote malaise”. Een vonk van protest die aangeeft dat ook niet alle gelovigen zo blij zijn met hun nieuwe kervorst. Intussen beraden ook holebi’s zich hoe te protesteren tegen het aantreden van Léonard op 27 februari. De arrogantie waarmee de Kerk zich de voorbije weken heeft opgesteld maakt velen ongerust. Drie incidenten op nog geen week tijd.

Europees Parlement: Paus tegen holebirechten

Paus Benedictus XVI zet de grote middelen in om te verhinderen dat een resolutie over discriminatie op basis van seksuele geaardheid wordt goedgekeurd door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.

brief_nuntius001Onder de promotoren enkele EP-parlementsleden van de christendemocratische fractie: Luca Volonte (Unione di Centro) en  de Italiaanse president Silvio Berlusconi,Volonte werd onlangs verkozen als fractieleider van de EVP, in opvolging van Luc Van den Brande (die voorzitter wordt van de raad van bestuur van de VRT). Een flinke stap achteruit, want Van den Brande staat bekend om zijn sympathie voor holebirechten. Voor die verkiezing kon Volonte rekenen op de onvoorwaardelijke steun van het Vaticaan. Volgens insiders maakt hij grote kans om binnen de twee jaar op te klimmen tot voorzitter van de Raad van Europa. Volonte gebruikt een brief van de pauselijke nuntius aan alle EP-leden waarin ondermeer staat “dat, volgens de internationale of Europese wet, er geen ‘recht’ bestaat op huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht”.

Het lobbywerk van het Vaticaan wekt alvast grote verontwaardiging bij een aantal Europese parlementairen. Vaticaanstad behoort niet tot de 47 Europese landen die lid zijn van de Raad van Europa, maar heeft wel de status van waarnemer. “Dit is du jamais vu”, zegt senator Paul Wille (Open Vld) en nationaal delegatieleider van België in de Parlementaire Vergadering, die beklemtoont dat hij in persoonlijke naam spreekt. “De brief van de pauselijke nuntius circuleert hier inmiddels openlijk in Straatsburg en stuit vooral op ongeloof en onbegrip. Ik ben voorstander van een beschaafd debat over de scheiding tussen kerk en staat, maar blijkbaar willen sommige groepen precies het omgekeerde.”

De stemming over de resolutie over discriminatie van holebi’s moest op 27 januari in Straatsburg plaatsvinden, maar dat kon niet omdat op het laatste moment door EVP-leden niet minder dan tachtig amendementen werden ingediend, uitsluitend in het Engels. Omdat een fatsoenlijke behandeling in die omstandigheden niet meer mogelijk bleek, werd de stemming daarom uitgesteld naar april. Dat geeft de conservatieve partijen nog meer tijd om te mobiliseren tegen de progressieve tekst, die werd ingediend door de Zwitserse socialist Andreas Gross.

De Werktitel, 27 January 2010

 

Frankrijk: Stickers op de vitrine

Het LGBT-centrum van Nantes (Frankrijk) meldt dat in de nacht van 26 op 27 januari een 12-tal stickers werden aangebracht op hun vitrine. Ze zijn afkomstig van de ‘Jeunesse Catholique de France’ (MJCF), een (conservatief-religieuze) groep in de stad. Het centrum had in 2009 al eens een klacht ingediend voor gelijkaardige feiten.

Nantes001In een interview zei Mgr Jean-Paul James, bisschop van Nantes: “Ik ken hen niet, maar het zijn in elk geval dissidenten.” Hij bevestigde tegen het homohuwelijk te zijn maar voegde er aan toe: “Men kan die opvatting verdedigen en toch respecteren dat twee mensen van elkaar houden.” Hoe noemen ze dat bij ons? Tjevenpraat? Het MJCF was iets duidelijker en beweert zelf dat de stickeractie ‘louter informatief’ is. De organisatie werkt samen met de ‘Fraternité Saint-Pie-X’, een groepje dat zweert bij misvieringen in het latijn. Een woordvoerder: “Een LGBT-centrum volplakken is zonder twijfel niet echt verstandig.(…) Maar wij verdedigen de natuurlijke orde: homoseksualiteit is niet normaal”.autocollant_nantes_1

autocollant_nantes_2

 

 

 

De stijl van MJCF doen denken aan wat we hier kennen als NSV (studentebeweging openlijk gelieerd met het Vlaams Belang) of het extreem-katholieke KVHVPeter Moelans (prosenior van het KVHV) zei in een interview op Radio 1 verheugd te zijn met de benoeming van Léonard en noemde homoseksualiteit abnormaal. Beide groepen hebben in de jaren ’80 ook stickersverspreid tegen homoseksualiteit.

Gayclic, 30 januari 2010

 

Groot Brittanië: Paus tegen Anti-discriminatiewet

Paus Benedictus XVI heeft zijn bisschoppen in Engeland en Wales opgeroepen zich met ‘missioneringsijver’  te verzetten tegen een wet die ongelijke behandeling van holebi’s zal verbieden. Momenteel wordt The Equality Bill (“De Gelijkheidswet”) door het Britse parlement behandeld. De wet voegt alle antidiscriminatie- en gelijkheidwetten samen en breidt ze op een aantal punten uit.

De paus sprak zijn bisschoppen toe in Rome: “Uw land staat bekend om zijn bezorgheid voor gelijkheid van kansen voor iedereen. Maar toch zal het effect van een bepaalde wetgeving waarmee men dit doel wil bereiken de vrijheid van godsdienstige gemeenschappen beperken om volgens hun geloof te handelen. In sommige opzichten is het een overtreding van de natuurlijke wet waarop de gelijkheid van alle mensen is gebaseerd en die deze gerandeert.” U begrijpt deze gewijde taal niet zo goed? Blijkbaar is in het wetsvoorstel voorzien dat ook de interne organisatie van de kerken er aan onderworpen is.  Dit zou betekenen dat men niet meer zou kunnen weigeren om holebi’s of transgenders aan te werven voor religieuze taken. Dat is een verschil met België, waar de anti-discriminatiewet niet van toepassing is op de ‘interne organisatie van de erediensten’. Léonard mag dus holebi’s uit zijn kerk gooien zoveel hij wil.

Commons%20Thur%2014%20large
Dat wordt tegengesproken door Evan Harris, parlementslid voor de liberaal-democraten: “Gelovigen kunnen er van op aan dat de nieuwe wet geen homopriesters wil opdringen aan de godsdiensten maar werknemers in het algemeen wil beschermen tegen werkgevers met vooroordelen”. Jonathan Finney van de organisatie ‘Stonewall’ reageerde: “Eigenlijk zegt de paus: gelovigen hebben met moeite verkregen vrijheden en die gaan we nu beperken: we geven ze niet aan holebi’s en ook niet aan vrouwen”.Wat staat er precies in de nieuwe wet? Ofwel is hij van toepassing op de kerken en worden politici onder druk gezet hem te wijzigen, ofwel is het gewoon wat de kerk overal ter wereld doet: rechten van holebi’s en transgenders zo lang mogelijk tegenhouden.

Dat werpt een nieuw licht op het bezoek dat de kerkvorst aan Groot Brittanië wil brengen in de loop van 2010. Britse Europarlementsleden – ook katholieke – en mensenrechtenactivisten reageerden dinsdag ‘onthutst’. De National Secular Society (NSS) liet al weten een campagne tegen het geplande pauselijke bezoek te zullen lanceren, ook al omdat dit bezoek de Britse belastingbetaler zo’n 20 miljoen pond zal kosten. Veel mensen zien het niet zitten om bezoek te krijgen van iemand die komt om gelijke rechten onder vuur te nemen en discriminatie te promoten.

BBC – 2 februari 2010