Homokoppel in gevangenis na symbolisch huwelijk

de 20-jarige Tiwonge Chimbalanga en de 26-jarige Steven Monjeza riskeren een gevangenisstraf van 14 jaar als ze schuldig worden bevonden aan homoseksualiteit tussen mannen. Ze werden gearresteerd op 27 december 2009 en opgesloten in de overbevolkte gevangenis van Chichiri.

Ze werden opgepakt na een symbolische huwelijksceremonie in Malawi.  Twee dagen later verschenen ze voor de rechtbank in Blantyre. Ze werden beschuldigd van ‘onnatuurlijke handelingen tussen mannen’ en onzedelijk gedrag.

Op 15 januari verschenen ze opnieuw voor de rechtbank. De rechtszaal zat vol met belangstellenden. Sommige toeschouwers lieten blijken dat ze mannen steunen, anderen riepen beledigingen: “Auntie Tiwo ali ndi mimba” wat betekent: “Tante Tiwo is zwanger”. De openbare aanklager stelde dat de mannen samen leven als getrouwd koppel sinds augustus.  Hij vroeg dat ze naar een kliniek zouden worden gestuurd om aan te tonen dat ze seksueel contact hebben gehad. Hun raadsman, Noel Supedi, verklaarde dat de mannen ontkennen seksueel contact te hebben gehad. Hij zei aan de pers: “Er is geen bewijs dat ze seksuele betrekkingen hadden voor hun arrestatie. De grondwet bepaalt dat dit soort experimenten enkel kan met de toestemming van de betrokkene. Ik ben van oordeel dat dergelijk onderzoek vernederend is en een inbreuk op hun privacy.”

malawi226 

Spijt?

Mr. Supedi vermoedt dat zij niet echt beseften waartoe hun inititatief zou leiden. “Misschien hebben ze er spijt van”, zei hij. “Chimbalanga zag er gelukkig en normaal uit maar Monjeza huilde. Vlak voor de zitting begon moest hij overgeven en viel hij op de grond.  Misschien wist hij niet op voorhand tot wat dit zou leiden.” Steven Monjeza zou aan journalisten verklaard hebben: “Het maakt me triest dat ik terug de  gevangenis in moet. De levenstomstandigheden zijn er verschrikkelijk. Mensen overdrijven heel de zaak, Ik kan dit huwelijk net zo goed ontbinden.” Tiwonge Chimbalanga weigerde met de pers te praten en beschuldigde hen ervan ‘dwaze dingen’ te schrijven.

Cary Alan Johnson, directeur van de ‘International Gay and Lesbian Human rights commission’ wees op de algemene context waarin dit proces loopt: “Het volk van Malawi heeft lang en hard gevochten voor een goed functionerende democratie: vrije meningsuiting, recht op vereniging en vergaderen en non-discriminatie. We hopen dat politie en gerecht zullen erkennen dat deze mannen geen misdaad hebben begaan en het niet verdienen om opgesloten te worden en door de media belachelijk te worden gemaakt.” Ook Amnesty International heeft Malawi opgeroepen om de twee mannen op vrije voeten te stellen.

Malawi_couple_002Solidariteit

WISH, de organisatie die in Vlaanderen de solidariteit met LGTB’s in het buitenland organiseert, vraagt iedereen om het homokoppel in Malawi te steunen. WISH-voorziter Johan Maertens schreef aan de Minister-president van de Vlaamse regering en doet een beroep op hem om er bij de president van Malawi (Bingu wa Mutharika), en zijn minister van Buitenlandse Zaken (Betty Elisabeth Banda) op aan te dringen dat de fundamentele rechten van holebi’s gerespecteerd worden.  Je kan dit ook doen door een brief, fax of email te sturen naar  Kris Peeters.

Wil je de brief als PDF, mail me dan even, ik stuur hem naar jou door.

Fax + 32 2552 60 01

E-mail: kabinet.peeters@vlaanderen.be

Je kan deze modelbrief gebruiken:


De Minister-president van de Vlaamse Regering
Dhr. Kris Peeters
Martelaarsplen 19
1000 Brussel 

Geachte Minister-president, 

Met dit schrijven wensen wij onze steun en solidariteit te betuigen aan Steven Monjeza en Tiwonge Chimbalanga, onderdanen van de Republiek Malawi, die worden vastgehouden in de gevangenis Chichiri, Malawi, op beschuldiging van seksualiteit met wederzijdse toestemming onder volwassenen van het zelfde geslacht na een ceremoniële bevestiging van hun homorelatie.

Wij verzoeken u om tussenbeide te komen door contact te nemen met de president van Malawi, Zijne Excellentie Bingu wa Mutharika, en zijn minister van Buitenlandse Zaken, Mevr. Betty Elisabeth Banda, en er bij deze autoriteiten op aan te dringen dat beide personen ten spoedigste op borgtocht worden vrijgelaten en dat alle aanklachten ten aanzien van deze personen worden ingetrokken.

Wij verzoeken u er tevens op aan te dringen dat de Malawische overheid homoseksuele betrekkingen tussen twee volwassenen met wederzijdse toestemming decriminaliseert en dat de regering erop toeziet dat alle non-discriminatie clausules en principes van gelijke behandeling uit de Malawische grondwet ook worden toegepast voor homoseksuele, bi-seksuele, lesbische, transgender of interseksuele personen en dat de gelijkaardige bepalingen in het Afrikaanse Handvest voor de rechten van de Mensen en van de Volkeren gerespecteerd worden.

Wij verzoeken u tevens een beroep te doen op uw geprivilegieerde relatie met de Malawische autoriteiten als donor, om erop aan te dringen dat alle juridische en politionele intimidatie ten aanzien van AIDS/HIV preventie- en gezondheidswerkers wordt gestopt en dat de aanklachten tegen de drie mensenrechtenactivisten van het CEDEP (Centrum voor Menselijke Ontwikkeling) worden ingetrokken en de betrokken verdedigers van onze gezamenlijke belangen – respect voor fundamentele rechten van de mens – worden vrijgelaten.

Tot slot verzoeken wij u in de schoot van de Vlaamse regering na te gaan of de feiten zoals ze zich nu voordoen de handhaving toelaten van de huidige “intentieverklaring tussen de regering van de Republiek Malawi en de Vlaamse regering betreffende ontwikkelingssamenwerking”. De intentieverklaring biedt in Art.7.1 perspectief om daadwerkelijk de problematiek van decriminalisering van homoseksualiteit en de relatie tussen succesvolle AIDS/HIV programma’s en de strijd tegen homofobie te bespreken en in Art. 9.1 wordt een opening gecreëerd om de huidige arrestaties op een “minnelijke wijze” wel degelijk als een geschil op de agenda te plaatsen.

Voor de Vlaamse Regering is Art. 6 evenwel de grootste zorg, daar onderwerpt de Vlaamse regering buitenlands (lees: Vlaams) holebi personeel, hun partners en rechthebbenden die geen houder zijn van een diplomatiek paspoort en die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van of de werking met de projecten in het kader van de intentieverklaring aan de
toepassing van de Malawische wetten. Deze onderwerping is intentioneel een discriminatie ten aanzien van hetero personeel en in strijd met Belgische wetgeving, want de Malawische wetgeving kent een traditie van discriminatoire toepassing van sectie 153 (onnatuurlijke strafbare feiten) en sectie 156 (openbare zeden) die homoseksualiteit de facto strafbaar stelt.

Wij rekenen op uw bereidheid om deze prangende humanitaire situatie met uw Malawische partners aan te kaarten en verzoeken u om ons ten spoedigste te adviseren over de verdere samenwerkende aanpak van dit probleem.

Met dank voor de geleverde inspanningen,
en hopend op positieve resultaten,
verblijf ik,