Léonard wikt zijn woorden

Léonard20100119
Zijn homo’s abonormaal? Volgens aartsbisschop Léonard heeft hij nooit het woord abnormaal of abnormaliteit in de mond genomen. Het citaat in Télémoustique was volgens hem niet waarheidsgetrouw. Terzake vroeg maandagavond hoe het dan wel zit.

“Mijn positie is de volgende: seksualiteit komt van ‘secare’ = scheiden. Er is een verschil tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Ik zeg dat homoseksualiteit niet overeenkomt met de objektieve betekenis van de seksualiteit, met het contrast tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Maar dat laat mij hoegenaamd niet toe de homoseksuele mensen als abnormaal te beschouwen. Dat zou een scheldwoord zijn en dat zal ik nooit zeggen en dat heb ik ook nooit gezegd.” Op de vraag of homo’s in zijn kerk thuishoren: “Uiteraard. Toen ik professor was aan de KUL heb ik dikwijls contact gehad met studenten en ook soms studentinnen die deze situatie meeleefden. Ik heb nooit gezegd dat homoseksualiteit een ziekte is of abberant is. Ik heb gezegd dat het gaat om een ontwikkeling van de seksualiteit die niet overeenkomt met de objektieve bedoeling van de seksualiteit. Ik denk dat iedereen dat kan aanvaarden.”

Denkt u dat ook? We mogen het zijn, maar nog altijd niet doen. En als we het doen houden we het beter voor onszelf. Danneels of Léonard, het verschil is even dun als een hostie. Enkel de stijl is een beetje anders. Maar dat beetje kan heel wat homoseksuele katholieken zuur opbreken. De vraag is of Léonard zal proberen de katholieke visie harder door te drukken in scholen, klinieken en andere plaatsen waar de Kerk nog macht heeft.

Fijn om weten is dat homoseksualiteit meteen een hot item is in de berichtgeving over de nieuwe kerkvorst. Dat wijst erop dat de holebi/transgenderbeweging er in slaagt de noden van holebi’s op de agenda te houden. Tijd om punt 5 uit ons eisenplatform nog even in herinnering te brengen: “De holebibeweging is solidair met iedereen die ijvert voor de erkenning van een volwaardige seksualiteitsbeleving van holebi’s door hun geloofsgemeenschappen of levensbeschouwelijke verenigingen.”

Wordt zeker vervolgd.