Pride 2015: Voorrang aan strijd tegen homofobie!

Pride2015_00001

De Belgian Pride wordt georganiseerd door de drie holebi/transgenderfederaties die België rijk is: Çavaria (Vlaanderen), Rainbowhouse (Brussel) en Arc-en-Ciel (Wallonië). Ze beslisten samen dat de editie van 2015 op zaterdag 16 mei in het teken zal staan van een nieuw actieplan tegen homofobie en transfobie. Thierry Delaval, voorzitter van  Arc-en-Ciel en François Massoz-Fouillien, voordvoerder van het Brusselse Rainbowhouse lichten deze beslissing toe.

“De regering heeft dit beloofd maar er is nog niets gelanceerd. Voor ons is dit de absolute prioriteit!” schrijft Thierry Delaval op de website. Hij roept iedereen op deze eis kracht bij te zetten door deel te nemen aan de parade zodat deze regering haar beloftes houdt. Hij pleit voor  een solidaire samenleving zonder discriminatie ongeacht geslacht, fysieke conditie, zogenaamd ras, afkomst, huidskleur, religie, seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Pride2015_00002
Thierry Delaval (links) en François Massoz-Fouillien 

Onderwijs

François Massoz-Fouillien voegt eraan toe: “De meeste mensen aanvaarden homoseksualiteit, toch zeker voor zover ze vinden dat mannen zich als mannen en vrouwen als vrouwen gedragen.  Wie niet voldoet aan die verwachtingen kan te maken krijgen met pesterijen, bedreigingen en fysiek geweld. Op school, op de werkvloer, in de media, … heeft een volwaardige maatschappelijke aanvaarding van alle holebi’s en transgenders zich nog niet voltrokken. Aan die brede maatschappelijke aanvaarding werk je vanaf het kleuter- tot in het hoger onderwijs. Holebi- en transgenderthema’s moeten explicieter opgenomen worden in de leerplannen. Scholen moeten verder gesensibiliseerd worden om hetero- en gendernormen te doorbreken.”

Sociale Cohesie

Thierry Delaval: “Er dienen nog belangrijke inspanningen gedaan worden in de strijd tegen al wat schade toebrengt aan de sociale cohesie en goed samenleven. De regering heeft zich ertoe verbonden om het plan tegen homo- en transfobie van de vorige regering te vernieuwen. Ze moet nu haar belofte houden, steunend op de medewerking van de beweging en met de nodige budgetten.”  François Massoz-Fouillien: ” We vragen als holebi- en transgenderbeweging dat alle onvoltooide acties uit de actieplannen tegen homo- en transfoob geweld en discriminatie uitgevoerd worden. Dit kan enkel als er voldoende middelen geïnvesteerd worden in de vooropgestelde acties.”

Pride2015_00003
“We willen een open benadering in het kader van een globale strategie tegen alle vormen van discriminatie, waarbij aandacht blijft voor de intrinsieke kenmerken van discriminatie omwille van seksuele geaardheid en de verschillende vormen die deze kan aannemen naargelang het over homofobie, lesbofobie of transfobie gaat. De plannen tegen armoede, seksisme, geweld tegen vrouwen, racisme en vreemdelingenhaat moeten hieraan gekoppeld worden.”

Ambitieus programma is noodzakelijk

Thierry Delaval: “We worden geconfronteerd met een quasi volledige afwezigheid van gegevens, statistieken en kennis over de verschillende uitingen van homo- en transfobie. We hebben een ambitieus programma nodig dat studies aanmoedigt in de diverse sectoren van de politiek en op alle niveaus van de macht. Op die basis kan een vervolg op het plan tegen homofobie efficiënter worden. Acties op het niveau van de volksgezondheid en het onderwijs zijn absolute prioriteiten, naast terreinen zoals de werkgelegenheid, justitie en binnenlandse zaken. Daarnaast willen we een open benadering in het kader van een globale strategie tegen alle vormen van discriminatie, waarbij aandacht blijft voor de intrinsieke kenmerken van discriminatie omwille van seksuele geaardheid en de verschillende vormen die deze kan aannemen naargelang het over homofobie, lesbofobie of transfobie gaat. De plannen tegen armoede, seksisme, geweld tegen vrouwen, racisme en vreemdelingenhaat moeten hieraan gekoppeld worden.”

Trans_Pride2014_14095215268_7.jpg

Transgenders

Thierry Delaval: “Wij pleiten tenslotte ook voor een diepgaande reflectie over de situatie van transgenders in ons land. Zij leiden tot op vandaag onder (middeleeuwse) sociale stigma’s en praktijken zoals gedwongen sterilisatie.” François Massoz-Fouillien: “Je kan je geslachtsregistratie maar wijzigen na een hele reeks medische procedures. Als je M of V op je identiteitspapieren niet overeenkomt met de mate waarin je je mannelijk of vrouwelijk voelt en uit, dan krijg je problemen in de meest banale situaties.  Een schijnbaar foutieve geslachtsaanduiding op officiële papieren maakt mensen achterdochtig over de houder. België moet dringend de huidige wet op transseksualiteit aanpassen, overeenkomstig de moderne mensenrechtenstandaarden.”

De strijd tegen homofoob en transfoob geweld en het verbeteren van de rechtspositie van transgenders staan ook bij de vijf belangrijkste eisen van Vlaamse koepelorganisatie Çavaria.

 

facebook_logo_klein.jpg