Martijn en Islamofobie

nva,cavaria,moslim

In dit artikel kan je lezen hoe in Zizo werd gereageerd op het ‘neutraliteitsdebat’. Een debat dat concreet gaat over het al dan niet toelaten van hoofddoeken aan de loketten en in het Gemeenschapsonderwijs en uiterlijke kenmerken van holebi’s en transgenders, zoals het intussen overbekende regenboog-T-shirt.

nva,cavaria,moslimNVA-gemeenteraadslid Martijn Van Esbroeck mocht in Zizo het standpunt van  zijn partij toelichten. Op de vraag wat hij vindt van de resolutie van Bert Anciaux over de strijd tegen islamofobie antwoord hij: “Ik sta daar niet achter. Hoe definieer je islamofobie? Wat wil je bereiken met zo’n resolutie? Er is vrijheid van meningsuiting. Als een moslim zich aangevallen voelt door bepaalde uitspraken, dan mag hij zich ook verdedigen. We leven in een open samenleving. Laat mensen hun meningen uiten. Dan kom je er ook achter dat mensen soms gewoon hun angsten willen ventileren.”

Islamofobie in 8 puntjes

nva,cavaria,moslimIslamofobie is strikt genomen geen racisme maar beide fenomenen kan  je niet los van elkaar zien. In de resolutie, ingediend door Bert Anciaux (SP.A) Fauzaya Talhaoui (SP.A)  Ahmed Laaquej (PS) Freya Piryns (Groen) Richard Miller (MR)  en Zakia Khattabi (Ecolo) worden 8 kenmerken van islamofobie opgesomd:

1. de islam als een monolithisch, gesloten blok, statisch en niet in staat tot aanpassing aan nieuwe situaties;
2. de islam als afgescheiden en « anders », zonder gemeenschappelijke en gedeelde doelen en waarden met andere culturen, als een overtuiging die niet wordt beïnvloed door andere culturen en zonder effecten op andere culturen;
3. de islam als inferieur aan het Westen en een aantal waarden die hieraan worden gekoppeld, kortom als barbaars, irrationeel, primitief en seksistisch;
4. de islam als gewelddadig, bedreigend, steun verlenend aan terrorisme, actief en combattief betrokken in een “botsing der beschavingen”;
5. de islam als een politieke ideologie, gebruikt voor politiek en militair gewin en erop uit een islamhegemonie te vestigen;
6. het radicaal afwijzen van kritiek vanwege de islam op het Westen;
7. vijandigheid jegens de islam, als argument om discriminatie en maatschappelijke uitsluiting van moslims goed te praten;
8. het aanvaarden van een duidelijke vijandigheid jegens moslims als een natuurlijk en gewoon verschijnsel.

Je hoeft de 8 puntjes maar te lezen en je kan bij elk ervan wel voorbeelden verzinnen uit de recente actualiteit waarin ze met de voeten worden getreden. Ze zijn ook stuk voor stuk stof tot nadenken. Als je er wat dieper op in gaat  kan je zelfs verbanden leggen met homo- en transfobie. Neem punt 5: “de islam als een politieke ideologie, gebruikt voor politiek en militair gewin en erop uit een islamhegemonie te vestigen.” In de VS gebruikt extreem-rechts gelijkaardige ‘argumenten’ om holebi- en transgenderrechten tegen te houden.nva,cavaria,moslim We zouden er volgens hen op uit zijn de maatschappij over te nemen. Onlangs kregen de LHBT-beweging ook het etiket van ‘politieke ideologie‘ door dominicaan en pauselijke huistheoloog Wojciech Giertych“Homoseksualiteit is een ideologie geworden die de menselijke natuur wil veranderen, en die door de machtigen van de wereld in veel landen wordt ondersteund. De rooms-katholieke kerk is het enige instituut ter wereld met de moed om tegen die ideologie in te gaan.”

Vertrouwen

In de toelichting bij de resolutie schrijft Bert Anciaux: “De indieners van deze resolutie gaan er vanuit dat de overgrote meerderheid van de moslims in België kiest voor een leven in een democratische rechtsstaat, met een scheiding van kerk en staat én met overtuigd respect voor alle rechten die wij daarbij verwierven en plichten die wij op ons namen de voorbije decennia en eeuwen. Deze resolutie steunt op het vertrouwen dat een gelukkige, sterke samenleving op een actief pluralistische wijze omgaat met diversiteit en daarin een bron van kracht en vernieuwing vindt, zonder dat daardoor de wezenlijke eigenschappen (democratie, openheid, solidariteit, gemeenschapszin) ervan worden bedreigd. “ Eigenlijk zegt de resolutie: behandel moslims als gelijken, niet als bedreiging.
nva,cavaria,moslim
Het is duidelijk dat een verbod op het dragen van een hoofddoek aan een loket of in een school indruist tegen dit principe.  Zoals Zizo-hoofdredacteur Dennis De Roover stelt kunnen dergelijke maatregelen uitdeinen naar andere minderheden. Holebi’s en transgenders leven niet in een vacuüm. Uitingen van discriminatie kunnen verschillen naargelang de getroffen groep maar hebben ook parallellen en beïnvloeden elkaar.  Een homofoob kan zich baseren op het hoofddoekenverbod om te eisen dat ook homo’s aan bepaalde uiterlijke kenmerken dienen te voldoen omdat hij nu eenmaal zenuwachtig wordt van vrouwelijke trekjes bij mannen. Als je het ene verbiedt kan je het andere moeilijk toelaten.

Weg met het racisme, leve de islamofobie

nva,cavaria,moslimRacisme blijft niet meer beperkt tot discriminatie omwille van ras of huidskleur.  Dat zeggen zowel het Vlaams Belang (de belangrijkste producenten van racisme in dit land) als de tegenstanders van deze partij.

Op de website van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) wordt racisme als volgt gedefinieerd “Waar men vroeger vooral trachtte om een verschil in behandeling en gedrag ten aanzien van een andere groep te rechtvaardigen op grond van biologische verschillen, is men vanaf de jaren zeventig – aanvankelijk vanuit extreemrechtse hoek – de superioriteit van de ‘eigen’ cultuur gaan benadrukken. Culturen kunnen dan best niet met elkaar worden gemengd en de eigen cultuur moet op absolute wijze worden beschermd of opgelegd aan iedereen die op ons grondgebied verblijft. “ Let vooral op de tussenzin ‘aanvankelijk vanuit extreemrechtse hoek’. Men stelt vast dat het Vlaams Belang niet meer alleen staat in dit discours. Politici van andere partijen nemen er stukken van over. Het hoofddoekenverbod, ingevoerd onder het mom van neutraliteit, past de opvatting toe in de praktijk.  Martijn van Esbroeck noemt in Zizo de huidige reglementering, die het hoofddoekenverbod oplegt,  ‘een goed reglement.’

nva,cavaria,moslimWat zegt het Vlaams Belang?

Wie in dit land racisme zegt, zegt Vlaams Belang. De partij mag dan achteruit gaan, je kan in de teksten die ze produceert nog altijd goed aflezen hoe het racisme nu en dan ‘vervelt‘ zoals een slang.   Uit een artikel op de VB-website naar aanleiding van de film ‘Femme de la Rue‘ van Sofie Peeters: “De onvermijdelijke Hilde Sabbe is in hetzelfde politiek correcte bedje ziek: ‘Seksisme heeft geen kleur’, schreeuwt ze in Het Laatste Nieuws. Alsof wij zouden beweren dat het iets met ‘kleur’ te maken heeft. Wat een geniepige verdraaiing en vervuiling van het debat. Cultuur en religie, daar gaat het om.”  Het VB heeft huidskleur afgeschreven als voorwerp van racisme en vervangen door cultuur en religie.  Je hoeft de website of de krantjes van het VB slechts vluchtig te lezen om te weten dat ze daar nog steeds volop op inzetten. Een sterk staaltje daarvan is nog steeds het interview met Wim Van Rooy o
p hun website: “Islam is fascisme” zegt Van Rooy. Lees het interview en je zult er de 8 puntjes van de resolutie tegen islamofobie in terugvinden. In omgekeerde zin uiteraard.

Kiezen is verliezen?

“Natuurlijk kan iemand met een andere huidskleur, of iemand die verwijfd of transgender is. Dat is geen statement. Die persoon is gewoon zo. Je kunt niet anders zijn dan je bent. Je religieuze overtuiging kies je. Je seksuele geaardheid niet.” zegt Martijn Van Esbroeck in Zizo. Men is bij de NVA duidelijk geschrokken van de hevige verontwaardiging over de T-shirt-uitspraak van BDW.  Martijn probeert te zalven: holebi’s en transgenders worden niet geviseerd, zij kunnen er immers ‘niets aan doen‘ dat ze zo zijn. Het is een slimme zet, die inspeelt op de latente islamofobie en holebi’s en moslima’s tegen elkaar opzet. Je moet maar niet zo dom of koppig (‘achterlijk‘ zegt Etienne Vermeersch) zijn om te ‘kiezen‘ voor de islam.  Als je daarvoor kiest, dan mogen wij jou discrimineren. Alsof gediscrimineerd worden omwille van iets waar je voor kiest minder pijnlijk zou zijn als gediscrimineerd worden omdat je ‘niet anders kunt  zijn dan je bent’ .

nva,cavaria,moslimEigenlijk is dit het oude adagium van het Vlaams Belang dat terugkomt: ‘Aanpassen of opkrassen‘. Te beginnen aan het loket. De NVA stelt moslima’s voor de keuze: je geloof verloochenen, of geen werk aan het loket want je kunt niet neutraal zijn.  Wat staat er ook alweer in punt 3 van de resolutie: “de islam als inferieur aan het Westen en een aantal waarden die hieraan worden gekoppeld, kortom als barbaars, irrationeel, primitief en seksistisch.”

Naargelang het uur van de dag?

Hoe trekt Martijn de grens? Dat blijkt niet zo simpel: “Wil je je seksuele geaardheid in de verf zetten, dan is dat je volste recht. Maar doe dat dan om vijf uur als je naar huis gaat en niet aan het loket,” zegt hij in Zizo.  Wat is het verschil tussen je seksuele geaardheid in de verf zetten en wat hij voordien zei: “Je kunt niet anders zijn dan je bent”? Ik ken een hoop mensen die echt niet bereid zijn om dat onderscheid te maken naargelang het uur van de dag. Voor vele holebi’s en transgenders bestaat dat onderscheid gewoon niet.  Kortom: wie misbruik wil maken van dit reglement om mensen te weren of te ontslaan kan dat. En kom me niet vertellen dat er in Antwerpen op dit moment zo geen mensen rondlopen.

Zizo en de neutraliteit_0001.jpg