Çavaria reikt de hand aan moslimgemeenschap

Een kwart van de moslimjongeren vindt geweld tegen homo’s gerechtvaardigd. Een op de drie Vlaamse jongeren staat uitgesproken negatief tegenover moslims. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek bij Antwerpse en Gentse scholieren. çavaria, Casa Rosa en het Roze Huis reageren.

cavaria,moslim

Çavaria reikt de hand aan moslimgemeenschap om samen intolerantie onderuit te halen

Fran Bambust (çavaria), Leonie Nelissen (Het Roze Huis-çavaria Antwerpen), Deborah Lambilotte (Casa Rosa)

cavaria,moslimDe bevindingen van de Jop-monitor Antwerpen-Gent liegen er niet om: vooral moslimjongeren – en in mindere mate christelijke jongeren – hebben het moeilijk met holebi’s. Terwijl het gros van de Antwerpse en Gentse jeugd homo’s en lesbiennes geen strobreed in de weg zouden leggen, struikelen vooral jongeren met een moslimachtergrond over een doorbreking van traditionele rollenpatronen. Eén op de vijf schrikt zelfs niet terug van een doodstraf voor holebi’s in sommige landen. Dit zijn confronterende en alarmerende cijfers, die we ernstig moeten nemen.

We hopen dat de overheden die het vorige actieplan mochten opstellen dit rapport erbij nemen wanneer ze overgaan naar het vervolgplan. Niet alleen omwille van de uitroeptekens die de monitor uitstuurt, maar vooral ook omdat ze enkele aanwijzingen van aanpak meegeeft. 

Geworteld in culturele patronen

cavaria,moslim

De homonegatieve moslimjongeren steunen niet op de Koran zelf voor die houding, zegt de studie, maar vinden die vooral in een ruimer cultureel patroon, dat strenge eisen oplegt aan traditioneel gedrag en rigide seksuele voorschriften oplegt. Dit maakt het voor jongeren die ingebed zitten in een traditioneel, cultureel cocon moeilijk om andere relatievormen of ander seksuele gedrag te accepteren. In die groep worden starre genderrollen en -verwachtingen bestendigd, en wordt een felle afkeuring van homoseksualiteit bijgevolg – al dan niet stilzwijgend – gelegitimeerd. Vooral van jongens wordt vanuit traditionele hoek heel wat verwacht, zij voelen zich dan ook sneller bedreigd en geaffronteerd wanneer ze geconfronteerd worden met homo’s, vooral wanneer die hun affectie tonen of zich wat vrouwelijker gedragen.

Doorbreek de cocons

De onderzoekers zien hier dan ook de kern voor een aanpak tegen homofobie: verhoog de integratie. Hoe meer diversiteit er is in je netwerken, hoe opener je staat. Er is daarom nood aan meer contact tussen gemeenschappen. Versterk het sociale vertrouwen in woonbuurten, werk aan een sterkere verbondenheid. Zorg ervoor dat jongeren uit verschillende gemeenschappen samen zitten op school, samen sporten, samen spelen. Dat de taalbarrière intussen ook moet gesloopt worden, is een logische voorwaarde. 

Het onderzoek toont aan dat die contacten die starre cocon versoepelen, en dat jongeren zich vervolgens ook meer gaan openstellen voor relaties en houdingen die niet meteen stroken met hun tradities. 

De onderzoekers wijzen er ook binnen die gemeenschappen over aanvaarding moet gepraat worden. Çavaria zou het dan ook bijzonder waarderen als religieuze leiders zouden zich niet alleen moeten onthouden van een veroordeling van homoseksualiteit, maar ook actief zouden inzetten op het afwijzen van homofobie. 

Drie S’en: School, Sport en Spel

cavaria,moslimDat onderwijs ook weer als remediërende factor wordt aangehaald, verbaast ons niks. Vanuit çavaria zetten we hier al meer dan 13 jaar op in, en er moet steeds meer op worden ingezet of het openen van leerlingen voor een bredere kijk op gender, genderrollen, genderexpressie en genderidentiteit. Religieuze gevoelens hoeven niet gepaard te gaan met verstarde houdingen. 

Maar naast het onderwijs moeten de overheden ook focussen op de vrijetijdsbesteding. Çavaria volgt de onderzoekers als die stellen dat het niet rendeert om geweld klagerig als ‘zinloos’ te bestempelen. We moeten zoeken naar oorzaken en intussen de typische fascinatie van jongens voor geweld kanaliseren. Zet in op meer mogelijkheden en toegang voor sport en spel, laat ze hun drang naar krachtmeting en competitie botvieren op een aanvaarde wijze. En probeer ook hier weer culturen te mixen. 

Samen naar een open samenleving

Integratie kun je niet opleggen, daar moet je met alle partijen aan werken. Çavaria weigert in deze studie een nieuw wij-zij-verhaal te lezen en moslimjongeren te demoniseren. Wij willen dan ook  niet met groeiende islamofobe gevoelens in de hoek staan wachten, maar reiken de hand. Laten we samen de cocons doorprikken. Çavaria wil niet alleen met de overheden praten over ingrepen in het onderwijs, maar ook met geloofsgemeenschappen rond de tafel zitten en acties ondernemen. Niet alleen omdat we er zelf baat bij hebben, maar omdat ook wij er opener door worden: we zijn allemaal gebaat met  open samenleving. In de lokale huizen, zoals Het Roze Huis-çavaria Antwerpen en het Gentse Casa Rosa, worden regelmatig initiatieven opgezet die niet alleen die dialoog maar ook de samenwerking nastreven. De resultaten van de jongerenmonitor tonen het belang hiervan duidelijk aan. We vragen dan ook dat de lokale overheden de huizen hierbij logistiek en financieel steunen zodat we dit werk niet alleen kunnen verder zetten maar ook nog kunnen uitbreiden. Laten we zo bruggen slaan tussen groepen die soms te ver uiteen liggen. Laten we samen sporten, laten we samen plezier maken, laten we samen strijden tegen onze fobieën.  

cavaria,moslim

Lees ook: Holebi’s en transgenders komen op tegen racisme

Imam en bisschop veroordelen homofoob geweld