Wordt Çavaria racistisch?

cavaria,moslim,mensenrechten

Dit soort spandoeken is nog zeldzaam in de jaarlijkse pride. Het is voor een deel de verantwoordelijkeid van çavaria of de antiracistische boodschap sterker wordt.

…of worden er op tijd maatregelen genomen? ILGA is een van de belangrijke koepelorganisaties die wereldwijd groepen van holebi’s en transgenders verenigt. In België zijn ondermeer Mikpunt en Çavaria aangesloten. Op de jaarlijkse conferentie van de Europese tak van ILGA werd werd een belangrijke resolutie goedgekeurd waarin belangrijke suggesties worden geformuleerd in de strijd tegen het racisme.

Racisme is geen prettig onderwerp maar is helaas ook een realiteit in onze beweging en in de holebitransgendergemeenschap. Niets ondernemen tegen racisme is toelaten dat het voorwoekert. Mikpunt heeft  voorgesteld aan çavaria om deze tekst te bespreken op de algemene vergadering van 19 maart. Dit werd afgewezen. In een mail schreef Yves Aerts: “De Raad van Bestuur heeft dit agendapunt niet toegevoegd aan de agenda. Niet omdat ze het inhoudelijk oneens zou zijn met deze resolutie, maar omdat in het beleidsplan 2011 – 2015 voorzien is om hierover ten gronde te discussiëren binnen de beweging. Deze interne discussie is deel van het na te streven resultaat en noodzakelijk om een gedragen effect te bereiken. Het engagement van de RvB is om deze belangrijke discussie op te nemen in de jaarplannen van 2011 en 2012 (en volgende jaren).”  Ik geef hier alvast de tekst, Çavaria heeft hem nog niet verspreid. We leven op hoop.

cavaria,moslim,mensenrechtenResolutie over extremisme, goedgekeurd op de 14de jaarlijkse conferentie van ILGA Europa
Den Haag, 1 november 2010

Deze conferentie:

1. Herbevestigt de visie van ILGA Europe over een Europa van gelijkheid en inclusiviteit en haar onverbiddelijk verzet tegen racisme in al haar vormen.

2. Erkent dat racisme bestaat in de holebitransgendergemeenschap net zoals in andere geledingen van de samenleving.

3. Stelt bezorgd vast:

a. De blijvende bedreiging door extremistische racistische groeperingen in vele Europese landen en de expliciete anti-holebitransgender-agenda in vele van deze organisaties;
b. Een duidelijk verband tussen de activiteiten van extremistische racistische partijen en de toename van racistische, xenofobe en homofobe aanvallen;
c. Dat extremistische partijen direct betrokken zijn bij aanvallen op prides en gelijkaardige activiteiten;
d. Het gebruik in sommige landen van het zogenaamd verdedigen van holebitransgenderrechten als middel om vijandigheid en vooroordelen te stimuleren tegenover asielzoekers, migranten en andere minderheden.

Deze conferentie gelooft dat:

1. Wij alle vormen van racisme en xenofobie dienen te veroordelen, overal waar ze de kop opsteken;

2. Wij niemand mogen toelaten de verdediging van holebitransgenderrechten als excuus te gebruiken om angst en haat op te wekken;

3. De sterktste en meest efficiënte campagnes erin bestaan mensen verschillende gemeenschappen te verenigen, gemeenschappen bijeen te brengen, zowel holebitransgendergroepen als alle mensen die zich verzetten tegen racisme en extremisme.

Deze conferentie moedigt aan dat:

1. ILGA-Europe en haar aangesloten groepen het antiracisme en campagnes tegen extremisme in hun werking opnemen;
2. ILGA-Europe het publiceren van campagne-informatie tegen racisme en extremisme verderzet;
3. Aangesloten groepen zich engageren in de arbeidersbeweging en anti-racistische campagnes.

Lees ook: Arabische lente of strijd tegen racisme?